maandag 11 november 2013

Lezen met de Sociale Werkplaats #LLL13


Sociale werkvoorziening Delta (Zutphen e.o.) en de Graafschapbibliotheken werken samenin de strijd rond laaggeletterdheid. Medewerkers kunnen onder werktijd naar de bibliotheek waar ze cursussen kunnen volgen. Hans Voortman van Delta legt uit dat leren en werken bij de werkvoorziening vaak gescheiden werelden waren. De werkvoorziening moest leren dat leren en werken veel nadrukkelijker aan elkaar gekoppeld moetsen worden.

Gerard Huis in 't Veld, directeur van de Graafschapbibliotheken, geeft aan dat de start voor de bibliotheken nadrukkelijk lag bij de bezuinigingen. Met veel minder geld komt de vraag in beeld wat je met idealisme wilt ondersteunen en waar je subsidie op inzet.

De samenwerking tussen deze twee instellingen is ook onderzocht. Met andere woorden: wat is het social return on investment (SROI). Dat onderzoek is gedaan door interview te houden met alle zogeheten stakeholders van het project (SW-mederwerkers, bibliotheek, Delta etc.).

Bij de SW-medewerkers blijkt dat de leesvaardigen en digitale vaardigheden zijn verhoogd, er zijn nieuwe sociale contacten opgedaan en men is op de hoogte van het aanbod van de bibliotheek.  Bij de SW-mederwerkers gaat het veelal om laagopgeleide Nederlanders die vaak eerder in het onderwijssysteem zijn afgeknapt. Kenmerk van de ondersteuning was dan ook heel nadrukkelijk om leesplezier te ervaren. Dat deed men door speciale leesclubs te starten. Het zorgen voor dat plezier werd door de deelnemers als zeer belangrijk gezien. Verder werd de bibliotheek door de SW-mederwerkers als een prettige leeromgeving ervaren.

Voor de Graafschapbibliotheken zijn de 'outcomes' dat nieuwe doelgroepen zijn bereikt en dat er nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. De positie van de bibliotheek is daardoor verstevigd bij gemeente rondom een actueel lokaal thema: ondersteunen bij werkgelegenheid. Spin-off van het project is dat er op dit moment nog vier open leesclubs zijn voor laaggeletterden.

Gerard Huis in 't Veld adviseert bibliotheken die willen starten om goed in de initiatieffase in gesprek te gaan met de samenwerkingspartners en om voldoende helder te krijgen wat je met elkaar 'echt' wil bereiken. Hans Voortman van Delta voegt gelijk toe dat dat niet mag leiden tot alleen maar praten. Voor SW-bedrijven geldt dat ze een ongewisse toekomst tegemoet gaan waarbij veel meer samengewerkt moet worden. Voortman vindt dus dat er veel kansen liggen voor bibliotheken in den lande op dit terrein.

De samenvatting van het rapport waarover melding werd gemaakt is te vinden in de kennisbank van het SIOB.

Geen opmerkingen: