dinsdag 5 april 2016

De puike strategie van de Britse bibliotheken en waarom Nederlandse bibliotheken bij meer ministeries horen

Via Twitter werd er al menigmaal op gewezen: het rapport van de Britse ministerie voor Cultuur, Media en Sport: 'Libraries Deliver'. Het een puike nota die het ministerie van OCW zo over kan nemen. De nota bevindt zich in het stadium van een internetconsultatie en is dus nog niet vastgesteld. 

Loop even met me mee door deze stevige strategie. Om te beginnen: het bovenstaande plaatje is de managementsamenvatting. Geen enkele tekst louter dit plaatje.

Visie
De visie van het ministerie is dat de bibliotheek in elke fase van je leven, je op de juiste wijze ondersteunt. Of je nu één kans, twee kansen of drie kansen nodig hebt om er te komen. De bibliotheek moet er zijn voor jong tot oud.  Met name het middengedeelte is voor Nederlandse bibliotheken nog wel nieuw. De categorie 'active citizens' bevat bijvoorbeeld duidelijke lijnen naar gezondheidsinformatie en ondersteuning van werkzoekenden. 

De bibliotheek levert waarde


Vanuit die visie moet op vele terreinen waarde geleverd worden door de bibliotheek. En dat hebben ze goed uitgebeeld met bijgaande plaat. Lekker SMART ook. Ze weten hoeveel uur ze besteden aan digitale geletterdheid, hoeveel studie-artikelen er geleverd worden en wat de economische groei is die door bibliotheken moet worden geleverd. 

Bibliotheken en de wethouder van Economische zaken
Voor elk van deze doelen zijn sub-doelen gesteld die het bibliotheekwerk met elkaar zal nastreven. Daarmee halen het het Nederlandse rapport van de commissie Cohen links en recht in. Het rapport Cohen biedt namelijk wel een vergezicht biedt maar nog geen concrete uitwerking. Die kunnen wij zo overnemen van de Engelsen. Wie bijvoorbeeld kijkt bij de doelen voor 'Economic growth' ziet bijvoorbeeld dat de bibliotheken speciale 'business centers' oprichten die mensen helpen met het vinden van werk of met het opzetten van een eigen bedrijf. Die centra zijn elke dag van 8 tot 8 open. 

Doelstelling is ook dat bibliotheken zich nadrukkelijk gaan verbinden aan het lokale economische beleid. De afgelopen jaren zijn wij in Nederland een flink eind opgeschoven naar de sociale portefeuille maar de Britten laten zien dat ze in hun volgende beleidsperiode vooral naar de economische kant willen. Ik vind dat een heel interessant gegeven. 

Nieuwe manieren van werken
Naast deze focusgebieden waar men concreet invulling aan geeft, staat men ook stil bij welke nieuwe manieren van werken vereist zijn. Want dat we de dingen anders moeten gaan doen dan we gewend zijn geldt ook hier. Ook in Engeland is er niet plotseling heel veel extra geld. Sterker nog: er is flink bezuinigd. Men moet dus meer doen met minder geld. 

Om dit te bereiken zet men in op verdere digitalisering, verhoging van de kwaliteit (zodat de maatschappelijke waarde ontstaat), verder samenwerking in huisvesting en landelijke en regionale samenwerking op bijvoorbeeld op het gebied van (bibliotheek)automatisering. 'Does that sound familiar?'

Meer dan OCW
Een mooi document van de Britten. Ook in Nederland zijn we met verschillende trajecten bezig. De VOB is bezig met Route2020 en de KB met een follow-up van de commissie Cohen. Wat mij betreft is de tijd rijp om met Nederlandse openbare bibliotheken ook tot zo'n stevig nationaal actieplan te komen. En ja, met steun niet alleen van het ministerie van OCW maar ook dat van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken (Digitale Overheid 2017), Volksgezondheid en Economische Zaken. 

Petje af voor de Britten. Ze rijden misschien wel aan de verkeerde kant van de weg, maar voor bibliotheken volgen ze mooi de juiste route... Go, go, go!


Geen opmerkingen: