donderdag 28 mei 2015

Een nieuw verdienmodel? Samenwerken levert € 15,- per inwoner op


In de afgelopen weken ‘verdienden’ mijn collega  Peter Ribberink en ondergetekende  1,5 miljoen euro voor de Bibliotheek Deventer.  Zelden zo snel zo veel geld verdiend....

Geïnteresseerd in hoe wij dat deden, zonder een bank te beroven? Lees dan even mee. Het is namelijk het bedrag dat in Deventer wordt verdiend door samen te werken met burgers en met andere partijen. Het is opbrengst van co-creatie en co-productie.
Die € 1,5 miljoen gaan we overigens binnenkort aanbieden aan de wethouder van Deventer.  Dit gebeurt tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening. De bibliotheek verantwoordt zich dus niet alleen over de subsidie die men heeft gekregen maar legt verantwoording af wat het ‘multiplier-effect’ is van geïnvesteerde subsidie.

Op het congres ‘Koers bepalen’ dat op 27 mei onder auspiciën van VOB, Stadkamer en Rijnbrink plaatsvond zijn deze resultaten gepresenteerd. De hele presentatie treft u aan onder dit artikel.  

Aanpak
Hoe hebben wij die € 1,5 miljoen verdiend? Samen met het MT van de Bibliotheek Deventer hebben we de top-10 van samenwerkingsonderdelen gemaakt. Die top-10 bestaat uit onder andere de mogelijkheid om met partners onbemand open te gaan, samenwerking met vrijwillige burgers, de samenwerking met sociale partners in de wijkwinkel, het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, shared services op het gebied van Personeelszaken, ICT en financiën.  Allemaal verschillende soorten samenwerkingen.

Vervolgens hebben we berekend wat de bedragen zijn die bespaard zijn door deze wijze van samenwerken. Daar hebben we vervolgens de kosten vanaf getrokken die de huidige werkwijze kost. Het verschil is de winst van samenwerking. Die top-10 levert voor de Bibliotheek in Deventer € 1,5 miljoen . Minstens, want dit is ‘slechts’ de top-10… En overigens, het bedrag is een jaarlijks terugkerend bedrag.
In de berekeningen is ook rekening gehouden met de kosten van samenwerking. Samenwerken is namelijk niet geheel gratis. Het vraag substantieel extra tijd in het MT. Er moet structureel op gestuurd worden en het levert meer overleg op met partners. Ook die extra is verdisconteerd in de berekeningen.

€ 1,5 miljoen, voor Deventer € 15,- per inwoner: wie durft nog te zeggen dat samenwerking niks oplevert?
Samenwerken als wezenlijk organisatieprincipe


Samenwerken doe je niet voor het geld. Samenwerken met instellingen en burgers past ook heel erg bij de bibliotheek en bij deze tijd. Van collectie naar connectie, zeggen we vaak. En connectie betekent dan ook burgers aan burgers verbinden. Ook is de bibliotheek allang geen stand-alone-organisatie.

Veel bibliotheken kunnen hun ambities niet realiseren omdat geld schaars is. Wie gaat denken 'zonder geld of met weinig geld' zal zien dat er toch nog veel mogelijk is. Het gaat dan om zoeken naar de juiste partijen die elk een deel bij elkaar kunnen leggen.   

Want in tegenstelling tot de begrensde subsidie, is de waarde van samenwerking nog sterk beïnvloedbaar. Wie goede partners vindt, kan volgend jaar voor veel meer geld aan samenwerking 'op de begroting' hebben staan. Zo samenwerken met de samenleving biedt dus nog heel veel mogelijkheden. Niet alleen achterkijken dus maar vooral vooruit kijken. Niet alleen een jaar van tevoren de finaniële begroting opstellen maar ook de  samenwerkingsbegroting.

Als Deventer niet zou samenwerken: 6 vestigingen sluiten

Ook hebben we een snelle scan gemaakt wat het betekent als Deventer zou stoppen met samenwerken. Stoppen met samenwerken betekent hetzelfde als een bezuiniging van € 1,5miljoen (50% van de subsidie).  Voor Deventer zou dit betekenen dat van de 8 vestigingen er nog slechts 2 over zouden blijven.  Moet ik nog vragen aan Deventernaren of samenwerking wel nodig is? Ik denk dat ik het antwoord wel kan raden: een volmondig ja.

Zelf berekenen?
Met onderstaande presentatie zullen vele bibliotheken in staat zijn, zelf hun opbrengst te berekenen. Wie toch meer informatie of ondersteuning wil, mag altijd contact opnemen.

Jaarlijks verantwoorden?Tot slot: de directeur van de bibliotheek in Los Angeles overlegt elk jaar een cheque aan de gemeente van alle uren die vrijwilligers ‘schenken’ aan de bibliotheek. De bibliotheek legt op deze maatschappelijke verantwoording af. Ik kan mij voorstellen dat bibliotheken in bredere zin verantwoording afleggen op deze wijze: hoeveel samenwerking, hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hoeveel enthousiaste burgers die vrijwillig  meedoen.

In een tijd waar geld zeer schaars is, is samenwerken met instellingen en burgers een bijzonder interessant verdienmodel.
 
 

2 opmerkingen:

Auke zei

Like! Slimme framing :-)

Mark Deckers zei

@Auke: bedankt!