maandag 9 november 2015

Techneutentaal: Schat, geef jij de Heinz mapping-spread even door?


Stel, u werkt in een bibliotheek en ontvangt van uw ICT-leverancier een mail met deze tekst:
'De bibliotheken hebben vermoedelijk een informatieset gekregen m.b.t. aansluiting op het DWH. In deze informatieset is ook een “mapping-spreadsheet” opgenomen waarin de mappinggegevens kunnen worden ingevuld. Bij de eerste aanlevering van data via onze SFTP server moet dit mappingbestand worden opgestuurd (per mail). Wij controleren de ingevulde waarden aan de hand van de geladen dataset. Meestal blijken dan enkele mappings nog niet compleet of juist, waarna wij de bibliotheek om aanpassing vragen. Na goedkeuring wordt de mapping door ons online geplaatst en kan de bibliotheek deze online aanpassen bij wijzigingen.' 
Wat denkt u: 'Appeltje, eitje' of  'Angstzweet'? Het merendeel der bibliotheeknatie zal zich toch even achter de oren krabben. Wellicht heeft iemand dan nog wel een klok horen luiden, maar zelfs dan is het nog de vraag of u weet waar de klepel hangt.

Bovenstaande tekst ging inderdaad naar een aantal bibliotheekspecialisten. En zo kreeg mijn collega, een stille kracht in het bibliotheekwerk,  een mailtje met de tekst:  'HELP: waar gaaaaaat dit over?'.  Mijn collega legde, zoals altijd uit waar het om ging en bood ondersteuning. 'Het is maar goed dat er PSO's zijn', bromde hij en ging snel weer verder met zijn werk. .

Ik moest er wel om glimlachen. Ik zal ook wel eens met jargon gooien.... Mapping spreadsheet.... Mapping spread.... even dachten we dat het om een ontbijtproduct ging.

Geen opmerkingen: