woensdag 11 maart 2020

Welke stappen neem je als bibliotheek bij Corona?


Gisteren schreef ik nog over de geschiedenis van desinfectiekasten voor boeken. En het artikel had ik nog maar net gepubliceerd of Bibliotheekblad meldde dat de Bibliotheek Eindhoven de drastische maatregel neemt om alle activiteiten te schrappen.

Ik had kort contact met Albert Kivits, de directeur van de Bibliotheek Eindhoven, en hij liet mij zien welke maatregelen er allemaal nog meer werden genomen. Want het schrappen van de activiteiten is slechts één van de maatregelen. Vooral voor personeel gaat het nog een paar stappen verder.  Nu ligt Brabant qua Coronaverspreiding een paar dagen voor op de rest van Nederland dus wellicht kunt  u er uw voordeel mee doen.

Onderstaande maatregelen heeft de Bibliotheek Eindhoven voor haar eigen personeel afgegeven voor de periode 10 tot en met 16 maart. De kans bestaat natuurlijk dat dit na deze periode verlengd wordt of dat tussentijds nog aanvullende maatregelen komen.  Ik heb de interne mail van de Bibliotheek Eindhoven ontdaan van specifieke Eindhovense zaken of persoonlijke dingen en iets anders geordend. Maar dan ziet het er als volgt uit.

Maatregelen COVID-19 voor de komende 7 dagen, 10 maart tot en met maandag 16 maart 2020

Doel van de maatregelen is om verspreiding van het virus in te dammen.

Over de dienstverlening
 • De bibliotheek blijft open in de vorm van zelfservice om het aantal contactmomenten te beperken. Als het nodig is moet de meest minimale bezetting aanwezig zijn om grote vestigingen met zelfservice draaiende houden.
 • In de bibliotheken worden PC's om en om uit gezet om de afstand tussen bezoekers te vergroten.
 • Leescafé blijft open. Uitbaters beslissen of de menukaart moet aangepast aan de hand van aanwezige bemensing
 • Activiteiten, evenementen, lezingen gaan niet door. Bezoekers worden geïnformeerd en ontvangen eventueel betaald entreegeld retour.
 • Bezoekers die “milde klachten hebben” (verkouden, hoesten, koorts) wordt gevraagd de richtlijnen te volgen en de bibliotheek niet te bezoeken. De bibliotheek wijst bezoekers hierop met posters. Alleen als medewerkers zich daar senang bij voelen wordt gevraagd bezoekers hierop aan te spreken.
 • Bij de  voordeur zijn expliciete richtlijnen opgehangen. Inclusief het verzoek de bibliotheek niet te bezoeken bij bovengenoemde klachten
 • Om mensen in de gelegenheid te stellen de handen te kunnen wassen worden toiletten gratis en wordt er gezorgd voor voldoende zeep. 
 • De mediacoaches op de scholen werken thuis

Voor de werknemers
 • Werk thuis als het kan, per direct, en altijd in overleg met je leidinggevende.
 • Zoek alternatieven voor het overleg met elkaar als  je thuis werkt (bijv. telefoon, Whatsapp videogroepsgesprek)
 • Interne overleggen gaan niet door.
 • Wees kritisch bij het laten doorgaan van externe gesprekken. Doe dit in overleg met de gesprekspartner, samen inventariseer je of het wel of niet doorgaat, of er een alternatief is en of het gesprek wellicht beter verplaatst wordt.
 • Degene  die  niet thuis kunnen werken omdat er geen thuiswerk voor is of die niet thuis met hun eigen werk vooruit kunnen gaan achter de schermen aan de slag.
 • Men kan er ook voor kiezen niet te komen werken. Men neemt dan compensatie of verlof.
 • Voor medewerkers in risicogroepen wordt per persoon overlegd met de personeelsafdeling. Per persoon wordt gekeken naar een oplossing.
 • Ook stagiaires blijven thuis.

Alles bij elkaar best een forse stap denk je zo. Maar als je de bescherming van medewerkers serieus neemt, is het eigenlijk nog niet eens zo'n heel gek rijtje. Het leek me een goed rijtje om te delen. Wellicht dat je je als bibliotheek moet gaan voorbereiden hierop. En hopen dat het niet nodig is.

Mocht u nog informatie voor mij hebben die ook interessant is om te delen of heeft jullie bibliotheek ook maatregelen genomen, laat het me dan eens weten. Mijn mailadres vind je in mijn Linkedinprofiel.

Geen opmerkingen: