zondag 29 november 2009

Bibliotheek zonder boetes? Het kan!

Ergernis-top-3
Wat staat er in de ergernis-top-3 van onze klanten? 1) U bent te weinig open, 2) u hebt te weinig actuele titels en 3) ik heb een hekel aan die boetes.

Als ik zo rondkijk in bibliotheken zie ik dat er aan 1) en 2) wel wat gebeurt. Door inzet van zelfbediening en door samenwerking in Kulturhusen zie ik bibliotheken meer open gaan. Daarnaast zijn veel bibliotheken bezig met allerhande top-10-projecten om ervoor te zorgen dat ze echt genoeg Dan Browns in de kast hebben staan.

Maar over boetes hoor ik toch heel weinig bibliotheken. En dat terwijl het al jaren in die ergernis-top-3 staat. Er zijn kinderen in dit land die van hun ouders niet meer naar de bibliotheek mogen vanwege die boetes. Twee keer 15 euro boete en een ouder zegt tegen zijn kind dat het echt moet uitkijken bij die bibliotheek. Of nog beter: het zou goed zijn om een tijdje niet naar de bibliotheek te gaan. Iedere baliemedewerker kent dit soort verhalen. En we moeten ons er voor kapot schamen.

Een bibliotheek zonder boetes is voor ons echter een gegeven geworden, een blinde vlek zo u wilt. Ons denkraam laat niet meer toe om een bibliotheek zonder boetes te verzinnen.

En is dat terecht? Ik denk het niet. Een bibliotheek zonder boetes is echt mogelijk. Je moet alleen wel wat lef hebben en creatief zijn in je oplossingen.

Als ik met mensen praat over het afschaffen van de boetes dan krijg ik telkens twee argumenten voor de voeten geworpen: 1) We kunnen het geld niet missen en 2) Zonder boetes krijgen we onze boeken niet terug.

Ik zal u iets vertellen: het zijn kulargumenten! Dus verklaren we hierbij maar de oorlog aan de boetes.

Kulargument 1: We kunnen het geld niet missen
Ja, vooral in deze crisistijd doet dit argument het goed. Maar het is niet terecht.

Een gemiddelde bibliotheekbegroting wordt voor 80% betaald door subsidiegeld. Tussen 10% en 15% bestaat uit contributies en 2% tot 3% bestaat uit boetes. In begrotingen die ik ken - en ik denk dat die redelijk representatief zijn - zijn de boeteinkomsten zo'n drie euro per lid.

Als je dat bedrag op een andere manier wilt binnenhalen en je krijgt geen extra subsidie dan ligt het voor de hand dit te verrekenen in de contributie. Jeugdleden zijn gratis en dus kun je de boetegelden alleen verdisconteren bij de betalende leden. Dat is ongeveer de helft van ons ledenbestand. Per saldo zul je dus zes euro per lid extra moeten vragen.

Is dat veel? Professor Huijsmans heeft in zijn recente onderzoek aangetoond dat de prijs van de contributies zeer prijselastisch is. Tot 50 euro per jaar kan een abonnement vrij eenvoudig verhoogd worden. Zeker als daar betere dienstverlening tegenover staat. Is een abonnement zonder boetes betere dienstverlening? Ik denk het wel, het stond immers niet voor niks al jaren in onze ergernis-top-3.

Een directeur die zegt dat hij geen 2% of 3% kan ombuigen, is geen knip voor de neus waard. Zeker niet als het gaat om iets dat al jaaaaaren in de ergernis-top-3 staat. Daar waren directeuren nou juist voor; voor het vinden van oplossingen bij iets complexere problemen.

Kulargmunt 2: We krijgen onze boeken nooit meer terug
Okee, over die prijs worden we het wel eens. Dan de volgende tegenwerping. Boetes zijn een prikkel om boeken op tijd in te leveren. En zonder die boetes gaat ons dat niet lukken.

Het lijkt een terechte opmerking. Maar ik durf hem voor 99% in twijfel te trekken. In 2009 voerde de Bibliotheek Deventer een uitleentermijn van zes weken in. Dat was tot op dat moment drie weken. Toen dat plan op tafel kwam was ik daar op voorhand sceptisch over. De rekenmodellen laten namelijk zien dat bij een verdubbeling van de uitleentermijn ook de collectie verdubbeld moet worden. Daarnaast gebruikte ik het argument dat ik verwachtte dat de bezoekfrequentie van klanten naar zes weken zou gaan.

Het tegendeel - zo wijst onderzoek uit - is waar. Het overgrote deel van de klanten handhaaft de bezoekfrequentie tussen drie en vier weken en bijna alle materialen zijn binnen vier weken terug. Tegelijkertijd met de verdubbeling van de uitleentermijn heeft de bibliotheek de inleverattendering ingevoerd. Twee weken voor het verlopen van de uitleentermijn krijg je een mailtje: Let op! Uw uitleentermijn verloopt. Het is een heel simpel mailtje maar realiseer je wel dat daarmee de communicatie met klanten veel beter is geworden. Klanten leveren graag hun e-mailadres in, in ruil voor die service.

De meeste klanten hebben de boeteprikkel dus niet nodig. Die hebben een natuurlijke bezoekfrequentie en reageren braaf op toegestuurde mailtjes. Dan blijft er een klein percentage over van materialen die een klant misschien nooit terugbrengt maar altijd houdt. Daar zou je dan iets voor moeten verzinnen, als het al een probleem is overigens. Want dat is nog niet gezegd. De vraag is natuurlijk of je voor die laatste procent iets moet verzinnen waar je alle klanten mee lastig valt.

Boetes zijn een straf voor klanten. Je zou ook kunnen denken aan het belonen van klanten. Zeker bij kinderen zal dit als een speer werken. Denk maar aan de voetbalplaatjes of de Disneypoppetjes. Let maar eens op hoe snel de materialen terug zijn.

Het levende bewijs: Netflix

Op internet bestaat het commerciële bedrijf Netflix. Het is een online bedrijf in onder andere DVD's. Wie huurt bij Netflix, heeft nooit boetes. Netflix heeft het opgelost door de regel dat je een x-aantal items in huis mag hebben. Het x-aantal hangt dan weer af van je abonnementsvorm. Als je aan je limiet zit, moet je eerst een DVD terugsturen voor je weer een nieuw item kunt lenen. Zo'n model is ook denkbaar voor bibliotheken. En als je ziet dat het goed werkt, verhoog je gewoon het aantal te lenen items. Of laat je dat vervolgens weer los.

Directeuren aan de bak!
Ik geloof in een bibliotheek zonder boetes. Ik denk echt dat het kan en dat onze leden ons dankbaar zouden zijn. Ik daag de bibliotheken graag uit. En ik hoor de mensen al denken: Lekker makkelijk roepen van de zijkant, Deckers! Ik bied mijn hulp ook aan bij de uitwerking en het verzinnen van de benodigde creatieve oplossingen voor de organisatie en de financiën.

Ik ben benieuwd of ik nog argumenten onderbelicht heb gelaten. Ik ben van harte bereid om te kijken of we die ook als kul kunnen afdoen. En ik ben benieuwd welke ondernemende directeur nu opstaat en zegt: kom maar op Deckers, we gaan het proberen!

vrijdag 27 november 2009

Feest! We gaan innoveren

Vandaag rolden er bij verschillende bibliotheken subsidiebeschikkingen binnen voor bibliotheekinnovatie. En dus kon er op verschillende plekken de vlag uit.
Wat ik heb gehoord en gezien uit mijn omgeving.

Overijsselse Bibliotheek Dienst: Masterclass Biebsearch
Ik heb de masterclass al aangekondigd in een van de vorige berichten. Aanmelden kan nog tot 1 december. We zetten samen met de deelnemers het product Biebsearch weg in vele onderwijsinstellingen. Biebsearch gaat dus definitief landelijk!

Bibliotheek Zwolle: Technische doorontwikkeling Biebsearch
Achter Biebsearch liggen nog wel een aantal technische vragen. Vragen over hoe de ICT-infrastructuur van de bibliotheekwereld gekoppeld kan worden aan die van het onderwijs. Hoe zit dat met de koppeling met Kennisnet, hoe zit dat met die koppeling met diverse zoekinterfaces, hoe zit het met de verschillen tussen voortgezet onderwijs en ROC en hoe zit dat met de licenties voor onderwijs en bibliotheken. Allemaal vragen die hier aan de orde gaan komen.

Bibliotheek Deventer: Ideale Webpresence
De Bibliotheek Deventer draagt de website van Overijssel verder. Eerder heb ik al eens geschreven over de site van Zwolle. Deventer gaat deze site doorontwikkelen. Met koppelingen naar ander CMS-pakketten en andere bibliotheeksystemen, met extra functionaliteiten rond de etalage en beleefbibliotheek. En tot slot met een puike pilot rond Augmented Reality.

FlevoMeer Bibliotheek: Serviceconcept PO
Een project waar een collega al mee begonnen was. We mogen het geen Biebsearch voor Basisonderwijs noemen maar dat legt wel heel snel uit wat het is: een integraal pakket ontwikkelen voor leesonderwijs, informatievaardigheden en taalontwikkeling. Overijssel diende de aanvraag mede in en gaat ook hard trekken aan deze kar.

Leuk om te zien hoe ontwikkelingen die we begonnen waren een vlucht nemen en ook gehonoreerd worden op landelijk niveau.

Meerwaarde voor de maatschappij
Leuk voor nu. Maar het gaat er natuurlijk om samen met veel bibliotheken straks iets te betekenen voor al die klanten. Het gaat dus niet om de bibliotheek Deventer, Zwolle, FlevoMeer of OBD. Het gaat om onze gezamenlijke toekomst en de waarde die wij samen kunnen hebben voor de maatschappij. Daar gaan we weer onze stinkende best voor doen! Overigens, daar hebben we alle bibliotheken bij nodig. Dus af van onze eilanden en de handen ineen en uit de mouwen!

woensdag 25 november 2009

Leuke baan: NOS-directeur


Gisteren was ik samen met een aantal bibliotheekmensen te gast bij de NOS. Edwin blogte al over een eerdere bijeenkomst. Gerard Dielessen, de directeur van de NOS, legde uit hoe de NOS transformeert.

En eerlijk gezegd ben ik erg onder de indruk van de omslag die hij met de NOS maakt. TV is natuurlijk allang geen TV meer. TV kijk je op je Iphone of Nokia. Roeland Stekelenburg, hoofd nieuwe media, schrijft op het het weblog van de NOS over de mogelijkheid om NOS-programma's te bekijken op je Playstation.

TV wordt interactief met inbreng van burgerjournalistiek. CNN - toch een gerenommeerde club - introduceert Ireport. Met Ireport geeft CNN de mogelijkheid om zelf het nieuws te maken. CNN controleert het weer en zendt het ook uit.

Kortom, de NOS zit in een turbulente wereld maar is koploper in nieuwe technologie. Hiervoor heeft de NOS een zogeheten NextLevelprogramma gemaakt. Een programma om de hele organisatie mee te nemen in die interactieve wereld. Dielessen vertelde in de vorige bijeenkomst al dat ongeveer 15% van het NOS-budget naar dit soort vernieuwing gaat.

Zo'n getal intrigeert me. Wat betekent dat voor bibliotheken? De Nederlandse bibliotheken hebben gezamenlijk een budget van ongeveer 800 miljoen euro. 15% voor vernieuwing betekent jaarlijks 120 miljoen euro. 120 miljoen, waar heb ik dat getal eerder gehoord? Inderdaad in de eerdere berekening van IOO. Die 120 miljoen die uiteindelijk 20 miljoen werd.

Nu ben ik geen pessimist en ik steek graag de handen uit de mouwen. Als bibliotheken ook mee willen in verandering heeft het - naast goede mensen en en goede wil - ook met geld te maken. De projectgroep bibliotheekinnovatie gaat het niet redden met die 20 miljoen. De bibliotheken zullen hun programma's ook bij elkaar moeten leggen en de bibliotheken zullen nog slimmer efficiencyvoordelen moeten halen.

Overigens, de NOS en de bibliotheken, kunnen elkaar ook prima versterken. Daar zijn gisteren zeker mooie aanzetten voor gemaakt. Bibliotheken zijn wijd vertakt in de samenleving. 1.000 vestigingen die dicht bij burgers staan. Met 4 miljoen leden met een pasje in de portemonnee. De NOS, een grote omroep met veel content. Met veel nieuwe technologie op elk denkbaar platform.

Dus: wanneer denkt u dat wij onze boeken kunnen verlengen via onze Playstation? Hou ze in de gaten die slimme gasten van de NOS. En leuke baan, directeur van de NOS.

In het filmpje: hoe de NOS in 1996 over internet berichtte.

maandag 23 november 2009

Tweede Kamerlid John Leerdam enthousiast over Biebsearch en Overijssel

Vandaag was tweede kamerlid John Leerdam (PvdA) op bezoek in Overijssel. John Leerdam had interesse in de wijze hoe wij bibliotheekvernieuwing uitvoeren. Ik had de eer een verhaal te vertellen over Biebsearch in het bijzonder en over de vernieuwingen in het algemeen.

Arend Runia van Landstede VO schoof mee aan om te onderstrepen met welke visie zij de samenwerking met de bibliotheek zijn ingestapt. Hoe onderwijsvernieuwing nauw gelieerd is aan bibliotheekvernieuwing en hoe belangrijk het is om deze beleidsterreinen vanuit het ministerie te vervlechten.

Leerdam was te gast in de vestiging Zwolle Zuid van de Bibliotheek Zwolle. Daar vertelde Tineke van Ham uiteraard enthousiast over haar ideale bibliotheek. Over de 40% stijging van gebruik, over de bijna 1.000 nieuwe leden! en over de enthousiaste reacties van de inwoners.

Na Zwolle-Zuid volgde nog het Kulturhus in Olst en de buurtbibliotheek in Lettele. U weet wel, dat dorpje met 400 inwoners waar de bibliotheek 60 uur per week open is. Jos Debeij legde uit hoe de bibliotheek Deventer uitbreiding van vestigingen weet te combineren met een gelijkblijvende begroting en toch stijgende services.

Leerdam prees dan ook de Oost-Nederlandse initiatieven en ging vol nieuwe energie weer aan de slag met het bibliotheekdossier.

Ik vind het altijd knap hoe kamerleden dat toch doen om overal een mening over te kunnen hebben. Want je kunt gewoon niet op al die terreinen specialist zijn. Werkbezoeken als deze zijn daar natuurlijk nuttig bij. Het is wel leuk om zo'n dag met mensen op te trekken en je eigen resultaten zo voorbij te zien komen. En dan nog even te denken. Tjonge, er is toch een hoop gebeurd in Overijssel.

En dan.... weer gauw aan de slag. John bedankt!

dinsdag 17 november 2009

De masterclass en Biesearch in Holland en Utrecht

Vandaag was ik te gast bij een studie-ochtend van Probiblio over de Bibliotheek op School. Ik mocht mijn verhaal over Biebsearch vertellen. In de zaal een kleine twintig enthousiaste vakspecialisten en teamleiders uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Stuk voor stuk bevlogen mensen die in staat zijn om een link te leggen tussen bibliotheken en voortgezet onderwijs.Kortom, dat was een genot om mee te praten. Tegelijkertijd hebben we gekeken hoe je die dienstverlening met elkaar moet opbouwen. Ook voor deze specialisten was het helder dat je die stappen naar het onderwijs samen moet zetten. Bibliotheken hebben elkaar nodig om met elkaar een aantal flinke specialisten in dienst te kunnen nemen. Specialisten die dicht genoeg bij de bibliotheken staan om dicht bij de praktijk te blijven. Tegelijkertijd specialisten die genoeg scholen kunnen helpen om ook echt specialist te zijn: in mediawijsheid bijvoorbeeld, of in zoekmachines, of in leesbevordering voor jong volwassenen.

Mijn advies aan Noord- en Zuid-H0lland en Utrecht is dan ook dat bibliotheken samen met Probiblio een gezamenlijke ondersteuningsstructuur op te zetten. Misschien op een paar plekken in deze provincies maar wel met gebundelde krachten.

Met Biebsearch zoeken we eigenlijk naar tien tot twintig van dit soort organisaties. Daarmee is het mogelijk om met elkaar een sterk landelijk merk neer te zetten. Ja, een landelijk merk maar wel elke keer met een lokale binding. Uitgaande van lokale bibliotheken en regionale en provinciale ondersteuners. Die ondersteuners en bibliotheken willen we graag samen roepen in een masterclass.

Een masterclass om samen scholen enthousiast te maken maar tegelijkertijd een mogelijkheid om met elkaar een sterke ondersteuning op te bouwen.

Daar stuurden we afgelopen week dus ook een folder voor het land in. Wij zoeken die enthousiaste teammanagers en onderwijsspecialisten die met een flink mandaat van hun directeur met ons op pas mogen.

Na zo'n ochtend bij Probiblio met enthousiaste specialisten weet ik weer helemaal zeker dat dat gaat lukken. Het is een kwestie van samen de schouders eronder!

zaterdag 14 november 2009

Het leven in drie seconden


Als iemand zou vragen of je het leven in het algemeen zou kunnen samenvatten in drie seconden? Wat zou je dan zeggen? Wat kun je zeggen of uitbeelden in drie seconden? Heel veel, zo weet ik sinds deze ochtend.

Ik liep vanochtend mijn trainingsrondje. Aan het eind van mijn rondje - het was inmiddels half tien - kom ik langs een aantal huizen. Die huizen staan dicht aan de straat. Een aantal heeft geen gordijnen, dus je kijkt er nogal makkelijk naar binnen.

Bij dat ene huis kijk ik naar binnen. Dat duurt maximaal drie seconden. Wat zag ik in die drie seconden?

Een kamer. Nogal pompeus ingericht. Grote licht eikenhouten meubelen. Wit leer. Grote witte ballen voor het raam.

Een bank. Daarop een man en een vrouw. Een oudere vrouw. Een gerimpeld gezicht. Een rode maar verwassen badjas. Ze rookte.

De man. Half kalend. In hemd. Een koffiekop in zijn hand. Hij staart in zijn koffiekop.

De vrouw heeft een arm om de man heen geslagen. Waarom? Troost zij hem of genieten ze gewoon van elkaar? Klein geluk.

Drie seconden, misschien wel minder. Genoeg om het hele leven samen te vatten. Een man, een vrouw en een arm.

vrijdag 13 november 2009

Landelijke primeur: Thuisgebruik AO-boekjes online in Overijssel


AO-boekjes. Wie is er niet groot mee geworden. Ik moet bekennen dat ik menig werkstuk op die manier in elkaar heb gezet. Korte feitelijke informatie over actuele thema's.

In Overijssel starten we vandaag met het in elke aquabrowser stoppen van deze boekjes. Van de laatste tien jaar hebben alle AO-boekjes online staan. Ga meer eens naar onze Overijsselse catalogus en zoek maar eens op "ao barack obama".

Echt veel uitgeleend werden ze niet maar handig waren ze des te meer. Als bibliothecaris greep ik vaak op deze bron terug als andere boeken uitgeleend waren. Zo kon ik altijd wel weer een scholier verder helpen.

Met de opkomst van internet is er natuurlijk veel veranderd. Scholieren zoeken meer en meer via internet. Daarom is het prachtig dat al die AO-boekjes nu online staan.
Is het voor iedereen? Ja, in de bibliotheek kan iedereen het gebruiken. En thuis: voor iedereen met een bibliotheekpas.
Tegelijkertijd met de AO-boekjes komt de Volkskrant voor thuisgebruik beschikbaar. De AO is overigens geen pilot. De rechten zijn volledig geregeld en de uitgever Prosu-media ziet dit echt als een volgende stap in hun businessmodel. Uitgevers die graag thuisgebruik regelen. Ze zijn er dus wel!
De AO past natuurlijk ook prima in alle stappen die we zetten naar het onderwijs met Biebsearch. Ook daar wordt dit initiatief met gejuich ontvangen.
Er is overigens wel 8 maanden aan getrokken om het online te krijgen. Gerard Kocx, Ad Voortman en Jos Debeij tekenden voor de inkoop. Veel mensen bij Medialab hebben meegekeken in dit traject. Marianne, Henk, René en Gerda hebben de benodigde testen uitgevoerd en ons aller Paula Braun heeft weer gezorgd voor de koppeling met thuisgebruik.
De opzet in Overijssel laat overigens toe dat dit bestand zeer snel ook voor heel Nederland beschikbaar kan zijn. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden. Ik stel een landelijke inkoopdeal voor!

dinsdag 10 november 2009

Waarom ik nog steeds geloof in Aladin!

Aladin is een prachtig sprookje. Je wrijft even over de lamp en de hulptroepen staan voor je klaar. Was het gewone leven ook maar zo simpel. In de praktijk is het knap lastig om veel bibliotheken tegelijk aan het werk te krijgen. Toch werkt het netwerk van Aladin tot op dit moment op die manier.

Anderhalf jaar geleden schreef ik: Aladin is dood, lang leve aladin. Toen ik begin deze week toch bij de tandarts zat te wachten - ik was 20 minuten te vroeg, de tandarts 20 minuten te laat - kon ik in alle rust de evaluatie van de projectgroep Bibliotheekinnovatie nog eens doorlezen.

In die evaluatie worden alle onderdelen van Bibliotheek.nl maar eens onder de loep genomen. Over het geheel worden er verstandige en wijze woorden gesproken. Dingen die we soms ook al wisten maar waar nu toch ook vervolgstappen op worden gezet.

Ook Aladin komt aan de beurt. En om eerlijk te zijn: ik vind dat Aladin niet altijd de plaats krijgt die het verdient. Er zijn bibliotheekdirecteuren die nogal smalend doen over Aladin: te langzaam en alleen via de mail. Het zijn overigens vaak dezelfde bibliotheekdirecteuren die zeggen dat de inzet wel wat minder kan en dat ze niet meedoen aan een chatpilot. Tja, zo lust ik er nog wel één. Zo schiet het natuurlijk niet op.

Frappant is dan ook dat IlseMedia fors investeert als een dienst als goeievraag.nl. Er is dus wel degelijk een businessmodel denkbaar.

Bij veel van de aanbevelingen van de projectgroep kan ik me vinden: een nieuwe naam, inbedden in websites, samenwerking met netwerkpartners en crossmediaal maken.

Eén ding snap ik nog niet. En dan gaat het over het landelijk maken van de dienst. Op dit moment zitten er trouwe bibliothecarissen te werken aan Aladin. Mensen met hart voor de zaak. Ik mag toch aannemen dat er niet vier verdiepingen op de OBA bij worden gebouwd om die mensen te huisvesten?

Deze hardwerkende mensen zijn echter wel de hulptroepen die nu paraat staan als er op lamp wordt gepoetst. Mensen die zes jaar hard hebben gewerkt voor deze dienst. Het hebben opgebouwd in provincies, die hun eigen netwerk hebben. Mensen die tot nu toe die onmogelijke opdrachten hebben uitgevoerd, die weer vrolijk meedoen aan een chatpilot en nu weer gaan voor aansluiting op goeievraag.nl.

Ik hoor nu de krokodillentranen om Schoolbieb maar ik herinner me ook de moeizame ledenvergaderingen en dat veel partijen schoorvoetend hebben meegewerkt aan redactievoering. Voor datzelfde ben ik bang bij Aladin. Nu juichen dat we geen lokale inspanning hoeven te plegen maar straks roepen waarom het landelijk nog niet loopt. Schaf de provinciale servicemanagers niet te snel af en gooi niet te snel de lokale inspanningen overboord. Uiteindelijk zijn het diensten die de bibliotheken in Nederland samen moeten dragen. En linksom of rechtsom komt de rekening toch een keer.

Anderhalf jaar geleden schreef ik al over mogelijke verbeteringen voor Aladin. En met mij hebben vele service managers in de provincie ook al vaak aangegeven dat het anders moet en anders kan. Nu schrijft de projectgroep het ook nog op. Fijn allemaal.
Maar één ding is natuurlijk nog belangrijker dan het roepen. En dat is het uitvoeren. Tempo, tempo, tempo. Een jaar niks doen, is een jaar verloren. Ik zie de investeringsplannen dan ook graag tegemoet. En één tip: neem al die enthousiaste bibliothecarissen en servicemanagers mee.
Want in sprookjes hebben we de hulptroepen zo bij elkaar maar in het echte leven moeten we ze vaak bij elkaar sprokkelen en moeten we blij zijn met de capaciteit die we hebben. Zullen we afspreken dat eerst zorgen dat we nieuwe schoenen hebben, voordat we de oude weggooien? En al die tijd blijf ik geloven in een dienst als Aladin.

maandag 9 november 2009

Meneer D: Een grote mond en een heeeeel klein hartje


Vandaag wat het weer zover. Ik moest naar de tandarts. U weet wel, die tandarts die mij altijd zo lief SMS'jes stuurt.
Zoals bekend ben ik doodsbang voor de tandarts. En dat ligt niet aan de tandarts. Ik heb een hele aardige tandarts met prachtige bruine ogen. Niet vervelend om met open mond naar te kijken. Nee, ik ben gewoon een bangerd.

En dat terwijl de meeste mensen kennen mij als iemand die meestal met z'n mond vooraan staat: overal iets over roepen, overal een mening over en altijd commentaar.

Maar bij de tandarts word ik een heel klein mannetje. Ik zeg gelijk dat ik het verschrikkelijk vind. Ik smeek haar om voorzichtig met te doen. Vandaag heb ik niet C. maar R. als tandarts. Maar R. is ook heel aardig.

Mijn tandartsen dragen sinds enige tijd een soort laskappen voor hun gezicht. Dat roept natuurlijk gelijk allerlei associaties op. Er worden een paar foto's gemaakt van mijn gebit. De laatste foto's waren immers van 2006 en dat was natuurlijk vreselijk gedateerd. Oh, maak die foto's toch niet, wie weet wat jullie er allemaal op kunnen zien!

Daarna volgt een schoonmaakbehandeling. Ik vraag nog of dat ook niet verdoofd kan worden, gewoon het hele gebit. "Nee, meneer Deckers dat is echt niet nodig " zegt R. "Even flink zijn."

Op de achtergrond hoor ik C. "Oh, is Mark er? Dat zijn de foto's?" Door mijn hoofd schiet: huh, kent ze mij bij voornaam? Wat zegt dat over mij en mijn gebit? Dan hoor ik iets over een extractie. Gelukkig het gaat over een patiënt in de ruimte ernaast, denk ik.

De patiënt in de kamer naast mij komt niet opdagen. C. zal mij zometeen verder helpen. Ik heb een gaatje in 2.8 (dat is een verstandskies). Ik mag kiezen vullen of extractie. En oh ja, dat amalgaantje ernaast nemen we gelijk mee. Langzaam trekt het bloed uit mijn hoofd weg, ik brabbel nog iets van een verdoving. Maar de spuit zit al in mijn mond. Het prikje voel ik nauwelijks.

Eerst maakt R. de schoonmaakbeurt nog af. Er glijden metalen pinnen tussen mijn tanden. Het knarst en schuurt, ik proef bloed. Even later zit R. met bebloede vingers boven mijn gezicht. R. zegt dat dat komt door de verdoving van C.

Dan mag C. het overnemen voor 2.8. "Toch maar vullen?", zegt C. "Dat is een goede keus want die kies heeft nog een kauwverbeterend effect. Een extractie kan altijd nog." Een hele geruststellende gedachte.

Mijn telefoon gaat. Dat is meneer E. van de VOB. Ik had afgesproken dat ik om half vijf wel klaar zou zijn. Hij spreekt een bericht in: "ik neem aan dat je nog in de martelstoel ligt?"

De verdoving werkt prima. Eigenlijk voel ik niks maar het lijkt uren te duren. Ik lig maar strak gespannen spieren in de stoel. In werkelijkheid is het niet meer dan 20 minuten.

Bij het afscheid wenst C. me nog een fijne dag en informeert ze of ze niet al die amalgaantjes eruit mag halen. Ik brom wat over een volgende keer en ik verdwijn met de staart tussen mijn benen.

Als ik thuis kom, moeten alle dames lachen (mevrouw D. met de drie dochters). Voor hen staat een verslagen man. Pijn kan het niet doen want de verdoving zit er nog in. Maar ik ben miserabel , bijt telkens van de verdoving op mijn wang en het enige dat ik wil is een beetje troost.
Bovenal voel ik me een verrader van mezelf. Altijd met m'n mond vooraan, altijd een mening klaar en altijd commentaar. Behalve bij de tandarts. Dan ben ik zoooooo'n klein mannetje. Als u mij ziet de komende dagen: zeg alstjeblieft dat ik mooie tanden heb!

P.s mijn tandarts heeft nog plek. Inschrijven kan via internet!

vrijdag 6 november 2009

NRC verdwijnt in 2014

In een eerder blog schreef ik al dat de krant 2020 niet haalt. Via een tweet van ZBdigitaal werd ik gewezen op de omzetcijfers van kranten in de Verenigde Staten. Gerenommeerde kranten als: Wallstreet Journal, USA Today, Washington Post en New York Times. En de cijfers zijn bepaald niet florissant. Van de top-25 kranten kon slechts één krant groeicijfers laten zien. De rest zat diep in de rode cijfers.

Het onderstaande tabelletje laat de positieve c.q. negatieve groei zien.

Wie echter wat verder in de data duikt ziet echter dat het verval veel groter is. Kranten gaan er in veel gevallen 5 tot 10% in de netto oplagecijfers op achteruit. Het aantal krantenlezers neemt in de Verenigde Staten dus echt gestaag af.

In 2000 voorspelde Bill Gates het verdwijnen van de New York Times. Hij verwachtte dat dat in 2018 zou plaats vinden. Toen weggelachen, nu een voorspelling die toch akelig dichtbij gaat komen.

Dat roept de vraag op hoe dat in Nederland zit. Daarbij stuit ik op een aardige uitspraak van Gerard Driehuis: in 2014 verdwijnt het NRC. Hij doet die uitspraak op basis van de eerste kwartaalcijfers over 2009. Het trekt die door en geeft aan dat een papieren krant als het NRC op de huidige basis dan geen recht van bestaan meer heeft.

Enkele maanden later trekt Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant aan de bel. In een interview in het FD geeft hij aan dat dat kranten ook wel overheidssteun mogen krijgen. Zijn grootste kostenpost is distributie van papier. Dat schijnt voor een krant als de Volkskrant enkele tientallen miljoenen per jaar te kosten.

Daarnaast is een belangrijke kostenpost de salarislasten van journalisten. En dat in een web-2.0.-omgeving waarin iedereen maar publiceert en journalistje speelt.
En dan is er nog de concurrentie van de gratis dagbladen Metro en Spits.

Het is niet verwonderlijk dat bij bedrijven als Wegener en continu gereorganiseerd moet worden. De krantenwereld met betaalde journalisten én een papieren distributiemodel is echt ten dode opgeschreven.

En tot slot: de Telegraaf begint daarom maar een eigen omroep. Dat is natuurlijk een slimme manier om in het publieke bestel terecht te komen.

woensdag 4 november 2009

Zwolle-Zuid: +40%, 700 nieuwe leden en genomineerd!


Terwijl ik dit stukje typ zit ik in Zwolle-Zuid. Mijn collega's bekijken op dit moment de vestiging en vinden het een prachtige bibliotheek geworden.
Tijdens de rondleiding wordt een saillant detail bekend gemaakt. Oktober zit erop. De eerste volle maand voor Zwolle-Zuid, onze Overijsselse flagshipstore, is achter de rug. De balans kan worden op gemaakt. En wat blijkt: 40% meer uitleningen dan oktober 2008. Ik schatte zelf in dat we tussen de 20% en 30% extra zouden uitkomen. Maar mijn stoutste verwachtingen komen uit. Oh ja, ook nog meer dan 700 nieuwe leden!

Daarnaast kreeg Tineke van Ham, directeur van deze bibliotheek het volgende mailtje van Bibliotheekblad:

Het doet de redactie van Bibliotheekblad veel genoegen dat de bibliotheek van Zwolle-Zuid is doorgedrongen tot de eindronde van onze verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland. In deze eindronde dingen veertien bibliotheken (één per provincie, één bibliobus en de hoofdstad) naar de uiteindelijke zege. In de vorm van een extra dik themanummer (de laatste special van dit jaar, die verschijnt in week 51) doet Bibliotheekblad verslag van die enerverende strijd.

Nou, weer alle reden tot vrolijkheid! Zowel het publiek, als de collega's, als de vakpers is tevreden! Hiep hiep hoera!