vrijdag 14 mei 2010

Quanta costa? Een budget van 25 miljoen per jaar : TNO-rapport eBooks / deel 4

“Zo Deckers, je hebt weer lekker kletsen”; ik hoor het u denken. “Dat verzint maar allerlei toepassingen en denkt dat de bomen tot in hemel groeien. Wie gaat dat betalen? En waarmee?”

Want eerlijk is eerlijk. Een goede inzet op eBooks is noodzakelijk maar gaat natuurlijk geld kosten.

20% tot 30% van het collectiebudget
Toen ik februari samen met Annemarie van Essen een studiedag organiseerde voor Overijsselse Bibliotheken deden we een spelletje over wat dit geheel mocht kosten. Daarbij kwamen we er op uit dat dat eBooks en eContent binnen enkele jaren zo maar 20% tot 30% van het collectiebudget zouden kunnen vragen. En directies in Overijssel gaven aan dat zij wel voor zich zagen dat er een groeiend budget hiervoor beschikbaar moet komen.

Nu zit tussen zeggen en doen nog een taaie wereld van verschil.

Wat zou het mogen kosten?
Je kunt ook anders redeneren. Wat zou het mogen kosten? Zullen we even een sommetje maken op de achterkant van een sigarenkistje?

Het Nederlandse bibliotheekwerk heeft een totaalbudget van circa 550 miljoen euro. Ongeveer 10% tot 15% van de budgetten van een bibliotheek zitten in het collectiebudget. Wie kijkt naar CBS-cijfers over 2008 ziet dat er ongeveer 75 miljoen euro aan mediakosten is. Dus dat klopt wel aardig.

In het vorige artikeltje hadden we het over de “shoulder” van de long tail en daarbij trok ik de conclusie dat dit wel eens de informatieve collectie van de bibliotheek zou kunnen zijn. Die collectie kopen we op termijn dus digitaal in.

Tien jaar geleden was het nog heel gewoon dat die informatieve collectie zo’n 50% van het collectiebudget besloeg. In de afgelopen jaren heb ik dat bij verschillende bibliotheken zien verschuiven naar meer veelgevraagde romans en DVD-speelfilms. Veel bibliotheken besteden dus nog zo’n 30% van het collectiebudget aan informatieve materialen voor volwassenen en jeugd.

25 miljoen euro per jaar?
Als dat digitaal kan hoeven we dat niet meer gedrukt te kopen. Dat scheelt dus 30% van het collectiebudget dat ingezet kan worden voor een digitale collectie. Oftewel: een budget van 25 miljoen euro per jaar. Als ik goed luister naar bibliotheekdirecteuren zijn zij bereid om voor een goede strategie, een goed platform en goede content een dergelijk pad in te slaan. En misschien is 25 miljoen teveel van het goede, het gaat in ieder geval om veel meer dan de 3,5 miljoen euro die we nu met elkaar opbrengen voor bibliotheek.nl.

U wilde grote stappen maken? Dan gooi ik dit sigarendoosje nog even niet weg. Maar ik ben wel benieuwd wat u ervan vindt!

Foto: Johnny Vulkan

4 opmerkingen:

Bas van Houwelingen zei

Oké, grote stappen zetten om gezamenlijk het benodigde budget op te hoesten, maar dat betekent dus ook dat we eigenlijk stappen zetten om tot De Bibliotheek Nederland te komen, met één tarief voor klanten en een aantal typen bibliotheekvestigingen. Ik denk dat deze tijd niet alleen om een landelijke aanpak voor eBooks vraagt maar ook om een landelijke aanpak van het bibliotheekwerk. We moeten niet wachten tot we door bezuinigingen gedwongen worden om meer samen op te trekken. Het is nu het juiste moment om de handen in elkaar te slaan en gezamenlijk op zoek te gaan naar de antwoorden op de (digitale) problemen van vandaag. Jammer, dat in deze discussie niet meer directeuren zich laten horen.

Mark Deckers zei

@Bas: Tja, tot aan het vorige artikeltje zullen de meeste directeuren het nog wel beaamd hebben. Maar ja, wie A zegt moet ook B zeggen. En dat is misschien wel het moeilijkste. Geen woorden maar daden! Eh, maar wel met een goed plan en draagvlak

René Bladder zei

Ik heb het commentaar van Bas in de LinkedIn discussiegroep E-boek NL herhaald en de volgende opmerking toegevoegd:

Het lijkt er dus op dat de introductie van e-boeken kan gaan zorgen voor de vorming van één landelijke bibliotheek. (En dan formuleer ik het nog zwakjes.)

Ik denk dat er een platform moet komen, vergelijkbaar met het OAPEN project, waarin digitale uitgaven, digitaal verspreid en uitgeleend worden. Het e-boek dat uitgeleend is, is een schande voor de bibliotheek anno 2010. Als dat platform gevormd is, zullen de bibliotheken vanzelf gedwongen worden samen te werken. Volgens het artikel van Mark is dan 30% van het budget omgebogen ten faveure van het e-boek.

Bibliotheek directeuren kom met een plan: het is 5 voor twaalf!

Mark Deckers zei

@René Bladder: ha, welkom hier! Ik ga je reactie meenemen naar mijn laatste stukje over de reacties op mijn reactie!