donderdag 19 maart 2015

Waarom er meer bibliothecarissen in het leger moeten....


Gisteren las ik - zittend in het zonnetje - bovenstaande tekst. Uit een boek over de Russische geschiedenis. Op het moment dat 50% van de bevolking geletterd is, ontstaat er revolutie. Ik vond het een bijzonder verhaal. Nooit bij stil gestaan.


Later bedacht ik mij: waar zijn op dit moment de oorlogen aan de gang in de wereld? Op de website 'Conflictenteller' wordt dat bij gehouden.

Leg daar dan het onderstaande plaatje van OMOpedia eens naast waarin aangegeven wordt hoeveel procent van de bevolking kan lezen en schrijven.

En dan.... wordt je even stil. Oorlog en conflict is nauw verbonden met landen waar de alfbatesering tussen de 50 en 80 procent zit. Revoluties en oorlogen worden gevoerd op plekken waar de toegang tot kennis en informatie snel groeit.

Alfabetisering, onderwijs en toegang tot kennis en informatie zorgen ervoor dat een samenleving met elkaar verder kan groeien. Er kan begrip zijn voor elkaars standpunten en kan gezocht worden naar oplossingen zonder geweld te gebruiken. Dat voorrecht kennen wij nu een aantal generaties.

Wie wil investeren in vrede en veiligheid doet er goed aan zijn leger op te bouwen met onderwijzers en bibliothecarissen. De 'war on terror' is evenzeer een 'war on illitteracy'.  Een maatschappij die niet meer leert en luistert naar elkaar, vervalt tot conflict.

Geen opmerkingen: