zaterdag 27 juli 2013

Reacties op het opiniestuk in het AD/Utrechts Nieuwsblad

Twee weken geleden verscheen een opinie-artikel van mijn hand in het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad. Aan het aantal reacties dat ik kreeg bleek wel dat de gedrukte media verre van dood zijn. Van heel veel vakcollega's uiteraard positieve berichten. In tijden van bezuiniging zijn partijen die durven te investeren schaars. Veel collega's vonden het artikel een aardige samenvatting van waar het naar toe kan gaan met dit soort bibliotheken.

In dit blogje sta ik eens stil bij reacties die nog meer kwamen.

'Wifi killed the library'
Op de dinsdag na de verschijning verscheen het volgende reactie in de krant.

reactie ad
 
Een logisch verhaal van Emiel Maier. Tenminste, als wij onze bakens niet zouden verzetten. Internet verandert inderdaad ons werk. We zien bijvoorbeeld dat informatieve boekencollecties op dit moment snel kleiner worden. Is dat erg? Nee, volgens mij niet. Het is een teken van de tijd. En volgens mij pleitte ik in mijn artikel ook niet voor grote boekenpaleizen. In één van de zinnetjes meldt ik zelfs: 'en oja, ook nog boeken'. Van de vele verdiepingen die de bibliotheek in Amsterdam telt, is er één volledig gereserveerd voor horeca, één voor een theater en ik denk dat bij elkaar opgeteld er twee verdieping ingenomen zijn door internet-pc's of studieplekken waar klanten met - jawel - wifi zelf met hun laptop aan de slag kunnen.

Investeer, faciliteer en inspireer!
 
De zaterdag na het artikel verschenen de volgende twee reacties.
 
ScreenShot258

Meneer Lentferink schudt het Utrechtse geheugen nog eens wakker. Inderdaad, grote bouwprojecten hebben de neiging om compleet uit de klauwen te lopen. Meneer Lentferink heeft wellicht gelijk in het Utrechtse maar de door mij aangehaalde bouwprojecten Amsterdam, Almere en Hengelo zijn binnen budget gebouwd. Ik ken geen bibliotheken met gouden kranen, gouden deurkrukken of exorbitante directiekamers.

De tweede reactie: van de kersvers afgestudeerde Anoek van Kol is natuurlijk een mooi hart onder de riem. En terecht haalt zij de nieuwe bibliotheek in Arnhem aan die op het punt staat open te gaan. Ik voorspel dat het Arnhem zo zal gaan als Amsterdam, Almere en Hengelo. De nieuwe bibliotheek is gebouwd op een wat zwakker punt van de stad, net als Amsterdam destijds. De bibliotheek zal daar een 'boost' geven aan de stadsontwikkeling.

Weer over de stenen
Joost Heessels, bibliothecaris in Nieuwegein, besteedde in zijn blog veel aandacht aan het feit of je nog wel moet investeren in stenen. Een terechte vraag uiteraard en ik denk dat vakcollega's dat verhaal goed kunnen volgen. En goed ook dat we hier bij stil staan.

Toen ik mijn artikel voorbereidde, sprak ik een Utrechtse vriend van mij. Ik legde hem uit dat ik bezig was met een artikel over de nieuwe bibliotheek. Hij vroeg zich af of de bibliotheek wel naar een nieuw pand moest. Ze zitten toch goed daar aan de gracht? Al doorpratend bleek dat mijn bijzonder hoog opgeleide vriend toch nog wel een heel ouderwets beeld had van de bibliotheek. En nu heb ik mijn vriend redelijk hoog, dus ik vermoed dat de gemiddelde Nederlander geen verhevener beeld heeft.

In die zin hebben we nog veel missiewerk te verrichten zoals Joost dus doet. Samen met de samenleving bouwen aan een nieuwe basis onder het bibliotheekwerk. En tegelijkertijd moet je van de huidige situatie naar de toekomst bouwen en kun je wat er nu is niet zomaar terzijde schuiven.

De nieuwe kleren van de keizer
Een blog waar ik mee besluit is dat van Fabiola waarin ze aangeeft dat in een land waar voedselbanken sneller groeien dan die andere banken die ons deze crisis in hielpen, het toch de vraag is of je allerlei nieuwbouwprojecten moet doen. Een oproep die natuurlijk helemaal terecht is. En die er dus voor pleit dat bibliotheekwerk helder moet kunnen maken wat onze bijdrage is aan deze maatschappij. En hoe wij indirect bijdragen aan het feit dat er geen voedselbanken meer hoeven te zijn. En volgens mij plaatst die vraag ons terug midden in de samenleving. En volgens mij horen wij daar ook.

Opinions are free
Veel mooie positieve reacties en hier een daar een mooie aanvulling of een kritische noot. Volgens mij leven we in een mooi land als zo iedereen zijn mening mag verkondigen. Iedereen mag zijn stem laten horen: ook het bibliotheekwerk.

Vanaf deze plek: dank aan iedereen die heeft bijgedragen.

2 opmerkingen:

Leo zei

"mijn bijzonder hoog opgeleide vriend toch nog wel een heel ouderwets beeld had van de bibliotheek. En nu heb ik mijn vriend redelijk hoog, dus ik vermoed dat de gemiddelde Nederlander geen verhevener beeld heeft."(MD).Marc,-met je stuk over het goed gaan functioneren van een nieuwe bibliotheek in Utrecht heb ik totaal geen probleem.In Amsterdam bewist de nu 6 jaar nieuwe bibliotheek dat dagelijks, zelfs in de stille tijd (zoals vanochtend,27/7).Maar juist de hoogst opgeleiden hebben vaker dan de rest van onze bezoekers een ouderwets beeld (stilte,boeken etc).Zijn ze van dit beeld af (bezoekje aan de OBA bv) dan schrijven ze ingezonden brieven waarin ze het papieren boek onmiddellijk vervangen door e-books en verbaasd zijn dat de rest van de wereld dat nog niet gedaan heeft.H.g., Leo Willemse

Mark Deckers zei

@Leo: dank voor je aanvulling en dat je weer uit de praktijk kunt vertellen dat jullie pand op het Oosterdok het zo goed doet.

Tja, wat betreft die hoog opgeleide vrienden: het zou goed kunnen dat het beeld snel kantelt. Misschien een grappig detail. Het blijkt dat grote groepen laaggeletterden toch in de bibliotheek komen. Wat maar weer eens onderschrijft dat een hele brede doelgroep van laag tot hoog opgeleid gebruik maakt van de bibliotheek.