maandag 11 november 2013

Bondgenootschap Parkstad voor Geletterdheid #LLL13

Ivette Schrooten, gastvrouw van de dag, verwisselt even van rol. Ze treedt nu even op als regiomanager voor de stichting Lezen en Schrijven in Limburg.

Limburg. Ik zal er op de elfde van de elfde geen grapjes over maken. Maar het percentage laaggeletterden ligt in Limburg hoger dan in andere provincie, getuig het rapport van CINOP. In juni 2012 is ze aan de slag gegaan en zij is begonnen in Heerlen bij SCHUNCK. Haar taak: bondgenoten zoeken in de publieke en private partijen. Die bondgenoten heeft ze gevonden: onderwijs, zorginstellingen, uitzendbureaus en... o ja, bibliotheken.

Na wat denkwerk met elkaar tekenden in december 2012 twintig instanties in het "Bondgenootschap Parkstad voor Geletterdheid".

De bondgenoten zoeken elkaar op en proberen elkaar te ondersteunen en te versterken in de aanpak tegen laaggeletterdheid. De Stichting Lezen en Schrijven verzorgt via SCHUNCK workshops Herkennen en doorverwijzen bij laaggeletterdheid.

Ivette Schrooten bevraagt Marja Henssen van SCHUNCK. Henssen vertelt hoe de bibliotheek vele contacten had die eigenlijk alleen nog aan elkaar verbonden moest worden. SCHUNCK organiseerde een ontbijt met die partners en hebben aan elkaar verteld hoe ze bezig waren. Voor de verschillende partners werd duidelijk hoe groot het probleem eigenlijk was en dat samenwerking dus een logische optie was.

De vevolgstap was om met deze partners een aantal 'verdiepingsmomenten' te organiseren om verder door te praten. Langzaam werd helder hoe die samenwerking vorm moest worden gemaakt: een bondgenootschap.

2 opmerkingen:

Ilse zei

Of zoals dat in Flevoland heet: een alliantie van meedoen. Maar vraag is wel hoe die hele ploeg erbij te houden, en te bestieren?

Mark Deckers zei

@Ilse: leuk je weer tegen te komen! En 'alliantie van meedoen', ook een mooie titel. Tja, dat erbij houden: lange adem?