woensdag 30 december 2009

1 maart 2036 of het koeterwaals van mijn pensioenfonds


Met mij hebben ongetwijfeld veel mensen uit het bibliotheekwerk een brief gehad van hun pensioenfonds. Ik dacht eerst: het zal die fijne jaaropgaaf wel zijn waaruit blijkt dat ik alles zo goed geregeld heb. Maar nee, een volstrekt onduidelijke brief met daarin een oproep om te reageren en een keuze te maken.

Leest u even mee, sorry voor de lang tekst.

Geachte heer Deckers,
Per 1 januari 2006 is de pensioenregeling veranderd (tjonge dat werd wel tijd om dat even te melden). Onder andere is de ingangsdatum voortaan de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt, dus een maand eerder dan vroeger. Verder kent de nieuwe regeling, die we verder de standaardregeling zullen noemen, verbeteringen door de introductie van flexibele mogelijkheden, zoals vervroeging van het ouderdomspensioen, uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen (of omgekeerd), omzetting van prepension in extra ouderdomspensioen en een variabele hoogte van het ouderdomspensioen vóór de 65-jarige leeftijd. (Nou ja, zo bent u weer op de hoogte. Weet u nu precies wat er geregeld is?)

U heeft ook (premievrije) aanspraken waarvoor de oude regeling geldt. Daar is de ingangsdatum de eerste dag van de maand volgend op uw 65e verjaardag.

Het bestuur geeft u eenmalig de mogelijkheid uw oude aanspraken om te zetten naar de standaardregeling. Het betreft de navolgende afspraken:
- een ouderdomspensioen ingaande per 1 april 2036 van bruto € 691,58 per jaar
- een prépensioen over de periode 1 april 2032 tot 1 april 2036 van € 945,39 bruto per jaar
- een partnerpensioen voor uw partner bij uw overlijden ten behoeve van uw partner van € 329,96 bruto per jaar.

Na omzetting kunt u recht doen gelden op de volgende pensioenaanspraken conform de sinds 1 januari 2006 geldende standaardregeling:
- een ouderdomspensioen (inclusief de omzetting van het prepensioen) ingaande 1 maart 2036 van € 1.013,57 bruto per jaar
- een partnerpensioen voor uw partner bij uw overlijden van € 329,96 bruto per jaar.

Hierbij verzoeken wij u binnen 2 maanden op bijgaande verklaring aan te geven of u omzetting wel of niet wenst en deze te retourneren.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Ik gaf de brief aan mevrouw Deckers en vroeg wat ik moest doen en wat zij er van vond. Ze had geen idee en zei dat ze vroeger een vijf voor wiskunde had. Ik was beter in wiskunde (en veel slechter in talen) maar snapte er evenmin wat van.

Maar na 8 keer lezen denk ik te snappen wat er gebeurt. De regeling voor prepensioen op 62-jarige leeftijd komt als standaardoptie te vervallen. In ruil daarvoor komt een een hogere opbouw op 65-jarige leeftijd. Die standaardoptie om op 62 te stoppen is natuurlijk onhandig omdat de leeftijd voor mij natuurlijk naar 67 jaar gaat. En dat betekent natuurlijk bijverzekeren. Maar om heel eerlijk te zijn weet ik niet of ik het bij het juiste eind heb. Zit er onder de lezers misschien een pensioenspecialist dit even kan uitleggen?

Voor het overige blijft het natuurlijk een draak van een brief...

10 opmerkingen:

Transisalania en Varia zei

Mark, laat één ding duidelijk zijn: ze doen het voorkomen of alle veranderingen in jouw belang zijn, maar die 'verbeteringen door de introductie van flexibele mogelijkheden' zijn in hun belang. Gewoon alle opgebouwde rechten omsmelten tot een nieuw standaardprodukt is de bedoeling. Van hun kant uit te begrijpen. Maar hoe moet je op jouw leeftjd (in positieve zin bedoeld) nu al kunnen kiezen voor meer partnerpensioen, kiezen voor iets eerder stoppen etc. Misschien dat je daar rond je 60e een keer zicht op hebt....
Je zou ze eens kunnen vragen wat er gebeurt als je alles bij het oude laat. Ik heb de brief niet gehad - zal aan mijn leeftijd liggen. Ik zou eens gaan praten met anderen die de brief gekregen hebben. Misschien reageren ze hier wel op dit blog. En binnen de RBG zijn ook medewerkers die meer weten over pensioenen. Voor mij is ook niet duidelijk of je op 1 maart 1936 65 jaar of 67 wordt. Nog niet echt een antwoord op je vraag dus maar nu nog niet tekenen in ieder geval.

steenwijk23 zei

nou daar ben ik het mee eens !
Ik snapte er ook niet veel van
Ligt nog op mijn to-do stapeltje voor 2010
ik blijf de reacties volgen op je post dus ;)

Wannabook zei

Heb de brief ook niet gehad! Leeftijdsdiscriminatie? Of wordt de brief volgens het alfabet verstuurd? Dan kom ik een heel eind achter Deckers aan.
Goede brieven lijken overigens steeds zeldzamer: laatst kreeg ik een exemplaar van mijn vakbond over de CAO die duidelijk tekenen van knip- en plakwerk vertoonde en daarna niet meer was overgelezen...
Zullen we het pensioenfonds uitnodigen hun voorstellen te komen toelichten? Horen we meteen of ze het zelf wel snappen.

Anoniem zei

Kreeg ook die brief (misschien sturen ze het inderdaad in alfabetische volgorde..)en ik was van plan om volgende week maar eens eerst bij onze eigen salarisadministratie te vragen wat de gevolgen zijn van wel of niet kiezen. Ik krijg de indruk dat als ik niet kies, dan alles bij hetzelfde blijft maar wat dat dan inhoudt is me ook niet duidelijk.

Mark Deckers zei

@allen: da's toch grappig om te lezen. Verwarring alom zo lijkt het. Dus ga ik maar wat verder zoeken. Er blijkt een website te zijn: . Maar ook daar geen enkele informatie. Wat ik uit de brief begrijp is dat je ook al lid moest zijn van het pensioenfonds toen de oude regeling nog gold. Dat zou ver voor 2006 kunnen zijn. Dat zou kunnen verklaren waarom Wannabook de brief niet heeft. Het zou inderdaad ook te maken kunnen hebben met het wel of niet de mogelijkheid willen bieden van uitstappen bij 61/62-jaar. Tansialania raadt aan om inderdaad maar eens verder te vragen. Ik denk dat ik dat ga doen. Hoewel ik niet de illusie heb dat ik met 62 met pensioen kan. Het zou dus goed kunnen zijn dat die hoger inzet na 65 voor mij interessanter is.
Het pensioenfonds uitnodigen is wel heel veel gevraagd (voor ons dan, 2 uur luisteren naar iemand over pensioenen, gaaaaap).

Ik zal mijn keuze later nog eens melden. Misschien is dit raadsel dan wel opgelost.

Doortje zei

Mevrouw Deckers laat haar eindcijfer voor Economie II maar liever helemaal onvermeld.

Mark Deckers zei

@doortje: ach, het partnerpensioen blijft onaangetast. Volgens mij heb je daar niet zoveel wiskunde of economie II voor nodig.

Astrid zei

Nog steeds geen moeilijke brief ontvangen. En Dam komt alfabetisch toch echt voor Deckers.
Vandaag wel een eerste nieuwsbrief in de bus. Met een opvallend slechte kop: Financiële situatie verbeterd. Een schrijffout? Een slechte indikking? Hoe dan ook, het wordt (of is) allemaal weer prima dus. U kunt rustig gaan slapen.

Ineke Kielema zei

Mijn partner en ik zitten allebei bij hetzelfde pensioenfonds maar kregen niet allebei deze brief. Er maar even een mailtje aan gewaagd. Het antwoord was dat de brief werd verstuurd in verband met de overgang naar een andere werkgever in het jaar 2002. Dat zou dus de reden kunnen zijn waaarom niet iedereen de brief heeft gekregen. Dus misschien toch geen leeftijdsdiscriminatie
Bij ons was de brief trouwens sowieso of niet aangekomen of meteen bij het oud papier belandt. Nadat we een herinnering kregen hebben we maar een kopietje gevraagd. Vanavond maar eens bestuderen!

Mark Deckers zei

@Doppinda: het antwoord is al gegeven in een blogpost van iets later datum: http://www.markdeckers.net/2010/01/het-koeterwaals-van-het-pensioenfonds.html

Je pensioenfonds heeft gelijk, het is alleen allemaal wat moeilijk geformuleerd.