donderdag 16 september 2010

Subsidie OC&W: Loterij met louter winnaars?

Een loterij met louter winnaars? Het klinkt bedrieglijk maar ik geloof dat ik iets heb gezien dat er toch dicht in de buurt komt. Waar gaat het over? De subsidieregeling Aansluiting Digitale Bibliotheek.

Op woensdag 15 september 2010 organiseerde het ministerie van OC&W een bijeenkomst over deze regeling. Ik geef u voor de vuist weg maar mijn bevindingen. Wat zouden we daar in Overijssel nou mee moeten?

Wie scoort wat?
De regeling in 2010 is bedoeld voor alle PSO’s, alle WSF-bibliotheken en 42 basisbibliotheken. Voor elke PSO en WSF-bibliotheek is € 75.000,- beschikbaar. Voor elke basisbibliotheek € 37.000,-.

Niet elke basisbibliotheek kan dus in 2010 in aanmerking komen. Bij overintekening volgt een wonderlijke loting waarbij maximaal vier bibliotheken per provincie geloot kunnen worden. Jammer voor de rest?

Nee, want de verwachting is dat de regeling in 2011 wordt voortgezet dat dan de overige 100 bibliotheken in aanmerking komen voor een zelfde bedrag. Dit is echter onder voorbehoud van Prinsjesdag en de vorming van een nieuw kabinet. Maar het ministerie was hier zelf optimistisch over. Zeker als het aanbod ruim overtekend zou worden.

Als we dat in ogenschouw nemen, komt iedereen dus aan de beurt. Hetzij in 2010, hetzij in 2011. Een snelle rekensom voor Overijssel leert dat het dan gaat om een mooi budget (reken zelf maar uit 25 x basisbibliotheek, 1 x PSO, 1 x WSF).

De aanvraag is van eenvoudige schoonheid. U vult één formulier in, zet uw handtekening, voeg uw KvK-uittreksel toe en een recent bankafschrift. Deze aanvraag regelt u in 15 minuten.

Wat moet u ervoor doen?
Voor de subsidie moet u het volgende doen:
1. Aansluiten op de white label website infrastructuur
2. Meedoen aan de Nationale Bibliotheek Catalogus
3. Aansluiten op een landelijk datawarehouse

Op elk van de punten zal ik even ingaan over hoe we er voor staan in Overijssel.

White label website
Overijssel heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een nieuwe website. Dat werpt hier wel flinke vruchten af. In Deventer komt het eerste voorbeeld voor dit white label te staan. Die lijn blijven we doortrekken en de intentie is om alle Overijsselse bibliotheken hierin mee te laten doen. Die lijn hadden we al en trekken we door. Het ministerie van OC&W is dus bereid die lijn te ondersteunen.

Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC)
Dit is een iets lastiger punt dan het vorige. Dat komt omdat we nog niet precies weten hoe die nationale bibliotheek catalogus eruit gaat zien. Wel is bekend dat voor deze NBC er een koppeling moet komen tussen de huidige Bicatcatalogus en OCLC. Dat is iets dat landelijk ontwikkeld zal moeten worden. Daarna zal daar met elk systeem een aansluiting op gemaakt moeten worden. Overijssel heeft daarbij twee voordelen. De eerste is dat we allemaal met hetzelfde systeem werken. De verwachting is zelfs dat we van drie huidige catalogi zelfs teruggaan naar één gezamenlijke. Dat is in andere provincies echt andere koek.

Op de tweede plaats weet ik dat in Overijssel er redelijk goede catalogi zijn. Op andere plekken zullen voor de catalogi nog verrijkt moeten worden en aangepast. Het enige probleem dat zou kunnen ontstaan is de koppeling met de CD-uitleen in Enschede. Maar die hebben in het verleden ook bij de aansluiting op Zoek & Boek getoond hier erg flexibel in te zijn.

Datawarehouse
Op dit moment vult u elk jaar de BIS-enquete in. En elk jaar zeggen we tegen elkaar: dat zou toch beter kunnen. Daar wordt met het datawarehouse aan gewerkt. Biblionet Groningen heeft hier op dit moment de lead in en de OBD werkt mee aan de voorbereidingen. Kortom, we zijn al bezig met de voorbereidingen. Ook is er afstemming tussen de Bibliotheek Nederland en dit traject. Hier ontstaat dus een dashboard waar u uw winkel mee kunt besturen.

Maar doen dan?
Mijn conclusie is dan ook dat de regeling die OC&W hier start goed in lijn ligt met wat in Overijssel al gebeurde. Ik beschouw het als een bijzondere duw in de rug en een prima versneller. Mijn oproep zal dan ook zijn om alle bibliotheken aan te laten melden.

Maar wie gaat het doen?
Mijn voorstel zou zijn om deze acties provinciaal op te pakken. We dienen afzonderlijk in maar regelen de uitvoering vervolgens gezamenlijk. Dit vanuit de lijn die we toch al hadden voor de websites en vanuit de lijn die we toch al hadden rond BicatWise.

Louter winnaars?
De regeling is bijzonder sympathiek maar het is wel goed om twee kanttekeningen te maken. De eerste is dat veel onderdelen nog niet klaar zijn. Er moet rond de website nog veel gebeuren, er moet nog een NBC komen en ook het datawarehouse moet nog gebouwd. In bouwtermen: er ligt een ruw bestek, er zijn een hoop bouwakkers en de steigers staan er net. In dit stukje maak een snelle analyse. Een breder analyse is nodig om de impact van alle onderdelen verder in te vullen. En eerlijk gezegd: daar gaan we echt nog wel moeilijke punten tegen komen. Ook zal de branche nog met elkaar afspraken moeten maken over de exploitatie van de verschillende onderdelen. Daar zijn we overigens wel zelf bij.

Op de tweede plaats denk ik dat HKA en Infor nog twee belangrijke spelers zijn die in dit geheel nog beter geïntegreerd kunnen worden. Ik denk dat een oproep om dat te doen hier dan ook op zijn plek is.

Tot slot
De hele regeling staat en valt echter met samenwerking. In Overijssel kan geen enkele bibliotheek dit alleen uitvoeren. Aan de andere kant: als we het regelen voor één bibliotheek is het vaak ook geregeld voor alle andere bibliotheken. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen de uitvoering gezamenlijk op te pakken en gezamenlijk die investeringen te doen.

Voor Overijssel geldt dat de investering die we in de samenwerking hebben gedaan, zich op dit soort momenten echt uitbetaald. Kortom: indienen, plan maken en aan de slag!

Foto

2 opmerkingen:

Naomi zei

Ik onderstreep je oproep tot samenwerking en bundeling van krachten van harte, want samen komen we verder! Zeker met de grote opgave in het vooruitzicht van aansluiting van zoveel mogelijk bibliotheken op de Digitale Bibliotheek NL in de komende 2 jaar. Ondertussen werkt Bibliotheek.nl in volle vaart verder aan de bouw van white label website, NBC en Datawarehouse.
PS: komt allen naar de Bibliotheek2daagse in Maastricht op 9&10 december! Daar geven we op het Innovatieplein een inkijkje in de 1e release van deze drie onderdelen.

Mark Deckers zei

@Naomi: Bedankt. Ook voor de agenda: 11 oktober de officiële opening website Deventer. De eerste white label website.