donderdag 8 november 2018

Wieb Broekhuijsen: 'Ouderen stonden met smart te wachten tot we ze hielpen met hun telefoon'De lunch achter de rug en door naar de deelsessies. Eén van de deelsessies is van mijn collega Laurie de Zwart en die van Wieb Broekhuisen, directeur van de Bibliotheek West-Achterhoek. Zij vertellen over het onderzoek 'Bijblijven in Bronckhorst. Bronckhorst is een grote plattelandsgemeente die langzaam - maar wel zeker - vergrijst.

De gemeente vroeg aan de bibliotheek in grote lijnen wat nodig was voor ouderen om goed bij te blijven. Mijn collega Laurie voerde dit onderzoek uit. Er werden schriftelijk 2.000 enquetes verstuurd waardoor en ruim 600 door ouderen in Bronckhorst werden ingevuld.


Men vroeg bijvoorbeeld aan ouderen welk cijfer men zichzelf gaf in het omgaan met nieuwe media. Op basis van dat rapportcijfer heeft men ouderen in verschillende groepen kunnen indelen.  Zo ontstonden verschillende groepen van nietsgebruikers via laptopgebruikers naar allesgebruikers. Voor elk van groepen is een set van compenties gemaakt en is benoemd hoe je deze groepen verder zou kunnen helpen. Voor zover ik het ken is dat echt uniek in Nederland en redelijk goed te gebruiken voor alle bibliotheken (en andere instellingen) in Nederland.Roadshow
Vervolgens is men ook daadwerkelijk op zoek gegaan naar deze ouderen en te proberen hen te verleiden om meer te gaan doen. Men deed dat onder andere met de Wowi-bus van Rijnbrink. Een technieklab dat voor deze reden werd omgebouwd voor ouderen. Voor deze tour was er ook een aardige promotiecampagne met Tante Riky van de Zwarte Cross.  Op 11 locaties in één maand ging men zo langs alle dorpen. Mensen stonden met hun telefoon in de hand te wachten tot de bus kwam. Want men wilde geholpen worden met hun telefoon, smartphone of iPad.

Vanuit deze bus stuurde men mensen door naar cursussen. Vaak zijn dat mensen die nog nooit een cursus hadden gevolgd. En de mensen die de cursussen hebben gevolgd dragen nu ook weer nieuwe mensen aan.

Vervolg
Men heeft de smaak te pakken. En men kijkt nu verder: een mini-symposium voor verschillende dorpen, een vervolgonderzoek. Een mooi voorbeeld hoe men hele praktische uitwerking en gedegen onderzoek gecombineerd heeft.  Maar goed, een beetje bevooroordeeld ben ik natuurlijk wel....

De factsheet van het onderzoek vind je hier.

Het hele rapport vind je hier.

Geen opmerkingen: