donderdag 14 oktober 2010

Hoe de Overijsselse bibliotheken van kleine stappen een groot succes kunnen maken

Dit was weer een bijzondere week. Een week waarin een aantal kleine stappen werden gezet. Kleine stappen waarvan ik verwacht dat ze nog wel eens tot een groot succes kunnen leiden. Ik neem u even mee wat mijn waarnemingen waren...

Maandag: opening Deventer
Ik heb al gemeld dat maandag in Deventer de opening plaats vond van de nieuwe website en daarmee de eerste White Label Website. Ik zag vele geïnteresseerde vakgenoten. Ik zag veel enthousiasme. Maar vooral hoorde ik veel mensen zeggen dat de tijd dat we alles zelf nog een keer uitvinden, wel voorbij is. Zo'n website als in Deventer past vele bibliotheken. Er is duidelijk draagvlak om samen op te trekken. En ja, er zijn ook nog veel onduidelijkheden, en ja er moet ook nog veel gebeuren. Ja, er zijn wel zorgen of alles betaalbaar blijft.

Dinsdag: 27 subsidieaanvragen naar het ministerie van OC&W
Op dinsdagochtend krijg ik informatie dat nog steeds alles goed gaat met de subsidieregeling van het ministerie van OC&W. Maar wel moet er vandaag worden verstuurd per post om zeker te zijn dat de aanvragen op tijd binnen zijn. Mijn collega Erwin Dekker neemt contact op met alle bibliotheken en zorgt ervoor dat alle 25 bibliotheken hun aanvraag indienen en dat ook de OBD en het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (WSF) de aanvraag doet. Aan het eind van de dag kunnen we concluderen dat iedereen heeft ingediend. De regeling zorgt ervoor dat de Overijsselse Bibliotheken snel over kunnen op de landelijke infrastructuur.

Woensdag: Directieoverleg Overijsselse Bibliotheken
Op woensdagochtend presenteer ik de uitkomsten van een puzzel rondom alle ICT-ontwikkelingen. Ik heb voor de Overijsselse Bibliotheken op een rij gezet wat er allemaal speelt: lokaal, provinciaal en landelijk. En ik laat zien hoe ze op elkaar ingrijpen. Samen met diverse collega's is het gelukt om daar goed zicht op te krijgen.

Samen met de directies kiezen we ervoor om de provinciale ontwikkeling (zoals de overgang op BicatWise) te koppelen aan landelijke ontwikkelingen (zoals de white label website). Naast een koppeling tussen deze provinciale en landelijke ontwikkeling, staan we er ook bij stil hoe we gezamenlijk de ICT-ontwikkelingen betaalbaar kunnen houden.

In de presentatie gebruik ik bovenstaande plaatje om aan te tonen dat ICT een steeds prominentere plaats heeft gekregen. En dat de budgetten ook steeds groter zijn geworden.

In mijn verhaal opper ik om te onderzoeken om het huidige prijspeil voor alle ICT-producten te hanteren als prijsplafond. De OBD en Blauwe Brug zien het als hun taak om voor bibliotheken ICT betaalbaar te houden. Wel is verdere samenwerking - ook in Overijssel - hiervoor noodzakelijk.

Ik ga - samen met mijn collega Erwin Dekker - weg met een dubbele opdracht. Het eerste deel van de opdracht is om een plan van aanpak te maken voor de gezamenlijke uitrol van de aansluiting op de digitale bibliotheek. Het tweede deel van de opdracht is om een proces te beschrijven waarmee de Overijsselse bibliotheken de mogelijkheid hebben om hun ICT-kosten de komende jaren zoveel mogelijk gelijk te houden, terwijl er toch steeds meer functionaliteit en diensten beschikbaar komen.

Ik denk dat als alle puzzelstukjes goed gelegd worden, als we voor nog meer samenwerking durven te kiezen en er óók voor zorgen dat PSO's hun krachten bundelen, dat dat tot de mogelijkheden behoort. Zo'n opdracht pak ik dus graag op. Een win-win-situatie voor iedereen lijkt me.

Het zijn kleine stapjes. Maar ik denk dat ze het begin zijn van een hele mooie ontwikkeling.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Veel kleine stapjes worden vanzelf een 'giant leap'
Vooral doorgaan Mark!!

Anoniem zei

ps de anomien ben ik hoor...Jacq

Jos Debeij zei

Mark heeft wederom gelijk en laat een mooi perspectief zien.

Voor de buitenstaander: goed om te weten dat deze kleine stappen voortbouwen op ruim 12 jaar intensieve netwerksamenwerking tussen Overijsselse bibliotheken en op provinciale ondersteuning. Een paar kleine stappen in een dubbele marathon - als het ware.

Maar ik moet het verhaal toch iets aanscherpen:

Bij het tweede deel van de opdracht noemt Mark 'om hun ICT-kosten de komende jaren zoveel mogelijk gelijk te houden, terwijl er toch steeds meer functionaliteit en diensten beschikbaar komen. Dat is één essentiele stap strenger geformuleerd: er zullen alleen voorstellen geformuleerd mogen worden die uitgaan van gelijkblijvende budgetten voor ICT en digitale bibliotheek. Dat is een tijd van teruggang in algemene budgetten al een vorm van prioriteit geven aan deze ontwikkelingen. Het is niet onlogisch: door de verdere ontwikkeling van onze digitale infrastructuur kunnen we flink snoeien in de dubbele functionaliteit die we momenteel hebben als gevolg van niet-modulaire pakketten. Dat moet voldoende gelden vrijmaken voor de broodnodige uitbouw van onze digitale bibliotheek - incl. digitale content!!

Jos Debeij,
voorzitter dobo

Mark Deckers zei

@Anoniem: Dankjewel
@Jos Debeij: Dank voor je reactie en aanvulling. Ik ben het helemaal met je eens. Met de puzzelstukjes die we nu zien denken we dat deze puzzel te leggen is. We gaan nu uitwerken of de puzzel ook werkelijk past. Met de genoemde "strenge" intentie, maar 100% garanties zijn dat nog niet. Goede hoop en vertrouwen? Ja dat wel. Maar laten we dat maar eens conreet gaan maken.