vrijdag 12 januari 2018

15% groei uitleningen ebooks in openbare bibliotheken over 2017


De Nederlandse openbare bibliotheken leenden in 2017 ruim 3,2 miljoen ebooks uit via het ebookplatform van de Koniklijke Bibliotheek. Dit is zo'n 15% meer dan in 2016 toen nog zo'n 2,7 miljoen ebooks werden uitgeleend. Dit blijkt uit cijfers die de KB onlangs aan bibliotheken verstrekte.

De groei van het aantal uitleningen gaat wel minder snel dan in de jaren daarvoor zoals te zien is in bovenstaande tabel. Hiermee lijken ebooks de onstuimige groei voorbij te zijn en lijkt een fase langzaam een fase van stabilisatie aan te breken. Dat de uitlening van ebooks op dezelfde hoogte komt als die van fysieke boeken (73 miljoen in 2016) lijkt daarmee voorlopig wel uitgesloten. Ebooks en gedrukte media vullen elkaar dus aan.

Naar leeftijd


Uit de cijfers is ook af te leiden, wie de meeste ebooks leent. Evenals voorgaande jaren zijn het vooral 40+'ers die ebooks lezen. Ook in de koopmarkt is dat het geval. Ik heb deze cijfers snel vergeleken met voorgaande jaren maar er zit geen wezenlijke verschuiving in. Het ebookpubliek lijkt zelfs iets ouder te worden.

Binnenkort kom ik nog even terug op deze cijfers en kijk ik ook nog even wat de best presterende bibliotheken waren. Maar daarvoor moet ik eerst een paar bestanden aan elkaar koppelen.

5 opmerkingen:

Raymond Snijders zei

Dank voor het overzicht, Mark! Ik zie dat de cijfers voor 2014 en 2015 (ook) achteraf gecorrigeerd zijn. Ik heb nu voor 2014 en 2015 twee verschillende setjes cijfers terwijl ik voor 2016 zelfs drie verschillende cijfers heb.

Ik geloof dat ik maar wacht tot de cijfers voor 2017 worden doorgegeven aan het CBS. Dat beschouw ik dan maar als definitief en die maken de cijfers tenminste nog openbaar op een wijze dat ik ze ook nog eens kan bekijken ;-)

Mark Deckers zei

@Raymond: dank voor je reactie. Zover had ik nog niet gekeken. Ik ga eens kijken naar de eerdere excelbladen.

Erica Vos-Meijer zei

Wat een mooi overzicht, Mark! Ik ben ook aan het rekenen gegaan en volgens mij hebben we binnen Zuid-Kennemerland een aantal uitleningen van 12,8, dan zouden we boven Barneveld staan. Ik heb gekeken naar het aantal actieve e-accounts. Heb jij misschien een ander aantal gebruikt?

Mark Deckers zei

@Erica: Ik heb inderdaad naar het totaal aantal accounts gekeken. Voor beide is iets te zeggen ! Maar hoe je het ook bekijkt: mooie resultaten bij jullie. Heb je er een verklaring voor?

Erica Vos-Meijer zei

Ik denk dat dit komt omdat wij vanaf het begin al heel erg ingezet hebben op de promotie van het gebruik van de e-books. Juist omdat dit zo'n mooie aanvulling is op het fysieke aanbod!