donderdag 4 september 2014

Jos Debeij: Met een hand vol mensen maken wij het grote verschil als werkplaats van de zelfredzaamheid


Jos Debeij wordt voorgesteld als de nieuwe leider van de de Nationale Bibliotheek. Dat zet Jos gelijk recht door te zeggen dat hij samen met de Openbare Bibliotheken van Nederland op pad te gaan. Jos Debeij ziet het als zijn missie om bibliotheken samen een flinke stap vooruit te brengen.

Vandaag mag hij nog één keer het verhaal van Deventer te vertellen. De bibliotheek in Deventer begon in 1916. Op een dakbalk van de bibliotheek was geschreven: 'Kennis is macht'. En is dat niet waar bibliotheken altijd van zijn geweest?

Maar de wereld is veranderd en fors. De vorige sprekers gaven dat al aan. Maar uniek voor Overijssel is dat op basis van de 'Agenda van de toekomst' - de voorloper van Cohen een provinciaal programma waar de Schatkamer, Ontmoetingsplaats en Werkplaats een plaats kregen en waar die vernieuwing plaats vond.

Afgelopen week werd de vestiging in Diepenveen geopend. Een kleine dorpsbibliotheek waar je eigenlijk die hele vernieuwing bij elkaar ziet: minder vloeroppervlakte, minder formatie, minder huur maar meer bereik en herinzet van formatie op nieuwe taken. Dat is het model.


Wij sluiten dus geen vestigingen. Dat heeft te maken met geloof van bibliotheken, ambtenaren en wethouders om die waarde te borgen.  Zelfs op onze oude rol: uitlenen, zijn we niet gedaald. En tegelijkertijd bouwen we nieuwe taken uit!

Dan naar die nieuwe taken: 14% van de 15-jarigen staat voorgesorteerd als laaggeletterde, 25% van de leerlingen verlaat de basisschool met een taalachterstand en miljoenen kunnen in 2017 niet overweg met de digitale overheid. Heeft de bibliotheek geen toekomst? Kom nou toch!

Daarna wordt overgeschakeld naar concrete voorbeelden.

De Voorlees Express waar met veel voorleesvrijwilligers achter de voordeur gewerkt aan het wegwerken van taalachterstand. Achter de Voorlees Express zit Linda Voortman, 8 uur per week in Deventer. Niet wereldschokkend maar o zo waardevol.

Dan door naar Boekstart. Dat doet Hetty Odenthal. Doet dat ook voor 8 uur per week. Prachtige programma's samen met kinderdagverblijven of gewoon met inloopochtenden en vrijwilligers.  Niet wereldschokkend maar o zo waardevol.

Dan nog de Gele Verhalenbus: het kleinste voorleestheater van Nederland. Rondtrekken om de verhalen te vertellen en de nodige leeskilometers te maken. Niet wereldschokkend maar o zo waardevol.

En zo gaat zijn verhaal in sneltreinvaart verder: Bibliotheek op School, Huis der Taal en Taalpunten. Met een handvol mensen maken wij het grote verschil.

Dan nog het verhaal van wijkwinkels. Maddi de Munnik is de coördinator hiervan. Zij heeft geen sociale kaart nodig, zij ís de sociale kaart. Zij weet echt alles, en dat soort mensen heb je nodig. De wijkwinkel richt zich op informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Geen makkelijk gebied maar je door verandering van omstandigheden plotseling vragen hebt, waar ga je dan naar toe? Precies, zo'n punt is de wijkwinkel.

In 10 vestigingen is een wijkwinkel ingericht: een balie, informatie en spreekkamers. En daarachter een netwerk van allerlei maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties die zelf ook meer en meer moeten bezuinigen en toch een plek zoeken dichtbij burgers. Over synergie gesproken....

Dan de digitale kant: heeft u wel eens een sociale kaart gemaakt? En was die nog actueel? Nou, in de bibliotheek zitten mensen die zelfs dat leuk vinden. Anderen vinden dat saai, wij zien de waarde. Hij laat zien wat er vandaag allemaal in Deventer te doen is. Het zijn er tientallen: van jokeren tot country line dance.

Dan naar de toekomst: hoe gaat dit verder in Deventer. De gemeente Deventer gaan verder met sociale teams in het kader van de decentralisatie. Daar sluit deze wijkwinkel natuurlijk bij aan. Bibliotheken zijn de werkplaats van zelfredzaamheid.

We begonnen in Overijssel met samenwerking en we gaan verder met samenwerking.  Verbind die handenvol mensen.

Jos Debeij overhandigt om dat vorm te geven: een speciaal boekje aan de gedeputeerde over goede tips in dat sociale domein.

Geen opmerkingen: