donderdag 23 mei 2019

Ontwikkelplein Stadsbibliotheek Dordrecht


Ik weet niet meer hoe er aan kom maar het zal wel weer via-via gegaan zijn op de sociale media. Het gaat over dit filmpje van het ontwikkelplein in de bibliotheek van Dordrecht.  Voor mij reden genoeg om eens met Kelly Oostlander te bellen van de Bibliotheek AanZet. Zij is daar programmamanager Taal bij deze bibliotheek en je ziet haar ook in het filmpje.

Verbouwing als opmaat naar nieuw pand
Het Ontwikkelplein in Dordrecht maakte onderdeel uit van een verbouwing van de stadsbibliotheek. Daarbij werden verschillende onderdelen vernieuwd. Naast het ontwikkelplein kwam er ook een jongerenvloer. Kenmerk van de verbouwing is wel om de nieuwe functies van de bibliotheek een meer prominente plek te geven. Meer over die verbouwing lees je hier.  Daarin lees je ook dat de bibliotheek later nog zal verhuizen naar nieuwbouw. In die zin is deze verbouwing dan ook vooral een opmaat naar die verhuizing en een goede gelegenheid om die nieuwe bibliotheek al live voor te bereiden.

Partners van het ontwikkelplein
Het ontwikkelplein is een uitbouw van het taalpunt. Het is dan ook meer dan een taalpunt. Het kent een samenwerking met het leerwerkloket en het vrijwilligershuis. Naast taal en computervaardigheden staat ook werk en inkomen dus nadrukkelijk op de agenda. De aanpak is die van kleine groepen of individueel leren. Dat plein is dus eigenlijk ook een oefenplein of open leercentrum.

Het is een veelheid aan partners die meedoet, met een veelheid aan vormen. Denk dan bijvoorbeeld aan spreekuren van Seniorweb of het hulpplatform van WeHelpen en MEE.

Van losse activiteiten naar geïntegreerde aanpak
Het ontwikkelplein is ingestoken om samen met particuliere en professionele partners een integrale oplossing te vinden voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Samen met al die mensen en partners wordt je het Huis van de Stad.  Van losse activiteiten naar een ge├»ntegreerde aanpak. Met de energie die er nu al is.  Het ontwikkelplein krijgt dan ook (nog) geen aanvullende financiering. Eerst maar eens samen oppakken en kijken wat nu kan en daarna maar eens zien wat nog meer kan en nodig is.

Dordrecht zal dit ontwikkelplein meenemen als koploperbibliotheek in het project voor de informatiepunten van de digitale overheid.

Ik zet Ontwikkelplein Dordrecht maar eens op mijn lijstje 'Nog eens te bezoeken initiatieven'. Lijkt me interessant om eens in de gaten te houden. En voor meer mensen dan voor mij alleen denk ik.

Geen opmerkingen: