donderdag 27 september 2018

Pedro de Bruyckere: '18 is het nieuwe 15?'


Hij verontschuldigt zich gelijk: 'ik zeg altijd u tegen mijn publiek'.  Net nadat Saskia had gezegd dat zij altijd je en jij zegt. Maar het is een vlaming: Pedro De Bruyckere.

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren.

Dé jongere bestaat niet. Er bestaan meer verschillen binnen generaties dan tussen generaties. Hoe wordt tegenwoordig je verkering uitgemaakt. Precies via Whatsapp, vroeger via SMS en daarvoor kwam een gezamenlijke vriend je dat vertellen. What's new? Precies alleen de vorm verandert maar de inhoud is van alle tijden.

Ook fakenieuws... nee hoor ook van oude tijden. En 21st century skills? Werkten ze dan niet samen in de twaalde eeuw? Onzin toch? We leven echt niet in zulke uitzonderlijke tijden als we denken.

Pedro gaat een paar trends langs. Want de wereld is toch wel ánders dan we denken.

15 is het nieuwe 18
Twenge deed onderzoek naar wanneer keuzes worden gemaakt door jongeren. Wat blijkt: het schuift op. Maar niet naar beneden maar naar boven. Wie nu 18 is maakt dezelfde keuzes als iemand die vroeger 15 was.

Techlash
Een tweede trend waar hij op ingaat is de Techlash. Nieuwe technogie blijkt niet altijd beter te zijn. Onderzoek wijst uit dat lezen vanaf papier nog altijd leidt tot betere leerprestaties dan lezen vanaf scherm. En de klassen waar geen smartphone mag zijn neemt toe

GAFA in de problemen?
De GAFA, de Google, Apples en Facbooks van de wereld hebben het lastig. Het altijd maar op een schermpje zitten wordt niet als iets goeds gezien. We spreken zelfs over verslaving. Zijn die partijen nu in paniek? Zou ik wel zijn.

Maar eerlijke gezegd. Zitten we elkaar niet gek maken. Laten we eens terug gaan naar de schooltelevisie... Weet u dat dat vroeger als revolutionair werd gezien? Men dacht echt dat dit het bestaande onderwijs volledig zou veranderen. Maar wat is schooltelevisie nog? Inderdaad, het is weg.  Maar is het beeld weg uit het onderwijs? Nee, het wordt meer gebruikt dan ooit. Het is geïntegreerd maar op een andere manier dan verwacht.  Moeten we dan ook niet anders naar smartphones en schermpjes kijken?

Divers en stedelijk
Hij haalt nog twee trends aan: een vergrote urbanisatie en een veel grotere diversiteit. En kijk even de zaal rond: inderdaad he, het is niet heel divers hier. Hoe denkt u straks nog aansluiting te hebben met de jongeren die wel zo zijn opgegroeid?

Beschermde kinderen
En hoe gaan we om met kinderen? We volgen hun mobiele telefoons (of kijken ze stiekem na) en laten onze kinderen nooit meer alleen. We zijn bang geworden om kinderen nog zelf te laten leren. Sterker nog, we willen zelfs vrienden blijven met onze kinderen en gaan mee naar hun rockfestivals.

Kinderen komen helemaal centraal te staan en we doen er echt alles aan om ze alles mee te geven: extra bijlessen, naar de beste sport etc. Kortom, wie geld heeft, heeft meer kansen om kinderen te helpen. Dat is echt een welvaartsverschijnsel. En dus zijn bibliotheken nu bezig met extra programma's voor kinderen met minder kansen.  Dat kun je stom vinden, maar het is zo.

Wat moet de bibliotheek dan doen? Nou, die kloven dichten. Blijf je inzetten voor de bibliotheek op school. Blijf ook zorgen voor lezen en die constante waarde van bibliotheken. En blijf geloven dat er een kloof is tussen ouders en jongere. Hij is er niet.... Veel kinderen zien hun ouders maar wat graag.

En daar kunnen de ouder in de zaal het mee doen.

Voor wie het miste, deze youtube biedt u enig surrogaat.

Geen opmerkingen: