vrijdag 12 december 2008

De feestweek.....

Allemachtig, wat een week. En de week is nog niet eens helemaal voorbij. Gisteren (donderdag) was wel de climax met de uitreiking van de Bibliotheek InnovatiePrijs aan het ROC-project in Zwolle. Er waren lovende woorden van de jury over het maatschhappelijke importantie en het excellente ondernemerschap. In de avond hebben we onder het genot van een etentje alle lovende woorden nog eens na laten klinken. Euforisch en moe donder je daarna je bed in. Waar op dat moment overigens een dochter van me lag.... Want die kon niet slapen die avond.

Maar de hele week was fantastsich.....

Maandagochtend, 6.45 uur
De week begint op maandagochtend 6.45 uur. Ik krijg een eerste SMSje binnen van Jos Debeij. Voorpagina Volkskrant gefeliciteerd.... Ik zit al in de auto op dat moment en twijfel even of Jos nu een geintje uithaalt. Drie minuten later weet ik dat het niet zo is want dan komt SMSje twee al binnen met hetzelfde bericht.

Overigens ben ik dan al op weg naar de bibliotheek in Zwolle want daar mag ik die ochtend samen met Marijke Landman een galaochtend presententeren. U leest het goed: een galaochtend. Het is de personeelsvergadering van de bibliotheek en eerlijk gezegd heeft dat iets van een bonte avond met een stevige inhoudelijke ondertoon. Ik mag twee uur lang - samen met Marijke - een wervelende spelshow leiden met ondertussen interviews met belangrijke gasten uit dat jaar. Aan het eind van de show wordt ik zelf overvallen door mijn oude afdeling die op eigen wijze een prachtig internetlied te gehore brengen.

Aan het eind van de middag rijd ik nog even langs Jos Debeij om voor woensdag de 100.000e uitlening van Zoek & Boek voor te bereiden. We komen er nie helemaal uit. We zeggen maar tegen elkaar dat het wel goed komt. Maar helemaal goed voelt dat nog niet.

Dinsdag 12.15 uur
De dinsdag is nog echt een overlegdag met toch twee prachtige uitkomsten. In de ochtend overleg ik samen met Emiel Poortman van de OBD/Blauwe Brug/Aturis (*streep door wat niet van toepassing is) en Helga van Gelder van Medialab. We verzinnen een nieuwe opzet van de ondersteuning door Medialab en de uitrol in heel Overijssel. Door goed samenspel zijn we daar binnen 1,5 uur uit. En er is dan echt sprake van een win-win-win-situatie dus iedereen is blij.

Dinsdag 15.30 uur
In de middag overleg ik samen met Nicole Giling met Monique Bellersen van de VOB over samenwerking rond het ROC-traject. We maken goede afspraken over ondersteuning en hoe we in 2009 meer samen op gaan trekken. Monique maakt een voorstel..... super! We gaan echt het land in!
Woensdagochtend, 10.30 uur
De ochtend staat in het teken van Zoek&Boek. Maandagmiddag waren niet helemaal uit de voorbereidingen gekomen. Aan het begin van de ochtend schrijf ik nog het verhaaltje dat ik samen met Jos zal houden. We treden op als Prof. Boekmeel (Jos) en Prof. Dr. Knoikl. (ondergetekende). René van der Have en Refik Köse hebben een filmpje gemaakt over de 100.000e levering. Het valt allemaal in goede aarde en bovendien: de tent zit bomvol. Van heinde en ver zijn er mensen gekomen om het met ons mee te vieren. Terecht worden aan het eind Paula Braun (VOB/OCLC/Ingressus)*streep door wat niet van toepassing is en Gerda Malepaard (OBD) in het zonnetje gezet. Het zijn de bikkels die keihard hebben getrokken om al die dingen op de achtergrond goed te regelen. Zonder hen geen succes.

Woensdagavond 21.30 uur
Samen met Rommy Eisma (Blauwe Brug) en Hans Hilbers (Kop van Overijssel) presenteren we de eindversie van het meerjarenplan voor de bibliotheek Kop van Overijssel. Het is en was een intensief traject met de gemeente en bibliotheek. Bestuur en gemeente zijn beide erg enthousiast. Het plan wordt met veel lof vastgesteld.

Donderdagmiddag 13.45 uur
Als brave schoolkindertjes zitten we netje in de rij bij de VOB-ledenvergadering. De Werkplaats voor ons. DOK Delft achter ons. Toch wat zweet in de handen van spanning. Oud-staatssecretaris Medy van der Laan mag als bestuursvoorzitter aftrappen voordat de juryvoorzitter het woord krijgt. Medy verspreekt zich even waardoor duidelijk is dat elk van de genomineerden een prijs zal krijgen. Daarna volgen de juryrapporten. Het gaat allemaal in een roes voorbij. Aan het eind van middag zit ik - samen met Tineke van Ham en Ineke van Oort - met een gigantisch bord (de cheque van 10.000 euro) in de trein. De opmerkingen van medepassagiers zijn leuk. Daarna een afsluitend etentje.

De feestweek loopt op zijn einde. Vandaag nog een rondje Nederland naar Flevoland en Friesland. Er wachten nog een kleine 100 onbeantwoorde e-mails. Er wachten nog vele contracten die getekend moeten. Maar wie maalt erom. Eerst nog maar even genieten.....

vrijdag 5 december 2008

Hoe een Calff een haas vangt.....


Het meest bekende spreekwoord van de kalf is natuurlijk: als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat leek me uit respect voor de commissie en de inhoud niet de goede titel. Nee, hoe een Calff een haas vangt is passender.

Het rapport van de commissie Calff "Innovatie met effect" circuleerde al een tijdje. Nu na ruim een week officieel in roulatie te zijn en het stof wat is neergedwarreld, leek het me toch tijd voor een bespiegeling.

Wat mij opvalt is dat er weinig kritiek is op het rapport. Ook ik ben in hoofdlijnen enthousiast over de gekozen route. Wat dat betreft heeft deze Calff inderdaad een haas gevangen. Overigens gaat het gerucht dat alle mensen met met grote monden zich nu koest houden omdat waarschijnlijk ook partijen zijn die wel innovatiecentrum willen worden.......

Sterk is dat het rapport gezag uitstraalt dat landelijke regie noodzakelijk is op een aantal terreinen.Rondom de digitale ontwikkelingen en marketing staat dat stevig genoteerd. Het rapport slaagt er in om goed op macroniveau tegen ontwikkelingen aan te kijken. Tegelijkertijd is er een sterke focus op innovaties die er toe doen.Overigens geeft het rappport zelf aan dat het doorbouwt op eerder notities als de "Agenda voor de toekomst".

Toch zijn er ook wel wat kanttekeningen te maken bij het rapport. Op de eerste plaats vraag ik mij af in hoeverre de branche klaar is voor een soort onderlinge competitie voor innovatiecentra. Nu zijn er ongetwijfeld mensen die zeggen dat ik dat niet zo moet zien. Maar wat gebeurt er als drie PSO's graag HRM willen doen. Ze zijn alledrie overtuigd van hun eigen gelijk maar één kan slechts de "winnaar" zijn. Zouden die andere twee sportief genoeg zijn om dan goed mee te werken? Als ik zie hoeveel stokpaardjes er nog zijn in de branche (automatiseringsystemen, collectiemodellen, tarieven, logo's en huisstijlen etc.) dan hou ik hier mijn hart toch even vast. Ik hoop van harte dat ik dat mis heb.

Mijn tweede kanttekening betreft de doorrol van innovatie naar implementatie. In mijn loopbaan als projectleider heb ik gemerkt dat zo'n goede doorrol vaak het lastigste traject is. Door de sterke focus op innovatie, heb ik bij dit rapport daar onvoldoende zicht op. Ook denk ik daar daar veel van de financiële middelen benodigd zijn. Is nu gezegd dat de implementatie voor rekening van het rijk komt, is deze voor rekening van bibliotheken of voor beiden?

Mijn twee kanttekeningen zijn twee uitvoeringsvragen. Dat tekent ook het draagvlak. De vraag is niet of we dit uitvoeren, maar hoe we dit uitvoeren. Een gezaghebbende regie en sterke uitvoeringspartners zijn denk de twee basisvoorwaarden die nodig zijn voor de toekomst. En daar biedt dit rapport alle mogelijkheden voor.

Zo, nu nog oppassen dat dit geen gouden Calff wordt waar we allemaal om heen blijven dansen. Voeten op de grond en aan het werk!

dinsdag 2 december 2008

Hieperdepiep! ROC-project genomineerd voor innovatieprijs

Enige artikeltjes geleden schreef ik nog over de wereldtournee. En even later dat het zo goed gaat met de samenwerking met Deltion. Gisteren kwam er dan ook een verheugend bericht. Het heeft de jury van de innovatieprijs behaagt om de samenwerking met de ROC's in Zwolle te nomineren voor de innovatieprijs 2008. Dit overigens samen met twee andere projecten namelijk DOK Delft en de Werkplaats van de Gelderse bibliotheken.

Dat is natuurlijk prachtig nieuws. Overigens zijn we hard op weg om die samenwerking nog veel verder te brengen.

Vanochtend zitten we weer om tafel met de stuurgroep van ROC Landstede en vanmiddag met een school voor voortgezet onderwijs om daar soortgelijke dienstverlening op te zetten. O ja, volgende week nog met een scholengroep voor openbaar onderwijs. De week erop start de eerste dienstverlening in Flevoland en begin volgend jaar daar een feestelijke opening met een aantal gedeputeerden.

Onze wereldtournee nog lang niet voorbij. Onze handen hebben we nog vol met werk. Maar op 11 december laten we dat werk toch maar even liggen en togen wij frisgekamd en met het zweet van ons voorhoofd geveegd op naar de ledenvergadering van de VOB. Want wie weet?

Oh ja en daarna natuurlijk weer hard aan het werk met de Tinekes, de Nicoles, de Carlas, de Margrieten en de Genys van deze wereld.