vrijdag 11 mei 2012

Van Swelmen en de geheime voorbereiding in Oppendam… VNG-handreiking : deel 5 en slot

::The secret is the answer to all that has been, all that is, and all that will ever be::
De immer erudiete directeur van de Bibliotheek in Oppendam had de noeste directeuren van onze landelijke clubs uitgenodigd voor een werkbezoek aan Oppendam. Dit als voorbereiding op de VNG-bijeenkomsten. Wij schuiven aan bij de genoeglijke after-party in Café Het Duifje.

“Van Swelmen, je hebt geen woord te veel gezegd. Je bent een voorbeeld voor de branche!” zei Ap de Vries (VOB) monter en hij hief het glas. “Oppendam is een toonbeeld voor de digitale ontwikkelingen” haastte Diederik van Leeuwen (Bibliotheek.nl) te zeggen. “En natuurlijk zal het ministerie van OC&W u weer noemen in haar brieven” besloot Maria Heijne(SIOB) de rij met loftuitingen.

“Zo, ik denk dat jullie nu goed voorbereid zijn voor de VNG-bijeenkomsten. Als Diederik nu weer flitsend presenteert over de digitale ontwikkelingen, Maria een mooi verhaal houdt over mensen in ontwikkeling en Ap over contemplatief lezen vullen jullie elkaar mooi aan. En ik neem aan dat jullie alle goede ideeën meenemen naar het Haagse en nooit meer iets zelf verzinnen. Want wat goed is voor Oppendam is ook goed voor het land! Tempo, regie en focus….. op het glas!” bulderde Van Swelmen.

Na nog enkele glazen tempo, regie en focus kwamen er toch wat barstjes in de eensgezindheid. “Diederik, ik heb nu wel lang genoeg gewacht op die landelijk infrastructuur. Hoe lang gaat dit nog duren?” zegt Ap de Vries (VOB) met een duidelijk verhit gemoed. “Als het nog langer duurt roep ik de bibliotheken om aan te sluiten bij onze Vlaamse gasten van Bibliotheek.be.!”

Dan slaat Maria Heine met de vuist op tafel. “Maar Ap dat kan toch niet de bedoeling zijn! En ik ga dat ook niet toestaan. Ik heb al geregeld dat het ministerie van Defensie om dat te voorkomen. Het leger heeft zich al verschanst aan de Belgische grens.” “Wat zullen we nou krijgen?” zegt Ap de Vries. “Jij wilt toch ook een competitieve kenniseconomie? Of ben je daar plotseling tegen, Maria?” “Leg mij geen woorden in de mond, Ap! Ik kan zelf mijn mening wel formuleren” kaatst Maria terug. “Natuurlijk ben ik voor die kenniseconomie. Het is dan ook niet voor niks dat ik ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat al heb gevraagd om Bibliotheek.nl te helpen met de aanleg van de digitale snelweg. Zij zeggen dat ze al zijn begonnen met de milieueffectrapportage”.

“Jongens en meisjes, doe toch niet zo overspannen!” sust Diederik. “We hebben alleen een klein beetje vertraging. Als jullie je er niet continue mee zouden bemoeien waren we echt allang klaar geweest! Dankzij Maria moet ik nu óók al overleggen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat! Alsof ik al niet genoeg heb aan al die bibliotheken van Ap die mij brieven schrijven over de brieven die ik hun gestuurd heb over de brieven ik hun heb gestuurd als antwoord op door hun gestuurde brieven.” “Geen kwaad woord over mijn bibliotheken” zegt Ap. “Hun belang is mijn belang. Hun brief, is mijn brief. Het is hun goed recht om juridisch goed te kijken naar de voorwaarden.” “Wat ouderwets, een brief” zegt Maria. “Kennen ze geen e-mail dan? En trouwens, ik heb het ministerie van Justitie ook gevraagd naar die voorwaarden te kijken. Zij vinden daar ook nog wat van.” “Nee, toch?” verzucht Diederik. “Niet ook nog het ministerie van Justitie!”.

“Dit wordt niks meer” zegt Ap. “ Ik stuur nu een brief naar alle bibliotheken om aan te sluiten bij Bibliotheek.be” en Ap maakt direct aanstalten om op te staan van zijn barkruk. Diederik duwde Ap terug en trok de bril van Ap’s neus en trapte hem demonstratief kapot. Maria riep dat Diederik daar mee moest stoppen: “in naam van het ministerie”! Op eigen initiatief voegde Maria daar haar handtas aan toe en sloeg die op het oog van Diederik. Waarna Diederik met zijn hippe stappers – speciaal aangeschaft voor het werkbezoek - vol op de linkerteen van Maria ging staan.

De avond viel over Oppendam. Voor de onoplettende toeschouwer verlieten drie directeuren eensgezind café Het Duifje. Eén zonder bril, één trok telkens het been bij en één had een blauw oog. De goede verstaander wist echter dat de verschillende belangen weer uitstekend verdedigd waren.

“Hé, Van Swelmen!” riep de barman van Het Duifje. “Je moet nog betalen!” “Ik stel voor dat we deze inname dit betalen met een uitname uit het gemeentefonds” kaatste Van Swelmen terug." 

En natuurlijk straalden Diederik van Leeuwen, Ap de Vries en Maria Heijne op de VNG-bijeenkomsten. Goed voorbereid. Onze dappere en onvolprezen boegbeelden van onze landelijke clubs. En niemand zou ooit het geheim weten van hun succes.

Foto: Zitona

2 opmerkingen:

Ottavio zei

Prachtig maar.... Slot? Er komt toch wel een vervolg? Of is het einde zoek?

Mark Deckers zei

@Ottavio: dank je... je verwacht nog een ihoudelijk epiloog?