dinsdag 15 januari 2013

Voor het zevende jaar op rij groei..... en de vier lessen die waar daar uit kunnen leren

Vorige week hadden we onze nieuwjaarsbijeenkomst in Bibliotheek Hengelo. En we hadden zojuist onze definitieve cijfers over het gebruik van de bibliotheek. En die waren zeer bemoedigend. Want voor het zevende! jaar op rij is het aantal uitleningen, het aantal bezoekers en het aantal leden gestegen.

Uitleningen
De uitleningen steden naar 851.333. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan vorig jaar. Het is geen explosieve stijging. Dit jaar hielden we twee keer een prachtige actie met leestassen. Eentje in de zomer en eentje in de winter. Die laatste was gekoppeld aan een actie voor Serious Request. Die tassenacties hebben ongeveer die extra uitleningen opgeleverd. De bibliotheekformule is doorgevoerd, openingstijden maximaliseren we. Wat is dan nog de volgende stap? Die stap zit in wat personeel nog verder kan toevoegen. Verleiden op kleine en grote schaal.

Les 1: En dat brengt mij er toe om te zeggen dat het ná de bibliotheekformule en na ruimer open het  steeds vaker in biblitoheken zal gaan om wat we er om al onze uitleningen heen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan det actie 'Lezen voor leven' die we vorig jaar organiseerden.

Leden
Het aantal leden steeg van 28.642 naar 29.063. En daarmee is het aantal Hengeloërs dat lid is van de bibliotheek gestegen tot 35,9%. Dat is een getal waar we echt heel trots op zijn. En op onze site geven onze klanten ook aan wáárom ze lid zijn van de bibliotheek. Het vasthouden van betalende leden is voor veel bibliotheken misschien wel de grootste uitdaging.

Les 2: Hier hebben we nog wel wat huiswerk te doen want ik heb hier nog geen passend antwoord. Niet anders dan elk jaar betere service. Mijn gevoel zegt dat er nog een hele andere oplossing komt, heel anders dan gewoon betalende leden vasthouden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe oplossing om zonder contributie te kunnen werken.

Bezoekers
Het aantal bezoekers steeg van 658.994 naar 741.994. Een stijging van ruim tien procent. Voor een groot deel afkomstig van digitale bezoekers. We zien het aandeel reserveringen en verlengingen groeien. Reden genoeg om heer zorgvuldig naar dergelijke digitale processen te kijken en zorgen dat klanten dat gemakkelijk en zonder kosten kunnen gebruiken.  Maar niet alleen het digitale bezoek steeg. Ook beide vestigingen hadden meer bezoekers. Ik zie letterlijk dat de bibliotheek steeds vaker een ontmoetingsplaats is. Steeds vaker nemen bezoekers hun laptop of iPad mee en sluiten aan op het WiFi-netwerk.

Les 3: Daar leren we van dat goede koffie en uitbreiding van openingsuren belangrijke onderdelen zijn om te kunnen blijven groeien.

Maatschappelijk rendement
Mooie cijfers dus. Elke dag in Hengelo zie ik honderden mensen met een stapeltje boeken, cd's, dvd's of tijdschriften naar buiten gaan. Kinderen, volwassenen, ouderen. Autochtoon en allochtoon. Mannen en vrouwen. Ooit riep ik ergens dat 'elke uitlening een verrijking is van het menselijk DNA'. En ik sta nog steeds achter die uitspraak. De ene uitlening zal meer effect hebben dan de andere, dat misschien wel.

Veel mensen die bij de bibliotheek iets lenen, zouden zich ook redden zonder bibliotheek. Voor sommige groepen zijn we echter van levensbelang: mensen die niet goed overweg kunnen met taal. Het kan gaan om laaggeltterdheid, een leesachterstand op de basisschool of een fysieke beperking om te kunnen lezen. Voor die mensen spelen wij een cruciale rol. Ik heb die cijfers niet direct in ons managementsysteem zitten. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de bibliotheek die dat wel heeft. En hoe dan, natuurlijk. Dus mijn laatste les van dit stukje zou zijn: waar vind ik dat goede voorbeeld?

Les 4: Hoe zou ik dat goed in beeld kunnen brengen?

Geen opmerkingen: