maandag 26 augustus 2013

Eén van ons....

Fight Ignorance


In deze tijd bezoek ik veel bibliotheken. Om met bibliothecarissen te praten over Centraal Collectioneren. Het gesprek gaat er dan over dat dat taken worden overgedragen aan een team in Arnhem. Vaak praat ik  met bibliothecarissen die jarenlang hun collectie hebben opgebouwd. Met hart en ziel. En die taak - die ze soms als hart van hun werk beschouwen - dragen ze over een aan team op provinciaal niveau.

Dat mensen zo lang dit werk al doen en vaak ook met zoveel liefde, maakt me voorzichtig. Je ziet dat elke collectie een eigen kleur en toon had. De kleur en toon van de bibliothecaris. Dat maakt zo'n gesprek over overdracht van taken niet altijd makkelijk. Eén van die gesprekken ging over welke boeken je wel of niet moest hebben. De bibliothecaris in kwestie vond dat je echt een soort canon van de literatuur in elke bibliotheek moest hebben. Een opvatting die je in alle zucht naar zo hoog mogelijke uitleencijfers  niet zo heel vaak meer tegen komt.

Ik legde uit hoe ik zelf vroeger als bibliothecaris aanschafte en hoe ik daar zelfs soms mee worstelde. Het viel even stil: 'Oh, dus je bent één van ons?' was het antwoord, doelend op mijn bibliothecarissendiploma. Inderdaad, dacht ik, en ik ben er trots op.Geen opmerkingen: