vrijdag 9 oktober 2015

20 ideeën voor vluchtelingen in 10 minuten


Gisteren vond een landelijke brainstorm plaats van Nederlandse bibliotheken die aan de slag willen met vluchtelingen. Doel van de bijeenkomst was om ideeën met elkaar uit te wisselen en te kijken of een gezamenlijke aanpak mogelijk is. Zo'n 30 mensen namen deel van bibliotheken, PSO's en aanpalende instellingen als ETV.nl.

Van bibliobussen en zingende vluchtelingen
Als aftrap presenteerde ik 20 ideeën die ik de afgelopen tijd met hulp van anderen had verzameld. Daarna kregen de deelnemers de gelegenheid om kort hun  eigen initiatieven te 'pitchen'. Er kwam een heuse Bibliobus voor vluchtelingen voorbij (Biblionet Groningen), een bibliotheek die maaltijden met vluchtelingen hield, die strandwandelingen maakte of met ze ging zingen (Zuid-Kennemerland). De Alignment House gaf een kort college over alle instellingen die zich met vluchteling 'bemoeien' en welke regels er zoals gelden. De Voorlees Express vertelde over een pilot bij een AZC. Cubiss wees op het belang van 'Tel mee met taal'. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Helder werd dat bibliotheken een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor vluchtelingen maar zeker ook veel kunnen betekenen rond die dialoog en begrip over vluchtelingen.

Lokale toolkit en landelijke werkagenda
Daarna was het tijd om echt aan de slag te gaan en kwam men gezamenlijk tot een soort lokale toolkit en een landelijke 'werkagenda'.  Daarop stonden allerlei lijnen die gezamenlijk een goed beeld geven van wat kan en wat nodig is.

Over enige tijd zal deze groep weer bij elkaar komen en met elkaar kijken hoe die lokale acties en landelijke werkagenda opgestart kunnen worden. Wie daar ook bij wil zijn kan zich melden bij Maaike Toonen van de Koninklijke Bibliotheek.

Geen opmerkingen: