vrijdag 11 juni 2010

Wie niet vóór kennis delen is, is tegen kennis delen

Niemand is tegen kennis delen. We doen het alleen niet. Vraag maar eens aan uw collega's: "is hier iemand tegen kennis delen?". Toch is het heel moeilijk om verschillende afdelingen goed met elkaar te laten communiceren. Hoe komt dat?

Tja, eerst stoppen we elke afdeling bij elkaar in één gang. Lekker efficiënt want dan hoef je voor je eigen afdeling niet ver te lopen. Vervolgens zitten de meeste afdelingen tijdens de lunch lekker bij elkaar. Een ook het meeste werk is per afdeling georganiseerd.

Muurtjes
En zo ontstaan vanzelf muurtjes in een organisatie. Muurtjes tussen front-office en back-office. Muurtjes tussen back-office en financiën. En muurtjes tussen financiën en mediaverwerking.

Blauwe Brug
Een tijdje geleden heb ik samen met mijn collega Anneke Duinkerken een personeelsmiddag gedaan voor mijn collega's bij Blauwe Brug. Blauwe Brug - het facilitaire bedrijf van de Rijnbrinkbroep - is een relatief jong bedrijf. Wij zijn net 1. We komen voort uit Biblioservice Gelderland, de Overijsselse Bibliotheek Dienst, Aturis en Variya.

Blauwe Brug wil zich richten op integrale ondersteuning van bibliotheken. Daarbij wil ze een bruggenbouwer zijn voor onverwachte oplossingen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dan moet je los komen van het denken in afdelingen. Je moet bibliotheken als geheel ondersteuning in plaats van met alleen een financiële afdeling, een ICT-afdeling of een P&O-afdeling. Hoe doe je dat?

Daarvoor gaat Blauwe Brug de komende jaren vele stappen zetten. Maar de eerste stap is dat we beginnen over onze eigen muren heen te kijken.

Interne stages
In de personeelsmiddag hebben de zestig collega's daarvoor interne stageplaatsen opgezet. Elk van de units moest op deze middag stageplaatsen verzinnen voor collega's. Stageplaatsen waardoor collega's echt meehelpen in hun situatie. Maar ook stageplaatsen waardoor je elkaar verder helpt door met een nieuwe blik naar je eigen afdeling te laten kijken. Dat leverde prachtige vacatures op zoals een recruiter, een manager service desk of een crisismedewerker.

Nadat de stageplaatsen waren geformuleerd op grote vellen, volgende vervolgens een sollicitatiespel. Daarbij moesten de verschillende units stagiairs zien te vinden voor hun eigen vacatures. Dat laatste was een hilarisch spel van loven en bieden. Maar binnen 20 minuten waren alle vacatures vervuld.

Ervaringen bundelen en commmuniceren
In een terugkoppeling met het MT is besproken hoe we de invulling van deze stageplaatsen gaan faciliteren en hoe we gaan vastleggen wat stagiairs geleerd hebben. Doel blijft natuurlijk goed kennis delen zodat je de units onderling goed informatie uitwisselen. En daardoor kunnen we bibliotheken zo goed mogelijk helpen.

Wordt wat mij betreft vervolgd en ik zal u de eerste uitkomsten laten weten. En o ja, na afloop kwam een collega naar me toe die zei dat ze zelf ook wel eens zo mee wilde lopen met een workshop. Dus ja, ook ik heb een stagiair: een assistent workshopleider/procesmanager.

Geen opmerkingen: