maandag 2 juni 2014

De Studieplaats : deel 3 : Gelukkiger worden met de bibliotheek?

Na twee inleidende verhaaltjes over de omgeving van Rivierenland wordt het toch eens tijd voor actie. Want wat houdt die Studieplaats nou in? Daarover heb ik met diverse personeelsleden van de bibliotheek een brainstorm gehouden en een later stadium heb ik die doelstelling besproken met allerlei samenwerkingspartners. En dat leverde de volgende doelstelling op voor De Studieplaats.

Leer mensen zelf regie te (blijven) nemen in hun leven. Kijk, dat is nog eens een doelstelling! Niet te gering ook. Maar voor wie kijkt naar de oorsprong van de bibliotheek: "volksverheffing", is het helemaal geen gekke doelstelling. Uiteindelijk waren daar onze boeken vroeger natuurlijk ook voor bedoeld. 
 
'Leren', 'mensen', 'regie' en 'leven' nader verklaard
Toch is enige inkadering wel relevant. Zo gaat het bij leren er natuurlijk niet om dat de bibliotheek zelf allerlei onderwijsmethoden gaat zitten maken. Maar de bibliotheek kan natuurlijk wel faciliteren en verbinden. De bibliotheek heeft een groot bereik en kan burgers onderling en en instellingen en burgers goed van elkaar gebruik laten maken.
 
Wat betreft de doelgroepen is - vooralsnog - gekozen voor vier doelgroepen: laaggeletterden, middelbare scholieren, ouderen en cultuurgenieters. Op die keuze ga ik in, in mijn volgend blog en zal ik ook laten zien wat voor elk van de doelgroepen gebeurt.
 
Het 'nemen van regie' kan heel breed zijn maar is vooral afgestemd op de doelgroepen: basisvaardigheden en activiteiten rond diverse maatschappelijke thema's.
 
Tot slot nog iets over het woordje 'leven'. Dat kan net als 'regie nemen' wel heel breed ingevuld worden. In deze context gaat het vooral om 'betere keuzes te maken in je leven, 'je arbeidsmarktmogelijkheden te vergroten' en 'gelukkiger te worden'.
 
Jaja, gelukkiger worden van de bibliotheek?
 
 
Jaja Deckers, gelukkiger worden met de bibliotheek? En jij gelooft dat? Jazeker! Het is zelfs onderzocht. NRC publiceerde enige tijd geleden een onderzoek van de London School of Economics. Deze opleiding onderzocht de waarde van allerlei activiteiten. Vervolgens vertaalde deze opleiding het 'gelukgevoel' van deze activiteiten in hetzelfde 'geluksgevoel' dat mensen hebben bij een salarisstijging. En jawel: bibliotheekbezoek levert evenveel geluksgevoel op als een jaarlijkse salarisverhoging van € 1.666.-.
 
Zelfs de wetenschap geeft ons gelijk.
 
Ga ik morgen eens in op die vier doelgroepen.Geen opmerkingen: