donderdag 8 november 2018

Job Cohen: 'VNG zorg dat gemeenten en bibliotheken dichter bij elkaar komen.


Job Cohen komt wandelend het podium op. Als een grootvader vertelt hij nog eens hoe de ontwikkeling is van bibliotheken. Hij haalt het naar hem genoemde rapport nog een keer aan. 'Van collectie naar connectie, 21st century skills, goed omgaan met informatie, onafhanelijkheid en betrouwbaarheid'. Nou ja, u kent dat allemaal natuurlijk. Het rapport heeft zijn uitwerking gehad. Overheden zien die nieuwe rol van bibliotheken.

Bibliotheken als ontmoetingsplaats voor burgers maar ook voor samenwerking met partners.En dan vertelt ie losjes over de projecten van OBA. Over de NT2-projecten, over speciale projecten in de wijk. Hij laat zien wat dat betekent voor mensen: door te leren krijgen mensen meer eigenwaarde.

Bibliotheken doen veel meer dan een paar jaar geleden. Hartstikke goed. Hij spreekt gemeenten direct aan: zorg dat bibliotheken de gemeenten meer ondersteunen. Zorg dat burgers en politiek dichter bij elkaar komen. VNG zorg dat bibliotheken dichter bij elkaar komen.  Een voorbeeld zoals in Zoetermeer.

Vanzelf gaat niks, maar met deze club mensen in deze zaal gebeurt er ontzettend veel! Zo, daar kunt u het mee doen.

Geen opmerkingen: