woensdag 5 maart 2014

Willem Houtkoop: '3 miljoen Nederlanders is laaggeletterd of bijna-laaggeletterd' #welerenaltijd

 
Willem Houtkoop is senior onderzoeker bij het Expertise Centrum Beroepsonderwijs (ECBO) Willem is iemand van cijfers en hij is al sinds jaar en dag betrokken bij talloze onderzoeken waar het gaat om het niveau van kennis en vaardigheden om te kunnen participeren in het dagelijks leven.

Eén van de belangrijke onderzoeken is die van het PIAAC. Dat is een grootschalig internationaal onderzoek over vaardigheden van mensen tussen 16- en 65-jarigen.

Laaggeletterden 1,3 miljoen, Bijna-laaggeletterd 1,7 miljoen
Als het gaat om laaggeletterden dan hebben we het vaak over het zogenaamde niveau 1 (zie ook sheets). Dat zijn er in Nederland 1,3 miljoen. Dat stemt mismoedig maar dat wil niet zeggen dat deze mensen zich helemaal niet redden.

Boven niveau 1 zitten ook nog laag niveau 1, hoog niveau 1 en niveau 2. Daar zitten samen ook nog ongeveer 1,7 miljoen. Als je uitgaat van niveau 2F dat vaak als niveau wordt gebruikt om goed in de samenleving te kunnen funcioneren, dan is die groep dus groter dan die 1,5 miljoen die je vaak hoort bij laaggeletterden.

De verschillen tussen die groepen zijn ontzettend klein. En wie nog net boven niveau 2F kijkt die ziet dat de helft van de Nederlanders of net op dat niveau zit of eronder.

Laaggeletterden en digitale ontwikkelingen
Wie kijkt naar het digitale gebruik van laaggeletterden dan zie je dat heel veel laaggeletterden gewoon ook gebruik maken van alle digitale middelen. Alleen Word, Excel en Internetbankieren worden iets minder gedaan.

98%

98% van de laaggeletterden vindt dat zij geen taalprobleem hebben. Wie naar bovenstaande cijfers kijkt, snapt ook waarom dat zo is. Want in heel veel laaggeletterden, lezen, schrijven en gebruiken de computer. Het gaat dus vooral om de wijze van gebruik en dat mensen zich bewust worden dat men hier toch iets mist.

Differentiëren
Willem Houtkoop heeft onderzoek gedaan naar de verschillende groepen binnen de laaggeletterden en hij adviseert ETV.nl om toch ook eens te kijken naar de iets hogere niveaus van laaggeletterden of bijna-laaggeletterden. Doorgaan op de digitale weg van ETV.nl lijkt volstrekt logisch. Laaggeletterden zitten bijna net zo veel op internet als andere bevolkingsgroepen.

Verder kijkend ziet Willem dat er nog meer aandacht mag naar ouderen. PIAAC onderzoeken stoppen bijvoorbeeld bij 65 jaar. Is dat niet raar? Laaggeletterdheid is onder ouderen relatief groot.

Willem Houtkoop laat met zijn onderzoeken zien dat de scheidslijn tussen laaggeletterdheid en niet-laaggeletterdheid bijzonder klein is. Laaggeletterd: je kunt het dus zomaar zijn.

Geen opmerkingen: