woensdag 7 april 2010

Beste Beatrijs... Graag stilte in de leeszaal


In het dagblad Trouw schrijft Beatrijs al jaren over etiquette. Over wat je wel en niet mag verwachten van je vrienden, collega's en de samenleving in het algemeen.

Onlangs stond in die krant de volgende vraag aan Beatrijs:

Beste Beatrijs,
Regelmatig ga ik op zaterdagochtend naar de bibliotheek van de kleine gemeente waar ik woon. Mijn man let dan op onze twee kinderen en het idee is dat ik zo een paar uur ongestoord kan werken aan mijn deeltijdstudie. In de praktijk valt dat niet mee. Er rennen gillende kinderen rond, waar de ouders niets van zeggen, en volwassenen praten hard met elkaar of voeren mobiele telefoongesprekken. Ook de bibliotheekmedewerkers zelf kletsen volop zonder hun stem te dempen. Toen ik als kind naar de bibliotheek ging, leerde mijn moeder me dat ik daar stil moest zijn en fluisteren. Is dat volledig uit de tijd?
Rumoer in de leeszaal
Tja, welk antwoord zou u geven? Op zaterdagochtend naar een kleine bibliotheek gaan, is mijn inziens toch ook wel een beetje vragen om problemen. Dat is toch net zoiets als op tweede paasdag om drie uur iets kleins halen bij IKEA...

Het antwoord van Beatrijs is verpletterend. En behoeft geen commentaar.....

Beste rumoer in de leeszaal,

Een bibliotheek is geen kermis en ook geen café. Bezoekers en personeel zouden zich rustig moeten gedragen en inderdaad hun stemmen moeten dempen. Bespreek uw klacht met de medewerkers aan de balie. Het zal niet eenvoudig zijn om uw punt over het voetlicht te brengen, als zij zelf even hard meedoen met het lawaai, maar u staat in uw recht, dus ze zullen zich tenminste even over het probleem moeten buigen. U zou kunnen voorstellen dat er bordjes met ’Stilte a.u.b.’ worden opgehangen. Allicht zal dat iets schelen in de herrie. Wanneer die bordjes er eenmaal hangen, kunt u lawaaischoppers op een duidelijk zichtbare regel attenderen. Dat is makkelijker dan met hen in discussie te gaan.

Voor het hele artikel.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Helaas is het in de pratijk niet anders in de bibliotheken van tegenwoordig. Er zijn mensen die vinden dat gaming (!) in de bibliotheek thuis hoort. Om de jeugd van tegenwoordig te laten zien dat vertoeven in de bibiotheek ook heel erg leuk kan zijn. En wat is het resultaat....deze jeugd is ook alleen maar geintereseerd in gaming en is zeer aanwezig. Met aanwezig bedoel ik dus, luid en storend, geen rekening houdend dat ze in de bibliotheek zitten en niet op straat.
Met andere woorden de bibliotheek is ook verantwoordelijke voor deze onnodig geluidsoverlast. Ja, ook ik verlang naar de tijd toen het de gewoonte was dat het stil en rustig in de bibliotheek was. Dat klanten zich niet aan elkaar hoefden te storen en rustig een boek konden uitzoeken, lekker te gaan zitten en van de bibiotheek genieten.Zucht......

Mark Deckers zei

@anoniem: Zo, dat is flink hart onder de riem van de vragensteller aan Beatrijs! Prima, wij houden wel van discussie. Recent onderzoek wees uit dat mensen liever de TV het huis uit doen dan internet. Over boeken word al niet eens meer gesproken in zulke onderzoeken. Dat betekent dat er iets wezenlijks is veranderd in de samenleving. Dat mediagebruik veel en veel diverser is geworden dan 15 jaar geleden. Uiteraard betekent dat, dat bibliotheken zich herbezinnen.
Ik geloof niet dat gaming het probleem is dat hier beschreven wordt. Het gedrag van de jongeren is hier fout. Ik kan mij een verhaal herinneren van een groep jongeren in een keurig dorp dat consequent om half zeven 's avonds de bibliotheek in kwam stormen. Om vervolgens in twee minuten tijd een boekengooiwedstrijd te houden en zich uit de voeten te maken. Het personeel verbluft en in angst achterlatend. Hebben wij in die situatie jongeren de kans gegeven met boeken te gooien? Of is dit nou typisch iets voor jongeren waar wij als volwassen op een goede manier mee om moeten gaan. Met andere woorden: hoe zorgen we dat we een breder media-assortiment behouden en tegelijkertijd die verschillende functies goed onder één dak tot hun recht laten komen.
Zo, da's een heel lang antwoord in deze zapcultuur ;-)
Dank voor de reactie!