donderdag 16 juli 2015

De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 4, slot en driepuntenplan voor Nederland


De afgelopen dinsdag bivakkeerde ik een dagdeel in Brussel, in het  het hoofdkwartier van het Vlaams bibliotheekwerk.  Johan Mijs en Peter de Keyser van Bibnet hebben mij collegiaal uit de doeken gedaan hoe alles is gelopen rondom het onderzoek 'Haalbaarheidsstudie consolidatie bibliotheeksystemen'. Waarvoor dank heren.

Provincies als sturende kracht, bestuurlijke hervorming als vliegwiel
Wat mij helder werd is dat in Vlaanderen de provincies samen met Bibnet het initiatief hebben genomen om dit onderzoek uit te voeren. Voor de goede orde: in Vlaanderen kent men geen PSO's maar zijn een deel van de taken die PSO's uitvoeren ondergebracht bij provincies.

Echter nadat het onderzoek begonnen was, kwam de Vlaamse minister met een stevige bestuurlijke hervorming die het aantal taken van provincies drastisch gaat terugbrengen. Het bibliotheekwerk hoort daar ook bij. Het onderzoek was hierbij een geluk bij een ongeluk.  De uitkomsten vallen dan ook prima in te passen in het Vlaamse beleid. .

Premie op samenwerking
Bibnet hoopt zelf dat er nog een soort stimulans komt voor samenwerken. Er was al een financiële stimulans om aan te sluiten bij het provinciale systeem en de Bibliotheekportalen catalogus die nu draait in 275 bibliotheken. Nu lijkt er ook een stimulans te komen op regionale samenwerking, regiobibliotheken zeg maar. Dat lijkt me inderdaad een aantrekkelijke gedachte. Zeker als je weet dat je het aantal koppelingen - en dus kosten - hier flink mee kunt beperken. 

Eén jaar bouwen, drie jaar implementeren
Maar het grote voordeel dat Johan en Peter zien in deze ontwikkeling is die van versnelling van innovatie. Met hun eigen woorden: 'we kunnen nu één jaar bouwen en daarna hebben we drie jaar nodig voor implementatie.  Dat is te langzaam. Het tempo van implementatie moet flink omhoog'. Ik denk dat dat zeer herkenbaar is voor Nederland. Landelijk is men net gestart met de uitrol van de NBC+  en daar drie jaar voor uittrekken lijkt nog een optimistische planning. Dus ook bij ons zou het tempo danig omhoog kunnen.

En daarmee eindigen we de inhoudelijke bespreking. Rest de vraag: Wat zouden we in Nederland kunnen?

Ik geef u een driepuntenplan.

Punt 1: PSO's 'Kraak het Vlaamse plan!'
PSO's zijn in Nederland het equivalent van de provinciale systemen in Vlaanderen. In Nederland werken PSO's eendrachtig samen en hebben ze ook een mooi ICT-platform waar contactpersonen van de Digitale Bibliotheek elkaar ontmoeten. Ik zou zeggen: Zet daar het Vlaamse onderzoek maar eens flink op de agenda, nodig de jongens en meisjes van Bibnet en M&I maar uit en kraak het Vlaamse plan.

Misschien is het Vlaamse plan een voorbeeld. En zo niet, dan scherpt het in ieder geval de gedachte wat dan wel voor Nederland interessant zou kunnen zijn.

Bedenk echter wel: in Vlaanderen komt een systeem voor 6 miljoen inwoners. Leg mij uit waarom dat ook niet gelijk voor Nederland zou kunnen werken? Als we dat doen worden we een speler op internationaal niveau. Worden onderhandelingsposities dan niet in één keer veel sterker?

Dus bespreken maar daarna toch vooral aan de slag.

Punt 2: KB 'verbind lokaal, provinciaal en landelijk in de roadmap'
Voor de KB zou ik zeggen dat het interessant wordt om aan te schuiven bij de tafel van PSO's als daar de Vlamingen komen vertellen. Want de ontwikkeling die PSO's wellicht kiezen zou naadloos kunnen worden ingevlochten in de  roadmap die de KB voor het land gaat maken. Dit gaat gebeuren met zogeheten gesprekstafels. En daarmee ontstaat ook in Nederland een momentum om grote stappen te maken in de versnipperde ICT.

En voor de KB geldt natuurlijk: zorg voor een vervolg op het Pleiade-rapport maar neem dan gelijk de uitkomsten van het Vlaamse rapport mee. En zorg vooral dat dit onderzoek aansluit bij de stappen van de PSO's.

Punt 3: Overheden 'Zet een premie op samenwerking'
De ICT wordt een stuk overzichtelijker met minder systemen. Ik denk dat als we landelijk gaan kijken wat alle bibliotheken en de KB samen betalen aan onderlinge koppelingen, dat we schrikken van het bedrag. Daar valt winst te behalen met minder systemen. Daar hebben overheden die als opdrachtgever gelden zeker invloed op. Zij kunnen samenwerking belonen met een eenmalige premie.

En samenwerking gaat uiteraard niet alleen over systemen maar ook over harmonsatie van processen, dienstverlening en tarieven. Kijk, en dan zitten we weer midden in de Nederlandse discussie over de Nationale BibliotheekPas.  Ik zou zeggen: zet op alle bestuurslagen een premie op samenwerking. Misschien een mooi agendapunt als de drie bestuurslagen toch een keer moeten bijpraten over bibliotheekwerk.

En met die drie punten, sluit ik een blogreeks af waar ik Johan en Peter van Bibnet bedank voor hun input en Karin Zwiggelaar van M&I voor de nodige correcties en aanvullingen. U hebt huiswerk en voor mij breekt bijna de vakantie aan. Het is weer goed verdeeld.

Foto: Eduardo Arcos

dinsdag 14 juli 2015

Een tekenfilm over bibliotheekwerkOoit waren bibliotheken poorten tot kennis en informatie... En tegenwoordig? Kijk maar eens naar dit filmpje. Het geeft een mooi beeld van wat werken in de bibliotheek tegenwoordig is. Het is gemaakt door de Stichting Bibliotheekwerk. Ik moest het even nakijken maar deze stichting is twee jaar geleden in het leven geroepen om als zogeheten A&O-fonds voor onze branche aan de slag te gaan.

Een A&O-fonds is er al voor veel sectoren en zorgt voor de juiste ontwikkeling van personeel in een sector. Dit kunnen ze doen door mobiliteit te bevorderen, de juiste communicatie en beeldvorming over de branche of door gezamenlijke scholingsprogramma's.

maandag 13 juli 2015

De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 3


Vandaag gaan we het eens hebben over hoe men nu in Vlaanderen verder gaat. Want ik hoor u denken: leuk zo'n rapport, maar gaan ze er ook echt wat mee doen? Dat lijkt zeker het geval te zijn. Het rapport geeft een planning van wat er de komende jaren moet gebeuren. Die ziet u hierboven. Aangezien het de Vlaamse overheid is die aan zet is - en niet de vijf provincies - kan besluitvorming relatief eenvoudig. Draagvlak kon nog wel eens een ander vraagstuk zijn maar daar kom ik nog op terug.

Medio 2019 operationeel
Als je bovenstaande planning volgt zou er eind 2016 een aanbesteding hebben kunnen plaatsvinden voor één bibliotheeksysteem in Vlaanderen. Het document 'deelrapport fase4: Uitwerking meest haalbare scenario' geeft hiervoor al een aardige aanzet. Zo is hier bijvoorbeeld in terug te vinden wat allemaal beschreven moet worden om de aanbesteding in gang te zetten (het zogenaamde lastenboek). Voor migratie wordt anderhalf jaar uitgetrokken, waarna in 2019 de reguliere beheerfase zou kunnen starten.

Voorbereidingsfase?
Parallel aan de aanbestedingsfase zit ook de voorbereiding. Voor mij is nog wel een vraag of in die voorbereidingsfase ook niet flinken stappen moeten worden gezet in het uniformeren van onderstaande processen.


Hoewel de besluitvorming voor de aanschaf van een systeem wel op centraal niveau genomen kan worden is bovenstaande uniformering iets waar vele bibliotheken een mening over zullen hebben en die flink veel extra tijd kunnen vragen. Kijk maar naar het traject voor de Natonale BibliotheekPas in Nederland.

Het rapport schrijft bijvoorbeeld over de uniformering van het lenersbestand:
Door consolidatie van de lenersadministratie ontstaat er één Vlaams lenersbestand. Indien gewenst zal geregeld moeten zijn dat de bibliotheken in eerste instantie alleen hun eigen leden zien. Het eengemaakt lenersbestand biedt in principe mogelijkheden de dienstverlening aan het publiek buiten de grenzen van de eigen bibliotheek aan te bieden, bijvoorbeeld door gastgebruik (lenen in andere bibliotheek). Verschillen in reglementen tussen de gemeenten maken dat echter voorlopig nog lastig te realiseren, tenzij zij daar afspraken over gemaakt hebben. Ook de verschillende soorten passen belemmeren het gebruik van de diensten van een andere dan de eigen bibliotheek. Op termijn zou de lenersadministratie zo ingericht kunnen worden dat een lener diensten kan gebruiken van:
  • één bibliotheek (waar hij ingeschreven is);
  • een cluster van bibliotheken (die onderlinge afspraken hebben);
  • alle bibliotheken (als dat zo zou afgesproken worden).

Het lijkt er dus op dat men kiest voor een getrapte en groeiende vorm van samenwerking en dus niet voor een afgedwongen landelijk samenwerkingsmodel.

Nieuwe rol voor Bibnet
Het rapport staat ook goed stil bij de nieuwe verhoudingen die ontstaan doordat er een landelijk systeem komt. Het rapport geeft aan dat

'wanneer de Vlaamse overheid de provinciale bevoegdheden overneemt deze dan bij deze overdracht ook moet zorgen voor het eigenaarschap en de operationele continuïteit van de provinciale systemen en hun beheerteams die dan nog een tijdje moeten blijven werken, Vervolgens zal gewerkt moeten worden aan een centrale beheerorganisatie voor het nieuwe Vlaamse bibliotheeksysteem waarin het logisch lijkt die vanuit de huidige provinciale teams te laten ontstaan.'
Vanuit de provinciale teams wordt dus organisch een nieuw team geformeerd. In de haalbaarheidsstudie zelf wordt gemeld dat bovenstaande nog een flink opdracht voor Bibnet zal zijn. Hierbij zal het van het uiterste belang zijn dat de afstand tussen Bibnet en de lokale bibliotheken kort is en de inzet ransparant en dienstbaar.

Een ander deel van het succes van de migratie zal zijn hoe men omgaat met het verschil tussen 'innovatieve' bibliotheken en 'volgende' bibliotheken. Met name de innovatieve bibliotheken zouden het beklemmend kunnen vinden om in (nog) grotere systemen te komen en daardoor minder vrijheid te hebben voor vernieuwing. Dit wil men oplossen door nadrukkelijk (extra) ruimte te maken voor experimenten en vernieuwing, juist ook met die voorlopers.

Een ontmoeting met Bibnet
Naar verwachting volgen er nog één of twee blogjes over dit rapport. Ondertussen heb ik een afspraak met Bibnet en zal ik ze deze week treffen in Brussel en praten we bij. Mijn doel daarbij is om vooral ook te spiegelen met de Nederlandse situatie. Want dat we een indrukwekkend rapport te pakken hebben, dat mag nu al wel duidelijk zijn.

zondag 12 juli 2015

Kleine jongen


Het is middernacht als ik aankom in de stad waar ik zal overnachten. Eind van een mooie warme avond met een etentje met fijne mensen. Zo'n zeldzaam moment waarin het goede leven gevangen wordt.

Ik parkeer mijn auto en moet een eindje lopen. In het donker voor mij lopen een moeder en haar zoon. De jongen is een jaar of 10. De moeder heeft iets in haar hand. Eerst denk ik dat het een kopje koffie is. Maar ze zwalkt een beetje. Niet veel maar net genoeg om te verraden wat er aan de hand is.

De jongen vraagt aan zijn moeder: 'mama, je wordt toch niet dronken?' De moeder ontkent. In de twee minuten die ik achter ze loop, hoor ik meer ellende dan me lief is.

Ik sla af, zij gaan rechtdoor. De jongen pakt de hand van zijn moeder en verdwijnt met haar  in de nacht. 

donderdag 9 juli 2015

De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 2

De onaangename werkelijkheid...
Ik ga u vandaag teleurstellen. Want ik waar zelf altijd beweerde dat het opbreken van het bibliotheeksysteem in modules - de zogenaamde decompositie - goed zou werken, geeft het rapport MxI/Partners mij ongelijk. Vandaag neem ik u mee in de technische haalbaarheidsstudie van dit onderzoek. Het gaat dan om het deelrapport van fase 3. En ik waarschuw maar vast, het is een lang stuk maar elke letter waard...

Huidige situatie
De huidige situatie laat zich vertalen in bovenstaande plaatje. Zes losse provinciale systemen die elk verbonden zijn met de grijze componenten er om heen. Dat kunnen zowel lokale als landelijke componenten zijn. Zeer vergelijkbaar met de Nederlandse situatie waarbij bij ons OpenVlacc en E-books samen als NBC+ zou kunnen worden bestempeld.

Overigens meldde ik gisteren dat het gaat om 6 provinciale systemen, maar dat is niet geheel correct. Karin Zwiggelaar van MxI/Partners meldde dat het gaat om 6 provinciale systemen en daarnaast nog 20 gemeentelijke installaties. Nog best complex dus en daarmee wordt de situatie voor Nederlanders alleen maar interessanter om te volgen.

Drie scenario's 
Het rapport geeft aan dat er drie mogelijke scenario's zijn. Het eerste scenario is het het continueren van het bestaande scenario met verschillende systemen. Je zou dan moeten zoeken naar verdere  optimalisatie tussen de systemen.

Een tweede scenario is het onderstaande.

Dit scenario lijkt sterk op decompositie van systemen waarover in Nederland vaak gesproken wordt. Losse modules die van verschillende leveranciers kunnen zijn en die onderling verbonden worden.

Tot slot het derde scenario, 2B geheten. Dat gaat uit van één geïntegreerd systeem voor heel Vlaanderen. En dat ziet er dus als volgt uit.


Afweging van scenario's

Tja, en hier zie je de Nederlandse gedachte van decompositie van systemen wel onderuit gaan. De conclusie is dan ook dat men losse modules 'niet haalbaar acht' Het scenario brengt extra risico's, regie en integratiekosten met zich mee die niet opwegen tegen de mogelijke voordelen. Het rapport geeft aan dat er geen referentie is voor een dergelijk systeem.

U snapt, dat is voor mij wel even voedsel om te herkauwen. MxI/Partners kiest heel nadrukkelijk voor scenario's met een te overzien risico. Het is voor mij te vroeg om dat scenario al helemaal weg te strepen maar een flinke waarschuwing is het wel: wie verder wil met decompositie doet er goed aan er nog eens heel goed naar te kijken.

Welk systeem?
Het wordt nog spannender want ook hier hield het rapport nog niet op. Men heeft onderzocht dat als je een geïntegreerd systeem hebt, je ook nog verschillende keuze hebt: zelf bouwen, regionale partner of een internationale partner.

Dat overzicht ziet er als volgt uit.


Dit plaatje geeft een diffuus beeld. Het toont aan dat zelfbouw geen optie is en dat er een lichte neiging bestaat voor een regionale marktpartij. Voor elk van de opties is de technische complexiteit een probleem.

Maar het rapport gaat nog verder....

Welk systeem?
In het rapport zelf wordt akelig nauwkeurig overzicht gegeven van alle systemen die zo ongeveer wereldwijd verkrijgbaar zijn. Bij de afweging lijken vier partijen de eerste keus te zijn.

Dat zijn Info, Ciblis, HKA en Ex Libris. Hun score ziet er als volgt uit.

Het rapport doet geen uitspraak over deze systemen. Daar is het nog veel te vroeg voor. Wel wordt er nog op gewezen dat er twee grote internationale partijen zijn die ook nog meegenomen kunnen worden: Polaris en Evergreen. Evergreen is een Open Source pakket en het grote zusje van het in Nederland wel bekende KOHA. 

Diepe buiging
Nou, veel informatie of niet? En dit is dan nog maar een summier uittreksel. Het is helder dat de Vlaamse jongens en meisjes niet over één nacht ijs gingen.  Een diepe buiging dus voor het vele werk. En ik denk dat we daar in Nederland maar ons voordeel mee moeten doen.

Meld ik me begin volgende week weer met het vervolg. Dan zal het gaan over hoe je hier verder mee moet en tot een goed eind moet brengen.

woensdag 8 juli 2015

De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem! (tenminste... in Vlaanderen) : deel 1


Vorig jaar kondigde ik nog aan dat het einde van het bibliotheeksysteem nabij was. Dit jaar kan ik melden dat het overlijden definitief is. Tenminste in Vlaanderen.

Even terug naar het verleden: in 2014 bood het toenmalige SIOB aan de VOB het rapport:  'de doorontwikkeling van de NBC+' aan. Het rapport constateerde dat door de verdergaande automatisering onderdelen van de lokale bibliotheeksystemen overbodig zouden kunnen worden. Pleiade gaf toen als optie dat dit zou kunnen leiden tot 1) verkleining van lokale bibliotheeksystemen (zogeheten ILS-light) of tot 2) één multi-tenant-systeem voor heel Nederland.

Tot dusver is er geen follow-up gekomen van het rapport van Pleiade. Maar wat schetst mijn verbazing: de Vlamingen hebben dat wel gedaan!

Haalbaarheidsstudie Consolidatie Bibliotheeksystemen
'Haalbaarheidsstudie consolidatie bibliotheeksystemen' Onder die wat saaie titel  verscheen een puik rapport over hoe men in Vlaanderen naar één bibliotheeksysteem zou kunnen migreren Het is misschien wel het beste rapport dat ik dit jaar ga lezen. Zo, dat compliment staat maar wast.

In Nederland zeggen we trouwens 'Eén bibliotheeksysteem', de Vlamingen zeggen 'Eéngemaakt bibliotheeksysteem'. Qua taal is dat misschien wel preciezer.

Het rapport stelt:
Gezien de evolutie naar meer digitale content en de omslag naar een bedrijfskritische digitale bibliotheek mag het uitbreiden van diensten niet langer leiden tot een uitbreiding van systemen die met maatwerk op elkaar aangesloten worden. Daarom is het aan te bevelen om het aantal systemen dat vandaag gebruikt wordt te consolideren. Dit zal de complexiteit verminderen en op termijn kostenefficiënter zijn.

Integraal systeemscenario
Voor de goede orde: Vlaanderen kent thans zes provinciale systemen. En in Vlaanderen vindt men dat al veel. In Nederland kennen we er rond de vijftig. Als het voor Vlaanderen dus al interessant is, hoe interessant moet dit dan niet in Nederland zijn?

Op het plaatje hierboven wordt het meest haalbare scenario geschetst. Zes bibliotheeksystemen eruit en één bibliotheeksysteem erin.   En daar omheen alle nieuwe diensten gegroepeerd.

De oplossing voor de Nationale Bibliotheekpas?
En kijk maar eens goed naar het plaatje: ook het lenersbestand komt in de landelijke bibliotheeksysteem te zitten. Het rapport merkt daarover op dat het lenersbestand als hét bronbestand functioneert voor alle (online) bibliotheekdiensten. Fysiek en digitaal gebruik wordt dus vanuit hetzelfde klantenbestand met gedeelde governance uitgevoerd. Het zou zo maar eens de oplossing kunnen zijn voor de impasse rond de Nationale Bibliotheekpas in Nederland.

De VOB maakte gisteren bekend twee verkenners aan te stellen voor de digitale bibliotheek: Job Cohen en Ton Brandenbarg. Beide heren doen er goed aan om maar eens even flink te neuzen in dit rapport.

Harmoniseren, harmoniseren, harmoniseren!
Want kijk nog maar even verder. Het rapport stelt namelijk dat wil deze opzet slagen, het noodzakelijk zal zijn om verder harmonisatie door te voeren in allerlei processen. MXI-partners - die het onderzoek deed - doet een leuk schot voor de boeg.


U leest het goed: een gedeeld lenersbestand en één kaart voor alle openbare bibliotheken! En wat betreft rapporten en statistieken: een uniformering van de registratie.

En Nederland?
Zoals gezegd: in Nederland is nog geen follow-up van het Pleiade-rapport en is er wat geharrewar over de Nationale BibliotheekPas. Ondertussen neemt het aantal systemen niet af maar toe en geldt nog steeds de strategie van 'decompositie van bibliotheeksystemen'. Maar ook decompositie vereist standaardisering. Het kan niet anders of Nederland kan ondertussen leren van Vlaanderen.

En de Vlamingen? Die blijven bescheiden en richten een klein hoekje in op hun website over dit onderwerp. Onterechte bescheidenheid weten wij inmiddels.

Lezen dus! De bibliotheeksystemen zijn dood! Leve het bibliotheeksysteem (tenminste.... in Vlaanderen)!

Mooi, ga ik de volgende keer in op hoe de Vlamingen verder kunnen gaan en welke tegenwerpingen u kunt maken en waarom uw tegenwerpingen niet terecht zijn.

Slimme gasten daar bij Bibnet.


zondag 5 juli 2015

Antwerpen: tussen de schoonheid ligt de melancholie verscholen...


Antwerpen, stad die volgens mij trots op zichzelf mag zijn maar waar op de één of andere manier een diepe onterechte bescheidenheid in schuilt. Antwerpen is bijvoorbeeld de grootste stad van België. Brussel is bijvoorbeeld slechts de vierde stad.

Een stad die vroeger tot bloei kwam dan Amsterdam. Dit door de bijzondere handelspositie die het had in het rijk van Keizer Karel V. De 16e en 17e eeuw waren voor Antwerpen de gouden eeuwen. In de Tachtigjarige oorlog ging het echter fout. De verovering in 1585 door de Spanjaarden leidde tot een migratiestroom die Antwerpen halveerde. 40.000 van de 80.000 mensen vertrokken naar Zeeland en Holland. En met die stroom voedde onder andere Amsterdam zich en trok zo de Gouden Eeuw in. Een deel van de Amsterdamse kapsones komt dus gewoon uit Antwerpen.

En zo kunnen we nog even doorgaan over onfortuinlijke geschiedenissen in deze Vlaamse stad. Tussen alle schoonheid in Antwerpen ligt telkens de melancholie verscholen. Of is die melancholie nou juist de schoonheid?

woensdag 1 juli 2015

Dag Geny, Dag Jacqueline, afscheid van @Rijnbrink


Vandaag is een dag met een dubbel gevoel. Twee collega's met wie ik jaren heb samengewerkt nemen tegelijkertijd afscheid. Beiden hebben een mooie nieuwe baan. Het gaat om Geny Nijboer en Jacqueline Roelofs. Allebei beeldbepalende medewerkers van Rijnbrink en de voorgangers daarvan Blauwe Brug en Overijsselse Bibliotheek Dienst.

