dinsdag 10 juni 2014

Hoe een rapport een spel werd.... : Best practices Leven Lang Leren


Afgelopen vrijdag werd in Zwolle een mooie conferentie georganiseerd voor de Overijsselse en Gelderse bibliotheken. Het thema: 'Op waarde geschat' over waardecreatie en verdienmodellen voor bibliotheken. Een dag waarop ik mijn eindresultaten van mijn onderzoek naar Best Practices van een Leven Lang Leren mocht presenteren.

Giep Hagoort en Astrid Vrolijk
Een genoeglijke dag met onder andere prof. Giep Hagoort, de uitvinder van het woord 'cultureel ondernemerschap' in Nederland. Hij ging samen met Astrid Vrolijk, directeur van de Bibliotheek Zwolle in op het langdurige onderzoek dat zij samen doen naar verdienmodellen van bibliotheken in Nederland. De eerste resultaten van onderzoek en interviews waren beschikbaar. Zij delen bibliotheken in op de hoofdkenmerken: missie, organisatie, gebouw of kennis. Bibliotheken die in Nederland goed bekend staan scoren op minimaal één van deze kenmerken het predicaat 'excellent'. Een interessant gegeven. Vooral ook  omdat matig scoren op alle vlakken tot minder resultaat leidt dan excellent scoren op één van de kenmerken. En bovendien laat dit model veel ruimte voor meerdere verdienmodellen die afgestemd zijn op de lokale situatie.

Yvonne Sinkeldam
Yvonne Sinkeldam presenteerde in het middagdeel de eerste uitwerkingen van een werkmodel voor de participerende burger. Het is een model dat mooi inzicht geeft in wat de participerende burger nodig heeft en waarin de bibliotheek ondersteuning kan bieden. Als ik bibliotheekdirecteur was zou ik dat model koppelen aan mijn dienstverlening en zou ik daarmee een prachtig verhaal voor mijn gemeente hebben.


 
Het eindrapport!
Aan mij de eer om de conferentie in de middag af te sluiten. De tien voorbeelden waar ik de afgelopen tijd over geblogd had, passeerden natuurlijk de revue maar ook de eindconclusies waarin vijf observaties doe en drie cruciale factoren voor de toekomst benoem. Die drie cruciale factoren zijn 1) unieke faciliteiten 2) onverwachte activiteiten en 3) excellent ondernemerschap en samenwerking. Binnenkort ga ik daar nog wat meer op in, in verschillende blogs.

Het rapport zie je hierboven. Het bestaat uit een flinterdun boekje - flinterdun trouwens - maar tevens uit een spel. Een spel dat is afgeleid van het ouderwetse advertentiespel waar je drie kaartjes met een net niet bij elkaar horende tekst achter elkaar legde. Daarbij combineren we op een grappige manier bovengenoemde factoren. Ik denk dat het maken van nieuwe en onverwachte verbindingen in de samenleving wel eens de belangrijkste kwaliteit van bibliotheken kan worden.

Ik heb volop van de dag genoten. Zoals gezegd, ik zal over de overige uitkomsten van het rapport binnenkort een aantal blogs wijden. Stay tuned!

Geen opmerkingen: