vrijdag 4 mei 2012

Dag Marc, dag Marianne, dag Erwin…. Handreiking VNG : deel 2

Absolute rubbish! 
Zo, na alle aardige woorden van gisteren, gaan we de handreiking van VNG nu maar eens bekritiseren. Want VNG creëert op een aantal punten wel een volstrekt eigen werkelijkheid.

Nou, nou, Deckers, ben je weer niet wat te absoluut? Om eerlijk te zijn: ik ben net zo absoluut als de staatssecretaris en de VNG.

De handreiking zegt namelijk zes keer:
“De provincies spelen geen rol in de digitale bibliotheek”.

Er staat niet: “de provincies zullen op lange termijn een kleinere rol spelen”. Nee, er staat: “de provincies spelen geen rol” Ja, een stukje implementatie zit er nog wel in maar daarna houdt het op.

Het VNG praat hier klakkeloos de staatssecretaris na die dit in zijn brief aan de Tweede Kamer ook meldt.

De afgelopen tien jaar heb ik me al ingezet voor de digitale bibliotheek. En jawel, ik werk op provinciaal niveau. Tien jaar lang heb ik niet van iemand gehoord dat de rol die we speelden geen goede zou zijn. Sterker nog, we kregen de ene loftuiting na de andere. Dit wordt dus ook over mij gezegd. En bedankt.

En mijn gedachten gaan naar al die mensen die ik ken bij provincies die zich inzetten voor de digitale bibliotheek. En in gedachten neem ik vast afscheid: ze hebben geen rol meer. Dag Marc van der Meulen, dag Marianne Elsjan, dag Diane Berghuis, dag Erwin Dekker, dag Leendert den Heijer, dag Mada Miessen, dag Bertus Douwes, dag Annet Knol, dag Jeroen van Beijnen, dag Johan Hoenink en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Allemaal goede gasten die het bibliotheekwerk dragen. En allemaal werkzaam op provinciaal niveau.

Een cruciale misser is de ontkenning dat het bibliotheekwerk een keten is waar alle drie bestuurslagen een taak hebben. Waar op alle drie lagen goede mensen zorgen dat overal de verbindingen worden gemaakt. En ontkend wordt ook dat die provinciale netwerken vaak in opdracht werken van lokale bibliotheken.

En natuurlijk is internet niet iets dat zich alleen laat regelen op provinciaal niveau. Maar evenmin laat zich dit alleen regelen op lokaal niveau of zelfs op landelijk niveau.

VNG en OC&W hadden er beter aan gedaan om te kijken waar de successen van samenwerking de afgelopen jaren lagen. En vervolgens lessen trekken uit wat dat betekent voor de aansturing Resultaten uit het verleden zijn geen garantie maar geven wel een indicatie van waar iets goed werkt.

Wrang is dan ook dat op bladzijde 42 van de handreiking de Bibliotheek Enschede als best practise wordt genoemd en dat daarbij de VNG de Overijsselse Bibliotheek Dienst bedankt voor haar inzet voor de digitale bibliotheek. Om vervolgens weer te roepen dat de provincie hier niet nodig is. Mijn advies: volg het resultaat, sluit daarbij aan en maak gebruik van de dynamiek die er op vele plaatsen is.

Maar nee, liever heeft men absolute uitspraken.

Foto: Admittance

6 opmerkingen:

Carola zei

Like!

jan de waal zei

Marc ik heb in bibliotheekblad rubriek ICT ook over dit probleem nagedacht

15 miljoen landelijk digitaal: breng het lokaal

Wat is het antwoord van bibliotheken op de opkomst van het e-book? Hoe koppel je de digitale bibliotheek aan de fysieke bibliotheek? Hoe koppel je digitale informatie aan gebruikers? Hoe koppelen die gebruikers hun eigen kennis terug? Allemaal vragen waar we vooraf aan moeten denken willen we landelijke digitale diensten gaan leveren die de fysieke boeken en gebouwen gaan treffen. In dit artikel een aantal praktische ankerpunten voor de nieuwe bibliotheek. Lees verder op

http://www.bibliotheekblad.nl/rubrieken/artikel/1000002380

josje calff zei

Er staat in de samenvatting "De provincies zullen geen rol meer spelen in de digitale bibliotheek. Zij blijven verantwoordelijk voor de ondersteuning van de fysieke bibliotheek".

Mark Deckers zei

@Carola: Ja die knop zit hier nog niet :-)
@Jan: Dank voor die ankerpunten. Ik had ze gezien. Het steekt me dat zo'n handreiking weer altijd voorbij gaat aan mensen zoals jij. Vooruitgang zit niet in structuur maar in energie. En energie zit in mensen.
@Josje Calff: Leuk dat je hier reageert. Maar leg mij uit waar bijvoorbeeld in een bibliotheeksysteem de ondersteuning van de fysieke bibliotheek ophoudt en waar de digitale bibliotheek begint?

josje calff zei

Dat weet ik inderdaad niet zomaar. Maar het belangrijkste vind ik dat de financiële provinciale bijdrage aan de OB behouden blijft. En dat lijkt de VNG ook te begrijpen. Tegelijk kan ik voor de digitale bibliotheek weinig specifieke functies verzinnen die langs provinciale lijnen zouden moeten verlopen (behalve misschien een Fries-talige versie van de website).

Mark Deckers zei

@Josje: Dank voor je toevoeging. Het voorbeeld van het bibliotheeksysteem toont inderdaad aan hoe complex het kan zijn. Overigens betwist ik niet dat je een digitale opzet niet beter landelijk kan doen. En dat beseffen provinciale organisaties ook wel. Het zijn zelfs vaak de kartrekkers van landelijke ontwikkelingen zoals VNG dus zelf ook aangeeft.