Jacqueline: sinds 1995
Met Jacqueline werkte ik het langst. Sinds 1995 als ik het goed heb. Ik werkte toen nog als broekie bij de Bibliotheek Deventer en Jacqueline was net in dienst (of gedetacheerd) bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst. Samen met René van der Have deden we de internettrainingen en de eerste Krakercompetitie op Overijssels niveau. De afsluiting was bij een Belgische bierbrouwer, met bus en heuse prijzen. Die competitie en de afsluiting waren volstrekt onconventieel. We eindigden met een bus bij een Belgische bierbrouwer. Met de rekening van die bierbrouwer kreeg Jacqueline nog wel wat vragen van directies: was al die drank wel echt nodig geweest?

Maar het was een tijd van Sturm und Drang: de opkomst van internet, netwerken, websites, functie-innovatie en Kulturhusen. Een tijd waarin veel geïnvesteerd is in de samenwerking in Overijssel.

Toen Jos Debeij vertrok naar Den Haag pakten we allebei een deel van zijn takenpakket over. Jacqueline als manager  Personeel en Organisatie en ik als projectleider voor vernieuwing. Enkele jaren later werd ze mijn directeur bij Blauwe Brug en sinds een paar jaar zijn we  weer directe collega's als strategisch adviseur. Onze laatste klus samen is een visietraject voor de Gemeente Almelo over bibliotheekwerk.

Geny: sinds 2006
Ik moest het even nakijken maar met Geny heb ik samengewerkt sinds 2006. Ik was algemeen projectleider van het vernieuwingstraject 'Verrijkt en Verreikend' En Geny werd daar assistent-projectleider omdat ik een aantal andere klussen erbij ging doen. Niet veel later vertrok ik in zijn geheel uit het project en nam Geny het over. De opvolger van 'Verrijkt en Verreikend' heette GPS: gemeenschappelijke plattegrond voor samenwerking. Daar kwamen we elkaar weer tegen want beiden waren we programmamanager en niet veel later werd Geny coördinator van dat team.

Beide trajecten waren forse investeringen in bibliotheekwerk. In de laatste periode deed de retailformule zijn intrede. In 2009 werd Zwolle-Zuid geopend en wat mij betreft is dat een punt waar het werk van Geny, van Jacqueline en van mij helemaal samen komen.


Bekijk bijgaande filmpje maar eens. De trots over wat bereikt is, spat er nog vanaf. Terwijl je tegelijkertijd ziet, hoe speels je kunt blijven te midden van alle druk om te presteren. En volgens mij was dat één van de kernpunten van het succes: hard buffelen en veel lachen.

Zwolle-Zuid is een keerpunt voor Overijssel. Tussen 2007 en 2012 stegen elk jaar in Overijssel de uitleen- en ledenaantallen. Daar waar in de rest van het land deze jaar na jaar daalde.

Projectleider/netwerkmanager van Overijssel
Het filmpje is ook treffend omdat zowel Geny, Jacqueline als ondergetekende projectleider c.q. netwerkmanager zijn of waren voor Overijssel. We hebben op elkaars schouders gestaan en doorgebouwd waar de ander eindigde. In het verhaal zie je dat we soms elkaars directe collega waren, en soms elkaars leidinggevende.

En om maar een metafoor van het wielrennen te gebruiken: In de kopgroep van het bibliotheekwerk moet iedereen hard kunnen fietsen en soms op kop. We hebben elkaars rollen soms overgenomen elke keer als het passend was voor de situatie. Het tempo bleef daarmee onverminderd hoog.

Jacqueline en Geny trappen vandaag onder de finishvlag van Rijnbrink door. Ze kunnen achterom kijken en zien dat ze bibliotheken goed door deze etappe hebben heengeleid. Morgen zijn er nieuwe etappes. De opvolgers staan al klaar en draaien warm. Wij gaan vandaag het glas heffen op deze twee fraaie collega's. En om in wielertermen te blijven: Vooruit, laat ik dan vandaag maar de rondemiss zijn.

De dames trekken noordwaarts. Richting de Stadkamer in Zwolle en richting Biblionet in  Groningen. Mooie uitdagingen die bij hen passen. Het ga jullie goed en uiteraard zien wij elkaar weer in peloton van het bibliotheekwerk. Want daar rijden alle teams weer gewoon door elkaar!