dinsdag 3 juni 2014

De Studieplaats : deel 4 : Van laaggeletterden, ouderen, middelbare scholieren en cultuurgenieters

De Studieplaats kent vier doelgroepen en voor elk van die doelgroepen, kan een bibliotheek veel betekenen. We zetten de verschillende mogelijkheden maar eens bij elkaar: laaggeletterden, middelbare scholieren, ouderen en cultuurgenieters.

 
Kijk er maar eens naar en je ziet dat als je de doelgroepen zo eens naast elkaar zet dat de bibliotheek eigenlijk al een prachtige Studieplaats is. Her en der is een stevige verbetering mogelijk maar het fundament staat als een huis. Wat ik ook grappig vind, is dat als je de doelgroepen zo benadert, de collectie plotseling niet meer centraal staat. De collectie is zeker nog ondersteunend maar even ondersteunend als andere activiteiten.
 
Bij elk van de doelgroepen zal ik iets langer stil staan.
 
Laaggeletterden
 
 Voor laaggeletterden werd al samen gewerkt met een tweetal ROC's. Zij gebruiken de bibliotheek als cursuslocatie. De samenwerking met deze en andere partners kan echt nog veel beter. Om die reden zal er nog dit jaar een Bondgenootschap Laaggeletterdheid worden opgericht. De verwachting dat de bibliotheek een sterke verbindende rol kan spelen tussen allerlei partners. De bibliotheek biedt zich daarbij aan als faciliterende partij.  Veel vaker dan nu het geval is, zullen ook allerlei vrijwilligers zich gaan inzetten: denk aan een formulierenbrigade of aan taalmaatjes.
 
Middelbare scholieren
 
 
Een trend die ik al zag in andere bibliotheken is dat middelbare scholieren de bibliotheek weer op een nieuwe manier ontdekken. Wat in universiteitsbibliotheken al gemeengoed is, gaat ook in openbare bibliotheken ontstaan: de bibliotheek als studieplek. De bibliotheek als studie-oase en die uitnodigt om te studeren. Uiteraard blijven ook leesbevorderingsprogramma's op scholen nodig maar de bibliotheek kan ook als fysieke ruimte interessant zijn: met huiswerkbegeleiding en buitenschoolse programma's . Dat hoeven zeker niet alleen gratis programma's te zijn.
 
Ouderen
 
 
Een hele logische doelgroep is natuurlijk ouderen. Bijzonder is wel dat we voor deze doelgroep eigenlijk altijd alles uit elkaar trekken. Daarmee bedoel ik het volgende. We hebben nog wel een aparte korting voor ze maar dat is weer niet gekoppeld aan verder gebruik. Binnen de collectie beschouwen we ze vooral als algemene lezer en soms als krantenlezer. En vervolgens hebben we nog een groep ouderen die gebruik maakt van een iPad-cafĂ© en weer een andere groep maakt gebruikt van de dienst Boek-aan-huis. Als je al die inzet nu eens bundelt? Dan ontstaat er plotseling een echt arrangement. Wij kunnen ouderen een schat aan ondersteuning bieden.  
 
Uiteraard geldt ook hier dat we onze samenwerking met partners dan wel moeten intensiveren om een goed programma te bieden.
 
Cultuurgenieters
 
De minst logische in dit rijtje lijken misschien de 'Cultuurgenieters'. Het is een groep die komt uit het segmentatiemodel van 'De klant is koningin'. Het gaat om een doelgroep die heel natuurlijk al op de bibliotheek af komt en bij elke activiteit al zo ongeveer aanwezig is. Juist om die reden hoort die doelgroep er ook bij. Wie kennis heeft, moet kennis bijhouden. Dit is de doelgroep die al weet dat je gelukkig kunt worden van de bibliotheek.
 
Tegelijkertijd is er nog een dubbele doelstelling met deze doelgroep. Het is namelijk ook een doelgroep die we mogen vragen om zich in te zetten voor bijvoorbeeld laaggeletterden of ouderen. Onze doelgroep is dus niet alleen consument maar ook producent!
 
Het S-woord
Wie mij een beetje kent, weet wat ik bedoel met het S-woord: Samenwerking. Ook bij al deze doelgroepen geldt dat we meer en meer op zoek moeten naar het samenwerking. Een deel van ons toekomstig verdienmodel (hoe lelijk het woord ook is) zal daar vandaan komen. Geen opmerkingen: