woensdag 16 september 2015

Geef elk AZC een (nood)bibliotheek en taalcafé?


Dit is het plaatje van alle AZC's in Nederland. Dat zijn er nog best veel of niet?  Het plaatje is afkomstig van de site van het COA. En het worden er nog een stuk meer. Want VNG doet een klemmend beroep op gemeenten om vluchtelingen op te vangen.

Ruim een week geleden schreef ik een blog over twee onderwerpen: 1) de perikelen bij het UWV en 2) de grote toestroom van vluchtelingen. Mijn opmerking was toen dat 160 belrondjes misschien wel eens interessant zouden kunnen zijn. Dit keer ga ik verder in op de vluchtelingen.

Want nu in rap tempo AZC's vollopen, geopend of heropend worden, triggert mij dit plaatje toch wel. Zouden alle bibliotheken al contact hebben met deze AZC's? 
Calais Refugee Library, Libraries without borders en omgebouwde stadsbussen
Via internet kwam ik bij dit artikel van The Guardian waarin melding wordt gemaakt van een bibliotheek voor vluchtelingen bij Calais. Een bewonderenswaardig initiatief van een Britse docente die dit samen met vrijwilligers opzette. 

Ook maakt het artikel melding van andere bibliotheekinitiatieven voor vluchtelingen: zoals het initiatief van Libaries without Borders met hun Box-bibiotheek., of speciale omgebouwde stadsbussen als rijdende bibliotheek in ItaliëElke AZC een (nood) bibliotheek en taalcafé?
Bij de genoemde voorbeelden zie je dat goedwillende burgers het oppakken.Soms ondersteunt door een stichting zoals Libraries without borders. Concepten die voor tweede- of derde-wereldlanden lijken bedoeld, zouden toch ook zomaar in Nederland voor grote groepen vluchtelingen interessant kunnen zijn. En  als je op die manier kijkt zou je toch binnen de kortste keren in elk AZC een (nood)bibliotheek moeten kunnen krijgen?

En waarom dan ook niet gelijk met burgers taalactiviteiten organiseren? Verplaats het taalcafé (tijdelijk) naar het AZC of open een tweede café. En zou via crowdfunding op sponsoring niet een klein internetcafé of taalpunt te realiseren zijn? De Box-bibliotheek? Of zou die afgeschreven Bibliobus toch niet nog een kans moeten krijgen? Wie even nadenkt, komt op vele ideeën waarmee eerste nood gelenigd zou kunnen worden.

VNG geeft  in haar persbericht aan dat  ze 'bezig (zijn) met een ondersteuningsprogramma voor gemeenten op tal van praktische zaken voor iedere dag.Wat mij betreft hoort daar een (nood)bibliotheek en een taalcafé bij. 

Voor bibliotheken lijkt mij dit een mooie en dankbare gelegenheid om die nieuwe rol van de bibliotheek in te vullen en deze ook op een nieuwe manier te organiseren. Voor conventionele oplossingen zijn er domweg geen middelen. Juist in deze omvangrijke problematiek moeten we zoeken naar nieuwe wegen. 

Stand van zaken
Ik ben wel benieuwd hoe ver bibliotheken hier mee zijn? Zijn er contacten met VNG om de bibliotheek in dat pakket van praktische zaken mee te nemen? Zijn er op lokaal niveau al noodbibliotheken of Boxbibliotheken? Zo nee, dan is het misschien goed om toch dat belrondje nog even te maken in uw gemeente. En zo ja, laat het me eens weten. Want goed voorbeeld doet goed volgen!

Tot slot: in mijn vorige blog maakte ik niet alleen melding van vluchtelingen maar ook van het UWV.  Cor Wijn, de interim-directeur van de VOB meldde dat hij contact zou zoeken met Tof Thissen van het UWV. Onlangs meldde hij mij dat dat is gelukt en dat er over enige tijd hierover een gesprek met hem volgt. Wordt vervolgd dus.  Misschien dat de VOB ook nog een lijntje kan leggen naar COA en VNG over dit onderwerp.

Mocht u dat belrondje lokaal nog niet hebben gemaakt, dan misschien toch maar doen. Succes.