donderdag 24 september 2015

Datajournalistiek voor beginners: Hoe Overijsselse bibliotheken zich door de crisis staande hielden 2006-2014

Als ik iedereen mag geloven naderen we het eind van de financiële crisis. Ik mag het hopen. In de afgelopen jaren schreef ik mijn vingers blauw aan bezuinigingsplannen. Hoe hebben bibliotheken in Overijssel het er vanaf gebracht?

Mijn werkgever was zo slim om mij de afgelopen week op een beginnerscursus datajournalistiek te sturen. Datajournalist Jerry Vermanen, werkzaam bij NU.nl geeft deze cursus bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

In bijgaande twee overzichten is te zien wat de gemiddelde afstand is in 2006 en 2014 tot een bibliotheekvestiging. De schaal en kleuren zijn op beide overzichten gelijk.Overijssel houdt goed stand in de crisis

Wie goed kijkt ziet wel enkele verschillen. Maar de verschillen zijn beperkt. Nu zijn we nog niet aan het eind van de bezuinigingen. Wat ik wel zie is dat bibliotheken in de afgelopen jaren vaak manieren hebben gevonden om bijvoorbeeld door samenwerking toch op veel plekken beschikbaar te blijven. Met deze plaatjes zien we dus het effect van deze inspanning.

 


De cijfers zijn overigens openbare cijfers van het CBS. Ik had ze al eens eerder gebruikt maar nog nooit uitgesplitst omdat de databrij mij toelachte en ik vertwijfeld dacht: ik kan er iets mee maar weet nog niet hoe.

Overijssel scoort landelijk goed

Ook landelijk gezien, doet de provincie Overijssel het prima. Kijk maar onderstaande tabel.
Utrecht en Zuid-Holland zijn koploper maar Overijssel volgt daar snel achter.

Wordt vervolgd?
Het is overigens een besmettelijk virus, die datajournalistiek. Want als je dit eenmaal kunt, heb je duizend-en-één vragen die ook wil stellen en wil beantwoorden. Ik ga er maar eens op broeden... maar heel even leun ik toch achteruit een kijk naar een paar leuke plaatjes.

Geen opmerkingen: