donderdag 14 februari 2013

Taalpunt Menthol... een zegen of een vloek?

Get Microsoft Silverlight
Ruim een week geleden openden wij in Bibliotheek Hengelo het taalpunt Menthol. Een punt waar laaggeletterden en anderstaligen hulp kunnen krijgen bij allerlei taalproblemen. Er zijn tientallen vrijwilligers bij betrokken die als taalcoach een 'taalmaatje' begeleiden en verder helpen. En die hulp is broodnodig.

In het filmpje wordt keurig uitglegd wat het taalpunt ongeveer is.

Middelen inburgering terug naar 0
Inburgeraars hebben het de afgelopen jaren knap lastig gekregen. Wie de nederlandse taal niet machtig is, moet zelf zijn taalcursus regelen. Inderdaad: op de nederlandse sites. En o ja, deze inburgeraars moeten deze cursussen ook zelf betalen. Het gaat hier om bedragen die oplopen tot € 15.000,-. En als je toch niet slaagt voor je cursus, loop je kans gekort te worden op je uitkering of in sommige gevallen zelf teruggestuurd te worden naar land van herkomst. Ik werd niet vrolijk toen ik hier uitleg over kreeg.

1 op de 10 laaggeletterd
Tegelijkertijd is 'slecht' omgaan met taal niet voorbehouden aan anderstaligen. Een tijdje geleden schreef ik al over de alfabetiseringscrisis. In Nederland is 1 op de 10 inwoners laaggeletterd. Dat begint al op jonge leeftijd: 25% van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van 2 jaar.

Zegen of vloek?
De landelijke overheid heeft haar inspanning voor inburgering compleet afgebouwd. En daarmee kun je toch afvragen of zo'n taalpunt nu een zegen of een vloek is. Moeten we trots zijn op een samenleving waar zoveel mensen net buiten de boot vallen?  De overheid legt de verantwoordelijkheid terug bij burgers, burgers waarvan ik vraagtekens heb of juist deze groep burgers dat redden. Maar waar tegelijkertijd andere burgers met het hart op de goede plaats het oppakken en een vangnet creëren. Een organisatievorm die we in de huidige financiële tijd nog wel vaker zullen zien.

Als we het willen oplossen, hebben we maar één oplossing: de samenleving moet het zelf doen. Kortom, met dank aan al die taalcoaches die hun vrije tijd beschikbaar stellen om een medemens een betere kans in de samenleving te geven. Ik vind het een prachtig initiatief en ik ben er trots op dat het in de Bibliotheek Hengelo onderdak kan krijgen.

Scala, Carint Reggeland, gemeente Hengelo en de Bibliotheek Hengelo tekenden voor de uitvoering. Een project waar veel dank uitgaat naar Ineke Helder van de gemeente Hengelo en Erwin Karst van de bibliotheek.

Wie meer wil lezen over taalpunt Menthol en de activiteiten die er plaatsvinden kan terecht op de site van Bibliotheek Hengelo.

Geen opmerkingen: