vrijdag 5 december 2008

Hoe een Calff een haas vangt.....


Het meest bekende spreekwoord van de kalf is natuurlijk: als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat leek me uit respect voor de commissie en de inhoud niet de goede titel. Nee, hoe een Calff een haas vangt is passender.

Het rapport van de commissie Calff "Innovatie met effect" circuleerde al een tijdje. Nu na ruim een week officieel in roulatie te zijn en het stof wat is neergedwarreld, leek het me toch tijd voor een bespiegeling.

Wat mij opvalt is dat er weinig kritiek is op het rapport. Ook ik ben in hoofdlijnen enthousiast over de gekozen route. Wat dat betreft heeft deze Calff inderdaad een haas gevangen. Overigens gaat het gerucht dat alle mensen met met grote monden zich nu koest houden omdat waarschijnlijk ook partijen zijn die wel innovatiecentrum willen worden.......

Sterk is dat het rapport gezag uitstraalt dat landelijke regie noodzakelijk is op een aantal terreinen.Rondom de digitale ontwikkelingen en marketing staat dat stevig genoteerd. Het rapport slaagt er in om goed op macroniveau tegen ontwikkelingen aan te kijken. Tegelijkertijd is er een sterke focus op innovaties die er toe doen.Overigens geeft het rappport zelf aan dat het doorbouwt op eerder notities als de "Agenda voor de toekomst".

Toch zijn er ook wel wat kanttekeningen te maken bij het rapport. Op de eerste plaats vraag ik mij af in hoeverre de branche klaar is voor een soort onderlinge competitie voor innovatiecentra. Nu zijn er ongetwijfeld mensen die zeggen dat ik dat niet zo moet zien. Maar wat gebeurt er als drie PSO's graag HRM willen doen. Ze zijn alledrie overtuigd van hun eigen gelijk maar één kan slechts de "winnaar" zijn. Zouden die andere twee sportief genoeg zijn om dan goed mee te werken? Als ik zie hoeveel stokpaardjes er nog zijn in de branche (automatiseringsystemen, collectiemodellen, tarieven, logo's en huisstijlen etc.) dan hou ik hier mijn hart toch even vast. Ik hoop van harte dat ik dat mis heb.

Mijn tweede kanttekening betreft de doorrol van innovatie naar implementatie. In mijn loopbaan als projectleider heb ik gemerkt dat zo'n goede doorrol vaak het lastigste traject is. Door de sterke focus op innovatie, heb ik bij dit rapport daar onvoldoende zicht op. Ook denk ik daar daar veel van de financiële middelen benodigd zijn. Is nu gezegd dat de implementatie voor rekening van het rijk komt, is deze voor rekening van bibliotheken of voor beiden?

Mijn twee kanttekeningen zijn twee uitvoeringsvragen. Dat tekent ook het draagvlak. De vraag is niet of we dit uitvoeren, maar hoe we dit uitvoeren. Een gezaghebbende regie en sterke uitvoeringspartners zijn denk de twee basisvoorwaarden die nodig zijn voor de toekomst. En daar biedt dit rapport alle mogelijkheden voor.

Zo, nu nog oppassen dat dit geen gouden Calff wordt waar we allemaal om heen blijven dansen. Voeten op de grond en aan het werk!

Geen opmerkingen: