woensdag 28 mei 2014

De Studieplaats : deel 2 : Niet meer hoger opgeleid dan je ouders...

Daar zijn we weer. Eén belangrijk kenmerk had ik de vorige keer bij het intro vergeten te noemen. En dat is het nieuwe spreidingsbeleid van de deze dappere bibliotheek. Want in de afgelopen jaren is er hard bezuinigd en heeft men toch die 17 vestigingen overeind weten te houden. De bibliobus is gestopt maar is op alle plekken vervangen door de Bibliotheek op School en Leespunten.

Van 9 tot 9
In 17 vestigingen gaat men het 'nieuwe spreidingsbeleid' uitvoeren. Langzaam veranderen bibliotheken van karakter van distributiepunten van boeken naar een ontmoetingsplek voor de samenleving. Om die reden heeft men vanaf 1 januari (bijna) alle vestigingen geopend van 9 tot 9. U leest het goed: ook in kleine plaatsen. Dit door verdere automatisering en de inzet van vrijwillige gastheren en -vrouwen.

 
De verwachting is dat door deze ruimere openingstijden en mogelijkheden ontstaan op met name de ochtend en avond andersoortige activiteiten te ontwikkelen. Dit samen met partners en particulier initiatief.
 
Rivierenland: op sommige plekken kinderen niet meer hoger opgeleid dan ouders
Rivierenland is een bijzonder gebied. Veel fruit- en groentekwekers maar nog veel meer ondernemers. Het is een gebied dat wemelt van kleine zelfstandigen. Er is geen hoger onderwijs in het gebied maar wel een middelgrote ROC. Het typeert het gebied: gewend is om zelf zijn boontjes te doppen. Letterlijk en figuurlijk.
 
Van een deelgebied van Rivierenland, de Bommelerwaard, is bekend dat daar kinderen niet meer hoger opgeleid worden dan hun ouders. Deze kinderen blijven langer bij ouders wonen, hebben jong een baan en dat leidt bijvoorbeeld weer tot het hoogste autobezit onder deze jongeren. Hoe factoren in elkaar grijpen.
 
 In 2012 deed het CINOP onderzoek naar het opleidingsniveau in Rivierenland. Overigens: dit soort onderzoek wordt in veel gebieden gedaan. Even een uurtje zoeken op internet levert veel informatie op.
 
Uit dat onderzoek bleek dat in bijna alle gemeenten van Rivierenland het opleidingsnveau fors lager is dan het Nederlands en Gelders gemiddelde. Tussen de 40 en 50% laagopgeleid is geen uitzondering. Tegelijkertijd is er maar een beperkt contigent allochtonen. Het gaat dus nadrukkelijk om laagopgeleide autochtonen. Wel kent het gebied veel zogeheten MOE-landers, mensen uit Oost- Europa, die vooral werkzaam zijn in de tuinbouw.
 
Laaggeletterd kost € 9.000.000,- per jaar in Rivierenland
Teglijkertijd is bekend uit onderzoek van Radar-advies dat er 23.000 laaggeletterden wonen in dit gebied. Wie dat relateert aan onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven over de kosten van laaggeletterdheid, weet dat de extra kosten van deze laaggeletterdheid voor de samenleving € 9.000.000,- per jaar zijn. 
 
 

Een leven lang leren....
Iedereen blijft een leven lang leren. Uit eerder SCP-rapport kan ik u melden dat mensen die beter opgeleid zijn: gezonder zijn, langer leven en last but not least: gelukkiger zijn. De levensverwachting tussen laagopgeleid iemand in Nederland of hoogopgeleid is 7 jaar. Hoogopgeleiden leven dus gemiddeld 7 jaar langer.
 
Dat heeft denk ik op zich niet direct met opleidingsniveau te maken maar wel met een andere zaken: mensen die meer opleiding hebben genoten, creëren meer mogelijkheden voor zichzelf, krijgen daardoor meer mogelijkheden en worden daardoor zelfbewuster.
 
Het beste kado voor jezelf....
Of je nou hoog- of laagopgeleid bent : je leven lang blijven leren, is dus het beste kado wat je jezelf kunt geven? Hoe kan de bibliotheek daarbij helpen? Dat vertel ik de volgende keer.


Geen opmerkingen: