donderdag 21 december 2023

Drachten | Smallingerland, Katwijk en De Nobelaer zijn de Best Presterende Bibliotheken van Nederland!

En daar is ie! Vijf lijstjes lang hebt u er op moeten wachten. Van leden naar uitleningen en van samenwerking met scholen naar activiteiten en bezoekers. Telkens een top-15. En nu combineren we alle uitslagen tot een top-20 van Best Presterende Bibliotheken. 

De Deckers-index van Best Presterende Bibliotheken 2023

En hoe werkt dat dan met deze index? Nou, dat gaat als volgt. Van elk van deze kengetallen heb ik een lijst van alle bibliotheken. In totaal staan er 137 bibliotheekstichtingen op deze lijst, want zoveel zijn er in Nederland. Degene die op één van bovenstaande lijsten bovenaan staat, krijgt 137 punten, de nummer twee krijgt 136 punten en zo verder. Tel vervolgens alle punten bij elkaar op et voilà en met enige ijdelheid: de Deckers-index van Best Presterende Bibliotheken. Wie precies gemiddeld scoort moet precies in het midden met de puntentelling uitkomen. Het landelijk gemiddelde is dus 5 x 68,5 punten, dus 342,5 punten. 

In 2020, het jaar waarin ik de laatste index publiceerde, werkte ik nog met vier factoren. De samenwerking met scholen is er op verzoek van de bibliotheken zelf bij gekomen. En bij activiteiten konden we overstappen naar deelnemers aan de activiteiten in plaats van alleen het aantal activiteiten. De index is daarmee fijnmaziger geworden en sluit daarmee ondanks alle beperkingen toch goed aan bij de breedte van het bibliotheekwerk. 

Maar genoeg gekletst... Op naar de top-3 van deze lijst.

Rien Vrijenhoek, directeur-bestuurder a.i. van Bibliotheek Drachten|Smallingerland neemt de oorkonde in ontvangst uit handen van Mark Deckers tijdens de Kerstbijeenkomst van de bibliotheek

Bibliotheek Drachten | Smallingerland is Nederlands Kampioen Allround Bibliotheekwerk

Jawel, de bibliotheek Drachten | Smallingerland staat op één! Wie door de lijst heen kijkt, ziet dat het een knappe prestatie is om op alle fronten goed te scoren. Door de wijzigingen in meting en het feit dat er drie jaar tussen zit door corona betekent dat er veel verschuivingen mogelijk waren. Maar Drachten | Smallingerland kwam in de laatste index ook al voor. En wel op nummer tien. En nu dus door naar nummer één. De afstand met de nummer twee bedraagt 20 punten. De notering op nummer één is dus geen toeval maar zeer terecht.

De bibliotheek Drachten | Smallingerland is een bibliotheek die op elk vlak goed presteert. Bij elk van de kengetallen zit men in de top-35 van bibliotheken. Toch kwam Drachten | Smallingerland maar in één top-15 voor: die van activiteiten. Die brede score maak Drachten | Smallingerland met recht een allround kampioen. Ook in de vorige indexen scoorde Drachten | Smallingerland telkens goed. Het is dus ook een organisatie die de hoge kwaliteit over langere tijd weet vast te houden. 

Mijn oprechte felicitaties voor deze mooie bibliotheek. 

Katwijk op de tweede plaats

Katwijk, een plaats die beroemd als kustplaats en als thuishaven van maar liefst drie topvoetbalclubs in het amateurvoetbal: VV Katwijk, Quick Boys en Rijnsburgse Boys. De bibliotheek Katwijk moet eigenlijk aan dit rijtje van Katwijkse kroonjuwelen worden toegevoegd.  Want onder de bezielende leiding van directeur Jan Klerk en zijn enthousiaste team wordt er al jaren gebouwd aan puik bibliotheekwerk. Zo was Katwijk één van de pilotbibliotheken voor de Informatiepunten Digitale Overheid en op dit punt nog steeds een voorbeeld voor velen. 

Ondertussen worden in Katwijk stappen gezet om de bibliotheek nog verder te versterken. Dit zowel qua organisatie als qua gebouw. Het feit dat de bibliotheek Katwijk zo goed presteert mag de gemeentelijke  politiek uitdagen goede vervolgstappen te zetten. Want dat deze bibliotheek in staat tot grote dingen toont deze index wel aan.

De Nobelaer als derde

De Nobelaer uit Etten-Leur is een cultuurhuis waar de bibliotheek een onderdeel van uitmaakt. Naast de bibliotheek biedt deze culturele hotspot een theater en poppodium, cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en fotografie, een speelotheek en verschillende sociaal culturele activiteiten. Binnen deze brede organisatie slaagt men er goed in om het bibliotheekwerk te laten floreren. De snelle opkomst in deze top-20 doet vermoeden dat er wellicht een nog hogere notering mogelijk is. Zeker op het aantal uitleningen per lid is nog veel verbetering mogelijk. Een nummer één positie lijkt dus binnen bereik.   

Eervolle vermeldingen

Een aantal eervolle vermeldingen zijn wel op zijn plek. Zoals die voor ZINiN Nijverdal, Flevomeer en Hengelo die in elke top-20 ondertussen ongeveer op deze plek stonden. Bibliotheken die keer op keer en op alle fronten - ook als we een nieuw telling toevoegen - hoog blijven scoren. Chapeau!

En eigenlijk geldt dat voor alle bibliotheken die zich wisten te handhaven: Westland, Eemland, Rozet, Nijkerk, Zoetermeer, Borne, Groningen, Salland en Deventer. Een beetje schuldig naar Rozet, en Nijkerk - beide in de top-3 van de vorige keer - voel ik me wel. De nieuwe toevoeging was niet in jullie voordeel.

Ook felicitaties aan de nieuwe binnenkomers: Venlo, Hoogeveen, Veluwezoom, Oost-Achterhoek en Huis73. Houd de positie vast!

Bibliotheekwerk in Oost-Nederland

Er is nog een hele hoop meer over te vertellen. Maar ik ga het laten. We gaan feestelijk naar de Kerst. En als getogen Tukker en bestuurssecretaris van Rijnbrink, de club voor bibliotheekwerk in Gelderland en Overijssel, tel ik toch snel even de bibliotheken in Oost-Nederland in deze lijst. Het zijn er dit keer weer negen. De vorige keer tien. Weer een prachtig aantal. 

Dank!

Een laatste woord van dank aan het team van de Koninklijke Bibliotheek met Mirjam Klaren en Annemiek van de Burgt. Zij zorgen er - samen met anderen - voor dat elk jaar die bibliotheekcijfers weer netjes op een rijtje komen. Zonder die openbare gegevens zou ik niets kunnen. En bij vragen staan ze altijd klaar om me verder te helpen. En uiteraard dank aan al die bibliotheken die die gegevens aanleveren. Het is veel werk maar het helpt onze sector echt verder. 

Maar genoeg gekletst. Het is mooi geweest. Er is hard gewerkt, of u nu in de top-20 zat of niet. Elke dag zetten we ons met die 137 bibliotheekstichtingen - een kleine 7.000 medewerkers en zo'n 25.000 vrijwilligers - in om elke inwoner van elk dorp en elke stad in elke provincie creatiever, slimmer en vaardiger te laten worden. Geef elkaar een schouderklop. Het is mooi werk mensen!

Dank voor het volgen en lezen! Fijne dagen voor nu en tot volgend jaar!  

Toelicihting

De index van de Best Presterende Bibliotheek is een initiatief van Mark Deckers. In het dagelijks leven is hij bestuurssecretaris bij Rijnbrink en voert vanuit die functie menig onderzoek uit. Elke week schrijft hij op zijn weblog over ontwikkelingen in het bibliotheekwerk. Dit artikel bouwt voort op vijf vorige artikelen die gingen over deelgebieden van het bibliotheekwerk:

Deel 1 De top-15 meeste leden

Deel 2 De top-15 meeste uitleningen 

Deel 3 De top-15 meeste samenwerking met scholen 

Deel 4 De top-15 meeste activiteitenWie contact wil met Mark Deckers naar aanleiding van deze lijst kan contact zoeken via Linkedin of contact zoeken via Rijnbrink.

2 opmerkingen:

Ilse verburgh zei

Dank je wel Mark voor je mooie stuk als jaarafsluiting!😀💪🏼🌲🍾 Fijne feestdagen allemaal!😀🙏🍾

Mark Deckers zei

@Ilse: Dank je en graag gedaan!