woensdag 9 februari 2011

Mark geeft stemadvies


Op 2 maart 2011 mag u weer naar de stembus. Ditmaal voor de Provinciale Staten. Een bestuurslaag die tevens verantwoordelijk is voor de eerste-kamer-zetels. En last but not least: veel provincies zijn belangrijke dragers voor de provinciale bibliotheekinfrastructuur.

De Overijsselse bibliotheken hebben daarom een website opgezet: de bibliotheek helpt u kiezen.. Op deze - eenvoudige doch leerzame - site vinden burgers alle informatie over de Overijsselse partijen bij elkaar.

In de afgelopen tijd hebben mijn collega's Annemarie van Essen en Stephan Wijnberg ook verschillende trainingen gegeven aan Statenleden over sociale media. Het is dan ook leuk om terug te zien dat diverse van deze statenleden nu druk aan de slag zijn hiermee.

Maar goed, u wilt natuurlijk een stemadvies voor 2 maart. Ik maak dus maar even een rondje langs de partijprogramma's. Ik heb in alle programma's gezocht op de woorden bibliotheek, bibliotheken en OBD.

De drie grote partijen PvdA, CDA en VVD noemen de bibliotheken niet. Hetgeen niet wil zeggen dat ze geen hart voor bibliotheken hebben. Integendeel, in de afgelopen jaren hebben zij flink geïnvesteerd. Ook de 50PLUS-partij noemt bibliotheken niet.

D66 vindt de bibliotheek een overduidelijke partner in de uitvoering van sociaal beleid dat gericht is om iedereen mee te laten doen in de samenleving. De SP is voor versteviging van de Overijsselse hoofdbibliotheek. Ik denk dat met dit laatste de OBD wordt bedoeld.

De meest opvallende uitspraak komt voor rekening van Solidara, een afsplitsing van de SP. Deze partij pleit voor afschaffing van de contributie op bibliotheken. Ik ben gelijk voor!

Groen Links geeft aan voor goed bibliotheekwerk te zijn en voor meer dan het uitvoeren van de wettelijke taak. En bij deze partij worden ook de overige cultuurtaken nog goed in het zonnetje gezet.

Ook een leuke komt van de ChristenUnie. Die vindt dat de bibliotheek haar taak vooral goed moet bezien in relatie tot de 'social media'. Een vernieuwend geluid dus.

De SGP is voor goede bibliotheken maar wijst (digitale) producten die strijdig zijn met Gods Woord af.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie goed bereikbare en betaalbare bibliotheekvoorzieningen moet stimuleren.

De uitsmijter is voor de Partij voor de Vrijheid. Een paar ronkende volzinnen uit hun verkiezingsprogramma.

"De Provincie moet op het gebied van cultuursubsidies veel veranderen. Subsidiegelden worden volstrekt verkeerd besteed. Deze worden in grote mate uitgegeven aan linkse of multiculprojecten waar de gewone Nederlander geen profijt van heeft. Denk aan de grote hoeveelheid gelden die stromen naar een groot aantal theaters, toneelgroepen en bepaalde musea, waar Henk en Ingrid geen enkel belang bij hebben, maar wel voor betalen. Enkel musea die door alle lagen van de bevolking op waarde worden geschat kunnen financieel worden ondersteund. Programma’s die amusement moeten bevorderen zijn in de eerste plaats een commerciële aangelegenheid. De PVV richt zich vooral op het subsidiëren van ons culturele (historische) erfgoed en de bibliotheken."

Tja, en dan nu mijn stemadvies: ja, dat kunt u nu zelf wel bepalen...

Er zijn veel partijen die bibliotheken een warm hart toedragen. Elk met een eigen geluid. U hebt in ieder geval wat te kiezen. Lang leve die vrijheid en geniet ervan.

Geen opmerkingen: