woensdag 4 juni 2014

De Studieplaats : deel 5 en slot : Over business modellen en het S-woord

Zo, in vijf delen heb ik u weer bijgepraat over een mooie klus in Rivierenland. Maar niet voordat ik u nog even uitleg wat er moet gebeuren om dit te realiseren en wat het doet met het - excusez le mot -  'business model' van de bibliotheek.

Van software en hardware
Op basis van de programma's voor de vier doelgroepen is gekeken wat nodig is om deze programma's te realiseren. Daarbij maken we onderscheid tussen 'software' en 'hardware'. Onder software staan alle partijen waar samenwerking mee geïntensiveerd of opgestart moet worden. Onder hardware staat welke faciliteiten (nog) nodig zijn  voor de verschillende doelgroepen.


Vervolgens is gekeken bij alle zeventien vestigingen wat er al is en wat er nog benodigd is. Daar is nu een investeringsplan voor waar ook nog externe financiers bij worden gezocht.

Het nieuwe businessmodel

Bijzonder is wel dat deze Studieplaats leidt tot een andere begroting dan die van de bibliotheek. Schematisch is dat in het plaatje hieronder weergegeven.

Aan de inkomstenkant zien we een diverser beeld dan we tot nu toe kennen van de bibliotheek. Een deel kan de bibliotheek financieren vanuit hun bestaande begroting, een ander deel komt van samenwerkingspartners, een deel van gemeenten (daar waar het gaat om participatie) en  het laatste deel is inzet van burgers zelf.
 
U snapt zo komt het natuurlijk niet helemaal de begroting in. Want participerende burgers zitten niet in de boekhouding. Maar het toont wel aan dat de bibliotheek meer en meer in samenwerking werkt. In samenwerking met professionele samenwerkingspartners maar evenzeer met burgers die samen met ander partijen maatschappelijke meerwaarde creëren.
 
Ik voorspel alvast dat samenwerkingsovereenkomsten in de toekomst even belangrijk worden als de begroting. We zijn dus nog niet van het S-woord af!
 
De 'nieuwe bibliotheek' bestaat al
Wat ik heb geleerd in Rivierenland is vooral dat heel veel van die 'nieuwe bibliotheek' er al is. Alleen zien we de werkelijkheid nog niet altijd omdat we gewend waren anders te kijken. En wie door dit verhaal heen leest, ziet ook dat de vijf functies die nu genoemd worden in de Bibliotheekwet ook goed in te vullen zijn door kleinere bibliotheken. Alleen de organisatiewijze zal verschillen.
 
Wie meer informatie wil, of wie eens verder wil praten, is uiteraard altijd van harte welkom. Ik dank jullie weer voor vijf delen lang jullie aandacht!

Geen opmerkingen: