maandag 11 november 2013

Van de Haagsche jojo naar taalles op zondagochtend in de bibliotheek: het Bossche Taalnetwerk #LLL13

Zijn verschijning heeft toch iets van Gerrit Komrij. Hoewel zijn stem wel een octaaf of twee lager ligt. De volgende spreker is de wethouder Huib van Olden van de gemeente 's Hertogenbosch. De wethouder legt even de bestuurlijke drukte uit waar alle mensen die zich inzetten voor laaggeletterdheid mee te maken hebben: dan weer meer geld, dan weer minder, dan weer niets. Dan gaat weer één bestuurslaag er over, dan weer twee, dan weer drie en dan weer één. Er wordt wat afgejojood in Den Haag. Terwijl het maar om twee dingen gaat: een beetje werk en een beetje de taal kunnen spreken. Twee belangrijke voorwaarden om mee te gaan doen in de samenleving. De beste optie is dus om je maar zo min mogelijk aan te trekken van die bestuurlijke drukte en om met partijen maar gewoon afspraken te gaan maken.  Dat hebben ze gedaan in het Bossche Taalnetwerk. Dit taalnetwerk bestaat uit  ABC leer mee, de Bibliotheek, Divers, Gilde ‘s-Hertogenbosch, ROC Koning Willem 1 College, Pastoraal Buurtwerk Boschveld en VluchtelingenWerk.Het Vluchtelingenwerk mag dit als eerste in deze zaal toelichten. Het taalnetwerk is een structurele samenwerking tussen deze partijen om in alle wijken een laagdrempelige toegang tot lezen en schrijven te creëren. Van het vasthouden van een pen tot het afleggen van een staatsexamen. In elke wijk is dus op verschillende momenten in de week wat te doen. De deelnemende partijen werken samen en verdelen samen de subsidie die zij van de gemeente krijgen (€ 100.000,- als participatiebudget). Er wordt verbonden op passie. Dat is duidelijk. Er wordt niet alleen gewerkt met professionals maar ook met een groeiend leger vrijwilligers.

Het ROC geeft vervolgens aan hoe zij hun educatiegelden vervolgens matchen met dit participatiebudget. De bibliotheek mag als laatste een toelichting geven en vertellen wat er allemaal gebeurt in de bibliotheek. Veel cursussen in de bibliotheek. Tegenwoordig zijn er elke week meer dan 50 cursisten elke week aanwezig. Met onder andere taalcursussen om zondagochtend in de bibliotheek.

De zaal staat wat langer stil bij het feit dat het netwerk 0 euro aan reclame heeft uitgegeven en dat het toch storm loopt. Is marketing dan niet belangrijk? Uit verhalen van cursisten blijkt dat men het vooral aan elkaar heeft doorverteld.
 
Den Bosch, een mooi voorbeeld van hoe bestuurlijke drukte wordt voorkomen door goede samenwerking tussen partijen. Verbinden op passie en matchen van elkaars gelden. En een combinatie van professioneel en vrijwillig. Niet praten maar doen. 
 
Wie daarbij optelt hoe men in Den Bosch ook bezig is met de Bibliotheek op School ziet dat deze bibliotheek op een hele mooi manier bezig is om een soort sluitend netwerk te krijgen rondom taal en lezen. Petje af en een mooi beeld voor onze toekomst!

Geen opmerkingen: