vrijdag 27 januari 2012

Alternatieven voor de bibliobus


Afgelopen week rondde Jacqueline Krans - 4e jaars student aan Saxion - haar onderzoek af naar alterantieven voor de Bibliobus. Zij deed dit als opdracht binnen het Innovatielab voor de Bibliotheek Enschede. Deze bibliotheek rijdt nu met een grote oplegger door wijken in de binnenstad en kleinere omliggende plaatsen.

Op veel plekken wordt onder druk van bezuinigingen nagedacht over de toekomst van de bibliobus. Wie daarover nadenkt moet goed nagaan wat ook alweer de rol was van de bibliobus. Wat waren doelgroepen en welke alterantieven zijn er mogelijk? In haar presentatie geeft ze zes toekomstscenario's. Die scenario's gaan van traditoneel naar innovatief. Ze eindigt met een heus Bibliothemepark.

De Bibliotheek Enschede heeft in een eerste reactie aangegeven nader onderzoek te willen doen naar de Bibliotheekkeet. Daar zal nu een nadere financiële onderbouwing voor moeten komen.

En zo zal er vast op veel plekken gekeken worden naar alternatieven voor de bibliobus. We delen graag deze presentatie en hier kun u ook het onderzoek dat ze heeft gemaakt downloaden.

2 opmerkingen:

Renze Koenes zei

Ik heb al een boek!

Mark Deckers zei

Ja dag kunstenaar... en ik heb al een doek...