zaterdag 18 november 2023

Navigeren in chaos : een kwajongenstreek uit 1997

Het was 1997. Internet stond letterlijk in de kinderschoenen. Ik werkte voor de bibliotheek in Deventer. Als broekie van 26 mocht ik de andere bibliothecarissen opleiden in de geheimen van het internet.  Zoeken op internet leek op geen enkele manier op het zoeken in kaartcatalogi, indexen of adresboeken. Het leek zelfs niet op zoeken in de toen nog gebrekkige geautomatiseerde catalogi waar je nog steeds op auteursnaam-komma-voornaam-of-voorletter of exacte titel moest zoeken. Gewoon een woord intypen was dus er nog niet bij. 

Een broekie, met een beetje bravoure

Ik schreef voor mijn collega's het boekje 'Navigeren in chaos'. Een boekje op het mini A6-formaat dat je in 15 pagina's leerde hoe je al je eerder geleerde zoekprincipes overboord moest zetten. Over waarom het uitmaakte in welke taal je zocht of welke zoekmachine. Later zou ik de cursus voor alle bibliothecarissen in Overijssel gaan geven en maakte ik er ook nog een zoekcompetitie van: de eerste versies van de Krakercompetitie die nu nog steeds een variant voor basisscholen kent. 

Maar een broekie was ik dus... met een beetje bravoure. Knetter, wat was ik jong. Zo zag ik er toen uit, kunt u ook even lachen.

De titel van het boekje "Navigeren in chaos" had ik gejat van een boek van managementguru Tom Peters: 'Thriving on chaos'.  Zelfs de inleiding die bij dat boek zat, met een hoop holle managementtermen, had ik van hem gejat en omgezet naar termen uit mijn eigen boekje. Ik maakte melding dat ik deze methode had overgenomen van het Hossen-instituut met vestigingen in Bosten en Deventer en dat deze was ontstaan uit chaoscounselling.  Op de voorkant de aanbeveling dat je met dit boekje weer meer leerde dan over kolen lopen. Dat was een verwijzing naar Emile Ratelband die op dat moment furore maakte met zijn NLP-methode en mensen echt over hete kolen liet lopen. Ik had lol om mijn eigen gebakken lucht. 

Velen namen het serieuzer dan ik

Overigens volgde daarna overigens vijftien prima zoekstrategieĆ«n. 

Ik merkte dat velen het boekje serieuzer namen dan dat ik het zelf deed. Ik belde een bevriende redacteur bij het tijdschrift Informatie Professional en vroeg of hij mee wilde doen met een grap. Als hij mijn boekje serieus zou recenseren, zou ik het - namens het Hossen-instituut - gratis beschikbaar stellen. 

Zo geschiede en zo verscheen begin 1998 deze recensie in het serieuze tijdschrift.  

Dat dat blad goed gelezen werd door tal van bibliothecarissen heb ik toen geweten. Omdat we het boekje gratis weggaven, vond ik dat ze wel wat moeite mochten doen. Dus ik verzon een extreem lang adres: Toren 2, afd. C. kr. B VIII. Dit was nog niet de tijd van online bestellen en dus stuurden allerlei keurige instellingen mij een brief. 

Zoals het ministerie van Justitie, die inderdaad keurig alles invulde. 


Of het keurige Houthoff Advocaten.


Ik vond deze informatie terug toen ik deze vakantie mijn berghok nog eens opruimde. Wat eigenlijk opviel was hoe naarstig iedereen op zoek was met wat men eigenlijk moest met internet. En hoe weinig we er vanaf wisten. 

Zelfs vanuit het buitenland, nou ja BelgiĆ« dan, kreeg ik aanvragen. Zoals hier uit Oostende. 


Maar ook tal van universiteiten, bedrijven zoals Shell en Ericsson vroegen het boekje aan. En allemaal gericht aan het Hossen-instituut, toren 2, Afd. C. Kr. B VIII. Op het secretariaat bij de bibliotheek zullen ze er ook wel om geglimlacht hebben. 

Wat ben ik blij dat ik dat mapje nog bewaard heb. En wat een lol heb ik hier om gehad. En toch was het inhoudelijk een prima programma. Later heb ik samen met de Overijsselse BibliotheekDienst (OBD) deze cursus nog omgezet naar een internetversie. Nog steeds gebaseerd op die vijftien mini-pagina's. Daarna is de cursus door de OBD nog voor een mooi bedrag verkocht aan een commercieel bedrijf.  Eh nee, ik heb niet gedeeld in de opbrengst. Ik geloof dat de bibliotheek Deventer er nog wel een bedrag voor heeft gekregen. 

Een serieus onderwerp luchtig behandelen

Met een grote grijns achterom kijken. Luchtig een serieus onderwerp behandelen. Ik houd er nog steeds van.

Ik zie dat het boekje overigens nog te leen is in de bibliotheek.  En voor wie wil, ik heb nog een paar exemplaren. Gratis te bestellen via een briefje per post aan Rijnbrink/Hossen-instituut, M. Deckers, Toren 2 Afd. C, Kr. B VII, Postbus 352, 7400 AJ Deventer. Benieuwd wie me dit keer een briefje stuurt. Ik en ons secretariaat zullen er opnieuw om glimlachen. Zolang de voorraad strekt.

Geen opmerkingen: