woensdag 23 januari 2019

Dbieb: een gevangenis waar je niet meer uit wilt


De afgelopen week bracht ik een bezoek aan dbieb in Leeuwarden. Een bibliotheek die op dit moment genomineerd is voor de titel 'Beste bibliotheek van Nederland' en gehuisvest is in de voormalige gevangenis in de Blokhuispoort. dbieb (volgens mij zonder hoofdletter) is de naam voor de bibliotheken van de stichting Bibliotheken Midden-Fryslân.

De bibliotheek in Leeuwarden stond al langer op mijn verlanglijstje om eens te zien. Voor mijn werk voor de samenwerking tussen KB en grote partijen als  Belastingdienst, UWV, CAK, DUO, CBR en het Leeuwarder CJIB (ja, van de verkeersboetes) hadden we een overleg waarbij we gezamenlijk zowel de bibliotheek als het CJIB bezochten. Voor ons om iets te leren over grote uitvoeringspartijen, voor de uitvoeringspartijen om weer meer te leren over bibliotheekwerk.Slimme programmering
We werden in Leeuwarden rondgeleid door Arjen Nijboer van de dbieb en Joppa Wuite van Bibliotheekservice Fryslân. Beiden zetten zich in voor programma's rond basisvaardigheden. Arjen legde aan de grote uitvoeringspartijen uit hoe je op lokaal niveau met tal van partners probeert om een logische programmering te maken: juridische spreekuren, sociale wijkteams, seniorweb en taalhuis. Al die ondersteuning staat niet op zich maar er wordt ook volop onderling samengewerkt en de dbieb organiseert meerdere keren per jaar gezamenlijke activiteiten voor alle partners. Dit om elkaar beter te leren kennen en samen meer te betekenen voor de samenleving. dbieb verzorgt bijvoorbeeld Digisterker cursussen maar Seniorweb helpt deze cursisten vervolgens thuis ook nog een keer op weg als ze het voor het 'echie' gaan doen. Wie Joppa en Arjen hoort praten, ziet hoe bibliotheken dit soort samenwerking steeds beter in de smiezen krijgen.

Voor uitvoeringspartijen is het een eye-opener op welk micro-niveau bibliotheken in staat zijn om te organiseren.

Mooie dienstverlening in een even mooi pand
Mooie dienstverlening dus. Maar dat pand: dat is ook fantastisch. Een paar jaar geleden was ik nog in de Blokhuispoort en toen was het nog een soort culturele broedplaats waar tal van ondernemers in de kleine cellenblokken zaten. Dat gebouw is prachtig getransformeerd naar een moderne bibliotheek waarbij de oude gevangeniselementen op een mooie manier behouden zijn gebleven. Op een paar plekken is het oude pand echt opengebroken om moderne onderdelen toe te voegen.


Het pand kent  - vond ik - een hele logische routering door het pand dat wel meerdere verdiepingen kent met vele nissen en af en toe een kruip-door-sluip-door-paadje. Onderin het pand de meeste reuring en wie hoger in het pand komt, zal steeds meer stilte ervaren.

Prachtige studieplekken en dito leesstoelen en banken. Hoewel we er waren op een doordeweekse ochtend waren al die plekken goed bezet. Een pluim voor de prachtige horeca in dit pand, want hoewel ze van buiten minder goed te zien zijn, is de animo er binnen niet minder voor.

Hoewel ik zelf uit Deventer kom - een andere genomineerde 'Beste bibliotheek' - moet ik toegeven dat ik zeer gecharmeerd was van deze tot bibliotheek verbouwde gevangenis. Vroeger moesten ze hier mensen achter slot en grendel zetten omdat ze er anders snel weer weg liepen. Dat lijkt me in dit pand niet meer nodig: wie eenmaal binnen is, wil hier helemaal niet meer weg.

Wat worden er tegenwoordig toch een mooie bibliotheken gemaakt!

Geen opmerkingen: