dinsdag 26 augustus 2008

The good, the bad & the ugly?


Akkoord, de titel is wat demogogisch. Maar het was Francien van Bohemen die reageerde op mijn artikel over "The great library swindle". Francien gaf aan dat er mooie ontwikkelingen zijn in een consortium tussen KB, UKB, WSF en OCLC. Tegelijkertijd heeft de VOB een intentieverklaring getekend waarbij zij aangeven ook te willen toetreden tot dat consortium. En welk een prachtig plaatje leverde dat op (zie boven). En vandaar dan ook mijn gedachte over The good, the bad en the ugly. U mag zelf uitzoeken wie wie is. Daar doe ik geen uitspraak over.


Lees vooral het informatieve stukje op de VOB-site en daar kunt u ook verder klikken naar de perstekst.

...geen chocola van bakken
En ach, het zal aan mijn agrarische roots liggen, maar veel chocola kon ik er toch niet van bakken. Dus ik heb Francien maar eens gebeld en ze heeft me keurig uitgelegd hoe het zit.

Voor de echte jonkies onder ons: Vroeger was er nog geen OCLC maar hadden we PICA in Nederland. In dat bedrijf hadden de bibliotheken in Nederland redelijke zeggenschap. PICA werd overgenomen door het wereldwijd opererende OCLC. Daarin hebben Nederlandse bibliotheken een stuk minder in de melk te brokkelen. Het consortium vormt als het ware een krachtige Nederlandse stem.

Voorwaarde is wel dat de Nederlandse bibliotheken het een beetje met elkaar eens zijn, zowel de UKB als de openbare bibliotheken. De bibliotheken organiseren zich om straks van zich te laten horen. Is dat een garantie dat OCLC doet wat wij vragen? Nee, dat niet maar het is beter dan allemaal iets aparts roepen. 1-0 voor Francien. En Francien heeft gelijk als ze vertelt dat OCLC meer levert dan wij denken. Het NCC/IBL, onderdelen van Zoek & Boek en Al@din zijn allemaal OCLC-onderdelen.

Kwade tongen fluisteren dat dit gremium niet meer is dan dat je bij OCLC mag zitten en dat je hoopt dat ze iets voor je doen. Zover wil ik niet gaan maar echt transparanti wordt het ook niet voor me.

Dus laten we The good, the bad & the ugly een kans geven. Maar dan wel met een beetje snelheid en hier is mijn bescheiden verlanglijstje met slechts drie wensen. Als ze er alledrie één onthouden (the good, the bad & the ugly) dan komt het allemaal goed.
Drie wensen
Wens 1. NCC in Aquabrowser

Kunnen wij alle NCC-titels niet gewoon in de aquabrowser krijgen? Dan kunnen we onze klanten ook alles laten bestellen. Wat klanten niet zien, is er niet. Een federated search vanuit de aquabrowser is al te veel.

Wens 2. Zoek & Boek voor alles

Het Zoek&Boek-systeem draait op het VDX-systeem. Het VDX-systeem is onderdeel van OCLC. Waarom kunnen we het VDX-systeem dan niet koppelen aan het NCC/IBL-systeem. O, ja, die Z0ek & Boekknop zet ik natuurlijk in die aquabrowser


Wens 3. Zoek & Boek in Worldcat

Worldcat is terecht al door velen bezongen. Er zijn maar weinige directeuren van openbare bibliotheken die door hebben dat Worldcat al goed in Google zit. Met koppelingen naar ingescande uitgaven en met een koppeling naar ........ het NCC/IBL. Ja, maar dus weer niet naar Zoek & Boek en dus niet naar VDX. Kortom, snel herstellen die fout.

En stel nou dat ze dat niet snel kunnen doen?
Ik ben een optimistisch mens. Ik geloof dat die papieren niet voor niks getekend zijn. Toch? Maar ja, mocht dit nou niet in drie maanden te regelen zijn, dan stel ik het volgende voor. We voegen alle aquabrowsers in Nederland samen. Oke, dat is geen Worldcat en ook geen NCC/IBL maar ja dat hebben we dan toch maar in drie maanden. Daar zetten we Zoek & Boek bovenop en we bieden de indexen aan aan Google. We maken het gratis voor de klant en let op hoe belangrijk wij dan allemaal de WSF-functie vinden in Nederland.