donderdag 22 mei 2008

Van de voorzitter van de anti-Gids-club


De mensen die mij kennen, weten dat ik soms nogal wat sceptisch heb gestaan tegenover het product Gids. Dat leverde mij zelfs de dubieuze titel op van voorzitter van de anti-fanclub van de Gids.

Gisterochtend heb ik een ochtend mogen brainstormen met Monique Meesters van de OBD. Zij is de officieuze servicemanager van de Gids voor Overijssel. Monique is hard werkende collega die probeert bibliotheken en samenwerkingspartners zo goed mogelijk te helpen. Samen hebben wij gekeken waar de toekomst lig. En om eens en al het juk van de voorzitter van de anti-fanclub af te schudden: er zit muziek in de Gids!

Situatieschets
Hoe staan we er voor met de Gids? Waar liggen de kansen en bedreigingen en waarin zijn we sterk of zwak?

In Overijssel wordt de Gids vooral gebruikt voor de Gezondheidsinformatiepunten. 21 van de 25 bibliotheekstichtingen participeren daarin. Zij hebben een eigen website (gip.overijsselsebibliotheken.nl). Daarnaast is een aantal gemeenten samen met hun bibliotheek bezig met een WMO-loket. Deze gemeenten hebben daarin gezamenlijk gekozen voor de Gids. Tot slot zijn er een paar losse initiatieven. Eén gemeente is bezig met een jongerenloket, één bibliotheek heeft een cultuurpunt en er zijn twee provinciale instellingen actief. De eerste op het gebied van cultuureducatie en de tweede rond het thema sociaal isolement.

Al met al een leuk palet aan initiatieven. Maatschappelijk zeer relevant maar allemaal nog met een beperkte uitstraling. De vraag knaagt of we met deze applicaties de slag om onze klanten winnen. We zijn bang dat de eindconclusie straks is: we hebben goed ons best gedaan maar hebben de burger niet bereikt.

Na een ochtend goed door-denken zijn we goede stappen verder. We hebben een richting die we willen gaan en kunnen een koers kiezen. De crux van onze strategie is om de Gids veel meer te positioneren in samenhang met de aquabrowser, aladin en andere nieuwe bibliotheekproducten. We moeten veel meer aan elkaar klikken. Daarnaast moeten we op zoek naar de juiste partners maar we hebben een goed idee wat die moeten zijn.

Die leiden dan ook tot onze 10 gouden tips voor de Gids.

Tip 1: Maak de Gids doorzoekbaar met Google
Stel u zoekt een huisarts. Waar gaat u zoeken? De kans dat dat in de Gids is, kunnen we rustig op 0 stellen. Als ik de straat op ga en vraag of men de site van het GIP kent, wordt ik schaapachtig aangekeken. Niemand weet waar ik het over heb.

Als u een huisarts zoekt, vraag u dat aan uw buurvrouw of u googlet even op internet. Aan die buurvrouw kunnen we niet zoveel doen. Aan Google wel. Stop de database van de Gids in Google en genereer traffic op die manier.
Actie door: Landelijke beheerder Gids

Tip 2: Koppel met de aquabrowser
Het is vast heel eenvoudig te realiseren maar in Overijssel nog niet geregeld. De gegevens die wij in de Gids stoppen zijn niet terug te vinden in onze eigen aquabrowser. Als we Google regelen dan toch ook zeker onze aquabrowser?
Actie door: provinciaale beheerder Gids en beheerder aquabrowser

Tip 3: Koppel nou eens met andere sociale kaarten
Het gekibbel tussen de verschillende sociale kaarten en de Gids was altijd koren op de molen van de anti-fanclub. Hoe lang zijn ze daar nou mee bezig? Mijn voorstel is dat we via bibliotheek.nl gewoon de Gids, Socard en andere pakketten indexeren. Kan ieder pakket mooi zichzelf blijven maar is voor burgers in ieder geval geregeld dat we alles kunnen aanbieden. Ik ga niet meer wachten op een onderlinge uitwisseling. Men wil gebruik van de eigen database waarborgen. Dat kan door koppeling met de aquabrowser.
Actie door: landelijk beheerder Gids anders doen we het zelf

Tip 4: Maak sluitende beheerafspraken
De eerste drie tips hebben tot gevolg dat het gebruik van de data flink gaat toenemen. De statistieken van de pakketten gaan dat uitwijzen. Dat betekent dat er meer druk komt op het up-to-date houden van de gegevens. Daar zijn we tot nu toe nog wel wat laks in geweest. We deden dat er een beetje goedbedoeld bij. Niks mis mee, maar met toenemend gebruik kan dat niet meer. We maken afspraken over het bijhouden. Of je doe mee en houdt de gegevens goed bij, of je doet niet mee.
Actie door: lokale bibliotheken met steun van provincaal beheerder Gids

Tip 5: Betrek burgers bij het up-to-date houden van gegevens
Dat up-to-date houden hoeft u niet alleen te doen. Laat burgers u helpen. Klopte er iets niet? Geef het gelijk door. Een beetje de wiki-kant op kan echt geen kwaad.
Actie door: kan op diverse manier, hangt er een beetje vanaf hoe je het regelt.

Tip 6: Maak dienstverleningspakketten
De Gids op zich is niks. De Gids is een vergaarbak. Wat ik geleerd heb van onze ervaringen met het ROC is dat je producten aan elkaar moet schakelen om er een dienstverleningspakket van te maken. Koppel de Gids aan de aquabrowser. Maak aparte deelaquabrowsers met instellingen. Koppel dat aan Aladindienstverlening en attenderingsmogelijkheden of de mogelijkheid om samen iets te organiseren. In tip 7 geven we één gouden partner weg.
Actie door: iedereen van lokaal tot landelijk, hangt van de partner af

Tip 7: Ouders online
Ga maar eens naar de site http://www.ouders.nl/ . Verbaas u wat daar al staat over kinderen, opvoeding en opvoedingsvraagstukken. http://www.ouders.nl/ is een site waar dagelijks 1.200 berichten op hun forum verschijnen en waar 26 medewerkers meewerken aan de content van de site (psychologen, jeugdboekendeskundigen, lactatiekundigen kortom allemaal professionals). Kortom, een top-site qua content, organisatie en interactie.

Er is in Overijssel één bibliotheek met een opvoedingsinformatiepunt. Helaas is dat er maar één, want je ziet zo een samenwerking tussen ouders.nl en de bibliotheken voor je.

Ons aanbod: wij indexeren de informatie van ouders.nl in onze aquabrowser en koppelen dat aan specifieke informatie uit ons GIP. Wij onderhandelen over de full-text-artikelen van de tijdschriften Ouders van Nu en J/M. http://www.ouders.nl/ kent een vraagbaak. Zullen we die koppelen aan Aladin. Tot slot organiseren de bibliotheken een week van de opvoeding (geopend door de ouders Balkenende, Bos en Rouvoet) samen met ouders.nl. Deal? Deal!
Actie door: wie het eerst komt, wie het eerst maalt? of samen landelijk regelen?

Tip 8: Widget
Tja, wat moet er nu nog over tip 7 heen? Nou ja, die kant moet het dus op. We maken onze dienstverlening niet meer alleen op onze bibliotheekwebsite maar kunnen die aanbieden op heel veel plekken. Maak de dienstverlening dus vloeibaar. Een simpele widget ligt voor de hand. Maar dan wel een widget die via de aquabrowser alle diensten biedt.
Actie door: Marc van der Meulen maar weer?

Tip 9: Gewoon lekker eenvoudig: gezamenlijke acitiviteitenagenda
Tot slot weer terug met de poten in de klei. Elke bibliotheek heeft op dit moment op de eigen site een meer of minder profesionele activiteitenagenda. Een lezing van Kees van Kooten verschijnt helaas alleen op de site van de eigen bibliotheek terwijl leeskringen uit naburige plaatsen best bereid zijn te reizen voor zoiets. Deel die activiteitenagenda dus. Dat is nou een sterk punt van de Gids. Kun je zou mee beginnen.
Actie door: provinciaale beheerder Gids samen met lokale bibliotheken

Tip 10: Genereer specifieke activiteitenagenda’s
Monique en ik zijn allebei ouder van jonge kinderen. Wij vragen ons wel eens af wat we nu weer eens met onze kinderen zullen doen. Zullen we samen met ouders.nl ook die activiteiten eens in beeld brengen en aanbieden aan alle traditionele en dynamische gezinnen in ons werkgebied? Succes verzekerd.
Actie door: kan op verschillende manieren

En nu?
Tja, dacht Monique. Leuke plannen maar ik ben wel erg afhankelijk van wat er landelijk gebeurd. Kom op Monique, we gaan er op af en vragen even of de VOB mee aanschuift. Het komt vast goed. Met de goede ideeën, goede wil en een beetje geld. Maar vooral met de goede ideeën. Als u – als lezer er nog meer hebt – dan houden we ons aanbevolen.

Met vriendelijke groet,
Mark Deckers
Voorheen de voorzitter van de anti-fanclub

5 opmerkingen:

Astrid zei

Dus je bent nu beschikbaar voor een andere bestuursfunctie? Of ben je per direct voorzitter van de fanclub geworden!
Ik zie wel wat voor je in de 'houd ons scherp-club'. Ik notuleer!

Mark Deckers zei

@Astrid: Ik wilde met jou eigenlijk wel de 10 gouden tips voor schoolbieb opstellen als onderdeel van de houd ons scherp-club. Deal?

Friso Visser zei

Als ik niet wist dat je al bekeerd was dan zou ik denken dat dat nu gebeurd is ;-)

Meneer de voorzitter: u heeft op zijn minst 1 punt. En op een aantal van de door u gewenste acties wordt u op uw wenken bediend. Het is dan wel nog niet openbaar maar tussen de vergaderstukken voor de a.s. ALV VOB zit een bedrijfsplan G!DS. Met daarin een aantal handreikingen speciaal opgesteld voor u.
Wat betreft Aquabrowser... als dat wenslijk is, is het morgen te regelen. Nog wel even verder nadenken over inhoud en vorm en zo. Maar dat komt wel goed.
Ik ben blij dat we nu niet meer acuut een zendeling op u af hoeven sturen.

Met andere woorden: welkom bij de club Mark

Astrid zei

Deal. We maken er gelijk 20 tips van! Enne... die film die draait.

Anoniem zei

Mmm.. Ik zag dit bericht wat aan de late kant! Had ik van die fanclub geweten, dan had ik me vast aangesloten, maar nu twijfel ik.. Ben benieuwd!