woensdag 30 september 2015

Bibliotheekcollecties worden geleid door rendementsdenken: waar of niet waar? Een zoektocht langs vijf ongmakkelijke waarheden en drie do's en don'ts.

Er zijn mensen die zeggen dat het rendementsdenken de overhand heeft gekregen in bibliotheken. Alles zou maar draaien om hoge efficiency en uitleencijfers. En de collectie zou het slachtoffer zijn. Is dat zo?

In vijf diagrammen met ongemakkelijke waarheden neem ik u mee om u te laten zien of dat zo is. Kijkt u mee?Deze tabel kent u allemaal. Tussen 1999 en 2013 gingen bibliotheken massaal minder uitlenen. In een periode van 14 jaar verdween bijna 50% van alle uitleningen.
 Bibliotheken namen stappen die passen bij afnemende vraag: je koopt minder materialen. Overigens daalden Fictie en Non-fictie per ongeveer even hard. Wie snel kijkt, ziet dat de collectie-omvang met ongeveer 30% is afgenomen.


De verkleinde collectie leidden echter niet tot een verhoogd rendement van de collecties. Dit drukken bibliotheken uit in een uitleenfrequentie. Dit is het gemiddelde aantal uitleningen per boek, CD of DVD. Een gemiddeld fictie-boek werd in 1999 nog gemiddeld vijf keer per jaar uitgeleend in 2013 nog maar vier keer. Bibliotheken hebben dus relatief grotere collecties gekregen naar de omvang van de vraag.
50% minder vraag, 30% minder collectie, 20% meer kosten
In dezelfde statistiekenreeks die ik hierboven gebruik van bibliotheken, zit ook overzicht met ontwikkeling van kosten van bibliotheken. Die worden dan uitgesplitst naar huisvestingskosten, personeelskosten, ICT en onder ander mediakosten. Onder die laatste categorie vallen dus de gezamenlijke collectiebudgetten van Nederland.

En dan gebeurt er iets opmerkelijks: uitleningen dalingen, omvang van de collectie daalt maar de mediakosten stijgen. In 1999 bedroegen deze nog 60 miljoen euro. In 2013 is dit opgelopen naar 70 miljoen. De collecties zijn met 30% verkleind terwijl de kosten met bijna 20% stegen.

Wie de mediakosten deelt door het totaal aantal uitleningen krijgt de gemiddelde mediakosten per uitlening. Deze kosten zijn tussen 1999 en 2013 gestegen van € 0,38 tot € 0,83 per uitlening. Dit wordt veroorzaakt door twee componenenten: vraaguitval door minder uitleningen en kosten die toch bleven stijgen.

Rendementsdenken: Niet waar
De mensen die roepen dat bibliotheken geleid worden door rendementsdenken hebben geen gelijk. De efficiency van collecties is in de afgelopen jaren niet verbeterd.

Drie Do's en Don'ts
Tja, en wat nu? U achterlaten met die ongemakkelijke waarheid? Nee, zo kent u mijn niet. Op basis van deze cijfers, kun je naar mijn gevoel in ieder geval drie Do's en Don'ts formuleren.

Advies 1: Méér collectie is geen oplossing
Wie ziet hoe snel de vraaguitval (= minder uitleningen) is en hoe snel de kosten stijgen, weet dat meer collectie geen oplossing is.   De mediakosten zijn tot nu toe ondanks de crisis mild benadert. Gezien het aantal gedaalde uitleningen is dat onterecht. Bibliotheken hadden op basis van rendementscijfers hun collectiebudgetten kunnen laten dalen.

Advies 2: Samenwerken in de collectie Nederland is een must
Wie toch goede dienstverlening overeind wil houden maar wie niet nog meer geld wil besteden aan collectie, zal steviger moeten samenwerken. De afgelopen tijd is dat in veel provincies ook al gebeurd. Vaak gekoppeld aan de invoering van provinciale bibliotheeksystemen. De vraag is of ook in de komende jaren die breedte nog te garanderen is op provinciaal niveau en of niet nog veel meer werk moet worden gemaakt van de Collectie Nederland.

Advies 3: Maak werk van digitale of alternatieve levering
Samenwerken is nog een redelijk klassieke oplossing. Er zal ook nadrukkelijk gekeken moeten worden naar echte alternatieven. Voor de vuist weg zie ik er twee.

De eerste is dat we een definitieve koppeling moeten maken tussen de fysieke en digitale collectie. Als klanten iets reserveren uit de catalogus, krijgen ze dan gelijk de optie om ook het ebook te lenen? Of moeten ze daar zelf achter komen? Vorig jaar was in Nedelrand het boek van Isa Hoes lange tijd zeer populair in bibliotheken. Het heeft vorig jaar in de Vakantiebieb gezeten. Welke bibliotheek heeft zijn leden die dit boek gereserveerd hadden, gewezen op het e-book? Nou ja, dat soort acties dus.

Het tweede alternatief is meer samenwerken met burgercollecties. Bibliotheken zeggen zelf dat ze van 'collectie naar connectie' willen en meer ruimte willen maken voor nieuwe taken. Prima, geef burgerinitiatief dan de ruimte. Begin simpel met een ruilkast in de bibliotheek en bouw dat met enthousiaste burgers verder uit. Er zijn inmiddels voorbeelden genoeg in Nederland.

Tot slot: Niet alles over één kam
In dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de landelijke cijfers van het CBS. De bronvermelding treft u hieronder aan. Er zijn veel bibliotheken die hebben geïnvesteerd in 'retail'-technieken. Mijn gevoel zegt dat deze bibliotheken wellicht beter scoren op bovenstaande. Kijk nog maar eens naar dit artikel.  Met andere woorden: er kon nog wel eens een groot onderling verschil zijn. Ik ga eens kijken of ik daar wellicht nog wat over kan zeggen. Ik ga eens vragen aan het CBS of ze me daar nog eens mee kunnen helpen.

Wordt vervolgd?

 Bron naar alle cijfers: CBS

donderdag 24 september 2015

Datajournalistiek voor beginners: Hoe Overijsselse bibliotheken zich door de crisis staande hielden 2006-2014

Als ik iedereen mag geloven naderen we het eind van de financiële crisis. Ik mag het hopen. In de afgelopen jaren schreef ik mijn vingers blauw aan bezuinigingsplannen. Hoe hebben bibliotheken in Overijssel het er vanaf gebracht?

Mijn werkgever was zo slim om mij de afgelopen week op een beginnerscursus datajournalistiek te sturen. Datajournalist Jerry Vermanen, werkzaam bij NU.nl geeft deze cursus bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

In bijgaande twee overzichten is te zien wat de gemiddelde afstand is in 2006 en 2014 tot een bibliotheekvestiging. De schaal en kleuren zijn op beide overzichten gelijk.Overijssel houdt goed stand in de crisis

Wie goed kijkt ziet wel enkele verschillen. Maar de verschillen zijn beperkt. Nu zijn we nog niet aan het eind van de bezuinigingen. Wat ik wel zie is dat bibliotheken in de afgelopen jaren vaak manieren hebben gevonden om bijvoorbeeld door samenwerking toch op veel plekken beschikbaar te blijven. Met deze plaatjes zien we dus het effect van deze inspanning.

 


De cijfers zijn overigens openbare cijfers van het CBS. Ik had ze al eens eerder gebruikt maar nog nooit uitgesplitst omdat de databrij mij toelachte en ik vertwijfeld dacht: ik kan er iets mee maar weet nog niet hoe.

Overijssel scoort landelijk goed

Ook landelijk gezien, doet de provincie Overijssel het prima. Kijk maar onderstaande tabel.
Utrecht en Zuid-Holland zijn koploper maar Overijssel volgt daar snel achter.

Wordt vervolgd?
Het is overigens een besmettelijk virus, die datajournalistiek. Want als je dit eenmaal kunt, heb je duizend-en-één vragen die ook wil stellen en wil beantwoorden. Ik ga er maar eens op broeden... maar heel even leun ik toch achteruit een kijk naar een paar leuke plaatjes.

maandag 21 september 2015

Zeven ideeën hoe uw bibliotheek vluchtelingen kan helpen

Bibliotheken die als vouwcaravans uitklappen, benefietbibliotheken, bibliothecarissen die als advocaat gaan werken en bibliothecarissen die shirts verkopen met de tekst: 'Refugees welcome'. Bibliotheken blijken bijzonder creatief in het ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers. Dit weekend schuimde ik het internet af en vond zeven aantrekkelijke manieren die u zelf misschien ook kunt gebruiken.

Idee 1: De bibliotheek als vouwcaravan
Tja, dit blijft toch wel grappig om te zien. In 20 minuten bouwen ze een complete bibliotheek en mediacentrum. In bovenstaande filmpje is dat teruggebracht tot minder dan twee minuten. Het is een initiatief van Libraries without borders - een tegenhanger van Artsen zonder Grenzen. De stichting zette zich voor het eerst in na de aardbeving op Haïti in 2010. De hierboven getoonde set wordt gebruikt in een vluchtelingenkamp in Burundi waar 50.000 vluchtelingen zijn uit voornamelijk Congo.

Idee 2: Bibliothecaris als asieladvocaat
Het tijdschrift Amarican Libraries vertelt het verhaal over meerdere bibliotheken in de Verenigde Staten waar bibliothecarissen bijscholing ontvangen om immigratieformulieren af te handelen en asielzoeker met raad en daad bij te staan. Normaal gesproken moeten advocaten deze taken uitvoeren.

Het artikel verhaalt onder ander over Hartford Public Library (125.000 inwoners) waar jaarlijks op deze manier 500 tot 600 asiel- en naturalisatieaanvragen worden afgehandeld.

Idee 3: Voorleesexpress in AZC
Denkt u: nou die mobiele bibliotheek is me nog wat te duur en die training tot asieladvocaat duurt me te lang, dan is dit idee misschien sneller te realiseren: de voorleesexpress in het AZC.

Het AZC in Azelo (bij Almelo) herbergt gezinnen met kinderen. Voor de Voorleesexpress reden om juist daar aan de slag te gaan. Het voorleesteam bestond onder andere uit derdejaars studenten van Saxion die samen met de gezinnen met de Nederlandse taal aan de slag gingen. Het geheel was zeer succesvol. Op dit moment wordt gekeken hoe hier een breder vervolg aan kan worden gegeven.

Meer informatie bij projectleider Karien van Buren

Idee 4: AsielotheekIn het 'gemütliche' Duitse Grassau  (6.000 inwoners) hebben de inwoners een speciale bibliotheek voor vluchtelingen geopend. De bibliotheek is bij elkaar gebracht door financiën van verschillende organisaties en sponsoracties. Veel burgers uit het dorpje zetten zich in voor deze bibliotheek.

Meer informatie vindt u hier

Idee 5: Benefiet in de bibliotheek
Bieb010jong is een eigen actie gestart voor vluchtelingen. Samen met partners organiseert de bibliotheek op zondag 27 september een benefietdag met live muziek, gesproken woord en andere optredens. Ook kan er gegamed worden en zijn er verschillende workshops.

Je kan bijdragen door iets te kopen of door iets aan te leveren dat verkocht kan worden. De oprbengst gaat naar vluchtelingen.

Meer info bij Bieb010jong
 
Idee 6: Refugees Welcome
De Bücherhallen van Hamburg hebben wel een hele ludieke manier om geld bij elkaar te krijgen voor activiteiten voor vluchtelingen. Ze verkopen deze 'hoodies' met de tekst: 'Refugees Welcome'. Een duidelijker statement kun je niet maken. 

De truien zijn te koop op deze site.

De opbrengst wordt gebruikt voor 80 tafels 'Dialog in Deutsch' een equivalent van onze taalcafé's. 


Idee 7: Media-box voor vluchtelingen
 
Na alle creatieve ideeën nog een hele simpele die voor alle bibliotheken bereikbaar moet zijn. De stadsbibliotheek Bremen is een project gestart met Mediaboxen. In de mediaboxen zitten voor verschillende talen en voor verschillende doelgroepen geschikte media. Zo is er een speciale box voor ouders met kinderen in verschillende leeftijden. De media in de box zijn een mix van materialen in eigen taal en media die je spelenderwijs het Duits laten leren. De box is verkrijgbaar voor de Franse, Arabische en Russische, Perzische en Engelse taal. 
En o ja, elke vluchteling krijgt ook een gratis bibliotheekabonnement. We zouden het bijna vergeten.

Meer informatie vind je hier en hier  

Aan de slag?
Nou, volgens mij voldoende ideeën om maar eens de boer mee op te gaan. Dit natuurlijk naast wat u zelf al had bedacht zoals rondleidingen geven, abonnementen aanbieden, oefenprogramma's zoals Oefenen.nl inzetten of  gewoon aansluiten met Boekstart. Mijn opzet was om even een paar ideeën aan te reiken die net buiten die eerste gedachten lagen.

Als ik het goed begrijp wordt er ook bij partijen als KB en VOB al nagedacht over hoe bibliotheken met deze uitdaging om kunnen gaan. Dus het zal vast niet de laatste keer zijn dat we elkaar daar over spreken.

Wens ik u voor nu veel succes!

Eerdere blogs:

zaterdag 19 september 2015

Boeken weg, doel bereikt, bibliotheek opgeheven..


Een klein berichtje in de krant. Alle boeken weg uit de mini-bieb. Je mocht ze gratis meenemen. Iemand heeft dat gedaan. Je zou zeggen: doel bereikt, bibliotheek opgeheven.

Maar nee, de initiatiefnemers hopen dat er snel weer nieuwe komen.

Bij dit soort berichtjes, gaat mijn fantasie op de loop. Wie heeft dit gedaan? Breekt er concurentie los tussen mini-bibliotheken en rooft men elkaars titels? Is het een professionele bibliothecaris die vindt dat mensen naar een 'echte' bieb moeten komen? Is er vandaag ergens een kleedjesmarkt en dacht iemand snel aan koopwaar te komen? Of is het toch een goede reclamestunt van de eigenaar van de mini-bieb zelf?

Of,
of,
of,
nee het zal toch niet? Of was het toch iemand die echt veel van lezen houdt en komen alle boeken na dit regenachtige weekend gewoon weer terug?

Soms is het echte leven, spannender dan het boek.

Met dank aan Hanneke Schopman voor de attendering.

woensdag 16 september 2015

Geef elk AZC een (nood)bibliotheek en taalcafé?


Dit is het plaatje van alle AZC's in Nederland. Dat zijn er nog best veel of niet?  Het plaatje is afkomstig van de site van het COA. En het worden er nog een stuk meer. Want VNG doet een klemmend beroep op gemeenten om vluchtelingen op te vangen.

Ruim een week geleden schreef ik een blog over twee onderwerpen: 1) de perikelen bij het UWV en 2) de grote toestroom van vluchtelingen. Mijn opmerking was toen dat 160 belrondjes misschien wel eens interessant zouden kunnen zijn. Dit keer ga ik verder in op de vluchtelingen.

Want nu in rap tempo AZC's vollopen, geopend of heropend worden, triggert mij dit plaatje toch wel. Zouden alle bibliotheken al contact hebben met deze AZC's? 
Calais Refugee Library, Libraries without borders en omgebouwde stadsbussen
Via internet kwam ik bij dit artikel van The Guardian waarin melding wordt gemaakt van een bibliotheek voor vluchtelingen bij Calais. Een bewonderenswaardig initiatief van een Britse docente die dit samen met vrijwilligers opzette. 

Ook maakt het artikel melding van andere bibliotheekinitiatieven voor vluchtelingen: zoals het initiatief van Libaries without Borders met hun Box-bibiotheek., of speciale omgebouwde stadsbussen als rijdende bibliotheek in ItaliëElke AZC een (nood) bibliotheek en taalcafé?
Bij de genoemde voorbeelden zie je dat goedwillende burgers het oppakken.Soms ondersteunt door een stichting zoals Libraries without borders. Concepten die voor tweede- of derde-wereldlanden lijken bedoeld, zouden toch ook zomaar in Nederland voor grote groepen vluchtelingen interessant kunnen zijn. En  als je op die manier kijkt zou je toch binnen de kortste keren in elk AZC een (nood)bibliotheek moeten kunnen krijgen?

En waarom dan ook niet gelijk met burgers taalactiviteiten organiseren? Verplaats het taalcafé (tijdelijk) naar het AZC of open een tweede café. En zou via crowdfunding op sponsoring niet een klein internetcafé of taalpunt te realiseren zijn? De Box-bibliotheek? Of zou die afgeschreven Bibliobus toch niet nog een kans moeten krijgen? Wie even nadenkt, komt op vele ideeën waarmee eerste nood gelenigd zou kunnen worden.

VNG geeft  in haar persbericht aan dat  ze 'bezig (zijn) met een ondersteuningsprogramma voor gemeenten op tal van praktische zaken voor iedere dag.Wat mij betreft hoort daar een (nood)bibliotheek en een taalcafé bij. 

Voor bibliotheken lijkt mij dit een mooie en dankbare gelegenheid om die nieuwe rol van de bibliotheek in te vullen en deze ook op een nieuwe manier te organiseren. Voor conventionele oplossingen zijn er domweg geen middelen. Juist in deze omvangrijke problematiek moeten we zoeken naar nieuwe wegen. 

Stand van zaken
Ik ben wel benieuwd hoe ver bibliotheken hier mee zijn? Zijn er contacten met VNG om de bibliotheek in dat pakket van praktische zaken mee te nemen? Zijn er op lokaal niveau al noodbibliotheken of Boxbibliotheken? Zo nee, dan is het misschien goed om toch dat belrondje nog even te maken in uw gemeente. En zo ja, laat het me eens weten. Want goed voorbeeld doet goed volgen!

Tot slot: in mijn vorige blog maakte ik niet alleen melding van vluchtelingen maar ook van het UWV.  Cor Wijn, de interim-directeur van de VOB meldde dat hij contact zou zoeken met Tof Thissen van het UWV. Onlangs meldde hij mij dat dat is gelukt en dat er over enige tijd hierover een gesprek met hem volgt. Wordt vervolgd dus.  Misschien dat de VOB ook nog een lijntje kan leggen naar COA en VNG over dit onderwerp.

Mocht u dat belrondje lokaal nog niet hebben gemaakt, dan misschien toch maar doen. Succes.

zondag 13 september 2015

Altijd die mobieltjes.... de pareltjes van Catherine Balet


Met de komst van internet, pc's, tablets en vooral mobieltjes wordt ons hele leven zo ongeveer geregistreerd. Hoezeer wij ook zelf grip willen houden op onze eigen privacy, we zijn  er vaak zelf dubbel in. We willen geen camera's op straat en we niet zomaar afgeluisterd kunnen worden maar we plaatsen wel onze vakantiefoto's op internet en laten elke dag weten waar we nu weer bezig zijn.


Strangers in the light
Als schilders als Rembrandt of Vermeer nu een schilderij zouden maken, dan zouden deze moderne apparaten zeker op het doek terecht komen. Misschien dat schilderijen er dan wel uit zouden zien zoals bovenstaande foto van Catherine Balet. De foto komt uit haar serie 'Strangers in the light'.

De serie toont onze 'Haat-Liefde-houding' met technologie. Een feest is geen feest, als het niet op internet is geweest, lijkt soms het adagium.

Ik vind het een prachtige serie die vaak lijken te verwijzen naar klassieke schilderijen. Want zeg nou zelf: bovenstaande plaat vertoont enige overeenkomst met deze van Rembrandt, een klassiek thema. Ik geef toe, er zijn betere voorbeelden maar u snapt de gelijkenis.

De foto's zijn gemaakt met louter het daglicht en het licht van de schermen voor zover ik heb begrepen.

Kijk bijvoorbeeld ook naar deze dame die in bad haar berichten leest.


Dit zou je met enige fantasie toch het 'Brieflezende meisje' van Vermeer kunnen noemen? Ook hier is de vraag: 'Wat leest zij en welk bericht heeft haar zojuist bereikt?'

Noorderlicht
Wie deze foto's wil zien moet naar de Fotomanifestatie Noorderlicht in Groningen. In de oude suikerfabriek is weer een prachtige hoeveelheid foto's samengebracht. Met dit jaar onder andere als thema: data rush.  Wie van fotografie houdt, moet zeker voor 11 oktober hier nog een bezoek brengen.

Ga ik gauw weer verder met..... mijn mobieltje. Ik zie dat ik ondertussen 13 Whatsapp-berichten heb gemist. 

donderdag 10 september 2015

De stamhouder, de bizarre geschiedenis van Alexander Münninghoff

Zoals u weet, houd ik van bizarre geschiedenissen. Omdat de werkelijkheid soms meer kronkelt dan fictie ooit doet. De afgelopen week las ik het boek 'De stamhouder' van Alexander Münninghoff.

Münninghoff, waar kent u die ook al weer van? Inderdaad, hij was correspondent in Rusland. En het is zijn eigen verhaal.

Neem een familie van Baltische landadel die op de vlucht slaat voor de Bosljewieken en naar Nederland gaat. De zoon gaat niet mee naar Nederland maar gaat bij de SS gaat om die Bolsjewieken een lesje te leren. De vader die het verzet steunt, helpt de inlichtingendienst en verdient ondertussen geld aan de bezetter. De zoon trouwt in Duitsland met een Letse - liefde op het eerste gezicht - en ze  krijgen een zoon, de kleinzoon en stamhouder. Geboren tijdens een bombardement in Polen. De familie in Nederland rijdt dwars door bezet gebied om hun kleinzoon op te halen. 

En dat alles is slechts het begin van een verhaal  Dan begint de afwikkeling van de oorlog. Waar in de oorlog alles draaide om overleven, moet nu iedereen de draad weer oppakken. En in dit verknipte gezin met verschillende nationaliteiten en loyaliteiten, botst de ene na de andere.

Totdat de laatste sterft worden rekeningen nog vereffend maar duiken ook telkens nieuwe geheimen op. Over het ijzersterke Katholieke netwerk van de opa, over de kameraadscap, over ontheemde vader en zijn naïeve vechtlust, over een alleenstaande moeder net na de oorlog, over geheime kinderen die hun stiefvaders chanteren.  Alles komt in één leven voorbij. Van grote rijkdom naar diepe armoede en weer terug. Bekijk VPRO-boeken nog maar eens vanaf een minuut of vijftien. Daar zie je hem voorbij komen.

Vroeger had ik nog de kinderlijke gedachte dat 'rijke' families ook 'nette' families waren. Die illusie ben ik ondertussen wel kwijt en dit boek bevestigt me in die gedachte. Rijkdom kan veel verhullen,

Münninghoff begon in 1990 met het boek. Er zal veel speurwerk aan te pas zijn gekomen om het te schrijven. En het feit dat veel van de betrokkenen inmiddels overleden zijn, zal het makkelijker maken om deze geschiedenis te publiceren.

Na het lezen voel je je accuut kleinburgelijk. Hoe wild je leven ook was. Het zal bleek aftekenen tegen de geschiedenis van de stamhouder.

Snel bestellen dus dat boek..

Bestel het boek via Literatuurplein
Bestel het boek via de Overijssel catalogus

dinsdag 8 september 2015

Nieuw in dit land? Snel naar de bibliotheek!


Dit is de burgemeester van Los Angeles. En hij heeft een filmpje gemaakt voor alle nieuwkomers in zijn stad. Mensen die hun weg moeten vinden, de taal moeten leren en een nieuw leven in een nieuw land moeten starten. Nadat hij ze vriendelijk welkom heeft geheten, stuurt hij ze gelijk naar de bibliotheek.... En de bibliotheek heeft hier weer een aparte pagina voor op haar website.

Een mooi voorbeeld in aanvulling op wat ik gisteren schreef over uitdaging van het UWV en de grote hordes vluchtelingen die we goed op weg willen helpen.


Interessante website
Overigens is de site van de Los Angeles Public Library wel een interessante om eens te bezoeken.

Aan de linkerkant van het scherm zie het je hoofdmenu van de bibliotheek staan. Daarin zie je dat speciale doelgroepen heel nadrukkelijk genoemd worden op de site: Kids & Parents, Teens, Job Seekers etc.. Met telkens passende dienstverlening. Best een aardig idee voor bibliotheken in Nederland.

The best card in LA is Free
Maar de leukst optie op hun site vond ik toch wel onderstaande plaatje: de beste kaart van Los Angeles is gratis. Het zou bij ons een hoop discussie over tarieven schelen.


Met dank aan Jos Debeij voor de attendering

maandag 7 september 2015

Twee waarnemingen en 160 belrondjes?


Dit weekend las ik een paar artikelen die naar mijn gevoel aangeven dat bibliotheken meer werk hebben dan ooit tevoren. Ik neem u mee langs mijn twee waarnemingen

UWV

Op de eerste plaats las ik het verhaal van een journalist die verstrikt was geraakt in het digitale web van de UWV. Jarenlang gewerkt, aan de kant gezet en zelfs als assertieve hoogopgeleide vond hij het lastig om goed met alle regeltjes van het UWV overweg te kunnen. Tof Thissen, één van de directeuren van het UWV reageerde met de opmerking dat het persoonlijk contact weer terug moet komen met de werkloze.

Welk contact vraag ik me dan af? Het UWV heeft in de afgelopen tijd 2/3 van alle 130 kantoren gesloten. Het leverde een besparing op van 600 miljoen. Het UWV vertrok uit mijn eigen plaats Deventer (100.000 inwoners) maar voor bijvoorbeeld de provincie Zeeland had men het onzalige idee  om nog slechts één UWV-kantoor over te houden. Hoezo contact?

Wie kan deze organisatie helpen om weer terug te komen in de haarvaten van de samenleving? Precies, u raadt het al.


Vluchtelingen

Verder kwam ik veel artikelen tegen die gingen over de grote stroom vluchtelingen die Europa nu ontvangt. En dat de toestanden zo aangrijpend zijn dat particulieren nu overwegen om hen te helpen. Van zoveel solidariteit kan ik erg blij worden. Een probleem dat schier onoplosbaar lijkt, lijkt plotseling uit onverwachte hoek een flinke batterij hulp te krijgen. Terwijl politici nog kibbelend langs de kant staan, zijn burgers al tot uitvoering gekomen.

Ik heb het even nagekeken.Op dit moment komen er zo'n  1.700 vluchtelingen per week bij. Dat zijn er dus met dit tempo.bijna 90.000 vluchtelingen per jaar ons land binnen. Twee jaar geleden waren dat er nog 12.000 per jaar. En de verwachting is dat de aantallen nog flink gaan stijgen. Wie snel rekent ziet dat dit er  ruim 500 per basisbibliotheek per jaar zijn.

Vluchtelingen die hun weg moeten vinden in ons land, die in veel gevallen de taal eigen zullen maken en die op bijzondere locaties in Nederland terecht zullen komen omdat alle reguliere opvang vol zit of wegbezuinigd is. Burgers komen in actie en burgemeesters bieden spontaan hun gemeente aan.

Waarom de bibliotheek niet aanbieden voor allerlei activiteiten die voor deze groep moeten gebeuren? Wat kunnen wij betekenen met onze formulierenbrigades, taalhuizen en internet-werkplekken? Ik weet zeker dat veel burgers ons graag zullen helpen.

Bibliotheek van basisvaardigheden
Op dit moment ontwikkelen de bibliotheken in Nederland de lijn 'Bibliotheek en basisvaardigheden' Een lijn waarin taalvaardigheid en digitale vaardigheden centraal staan. Om burgers te helpen in de samenleving. Dat landelijke regie van de KB en SPN  maakt op deze lijnen prima toolkits.

Als ik bibliotheekdirecteur was, ging ik met deze gegevens de komende dagen toch maar eens een ochtendje bellen. Met het UWV, met Vluchtelingenwerk, met het COA en met de gemeente. Wat kan de bibliotheek in deze situatie betekenen? Hoe kunnen we helpen? Als zo 160 bibliotheekdirecteuren nu in beweging komen dan kan het toch niet anders dan dat we op veel plaatsen in beweging kunnen komen?

Misschien kan de interim-directeur van de VOB samen met de KB ook even een soortgelijk belrondje maken maar dan op landelijk niveau: UWV, COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid?

Ik zou zeggen: pak die telefoon (als u dat natuurlijk al niet gedaan had....).

vrijdag 4 september 2015

Blijf lezen!


Het zoontje van Dan en Alicia Stevers is 10 maanden oud. En hij houdt van lezen en is een boekenwurm in de dop. Het ergste wat hem kan overkomen is dat het boekje uit is. Kijk maar....

Overigens: vijf dagen geleden gepost. Op de tweede dag opgepikt door Time, toen stond de teller op 80.000 views. Nu op 2,2 miljoen.

Moraal van het verhaal: blijf lezen!

woensdag 2 september 2015

Prijzenfestival! Bij welke bibliotheek moet je lid worden voor de voordeligste ebooks?


Jawel, er is een waar prijzenfestival begonnen! Want via de bibliotheek kunt u nu ebooks lenen! Alleen, bij welke bibliotheek kun je dat nou het voordeligst doen? Ik zet voor u een paar in het oog springende abonnementen op een rijtje: Rivierenland, Assen, Den Bosch en Krimpenerwaard.

Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan!

Rivierenland

Rivierenland doet een prachtig aanbod.  Een KOBO-reader met mooie cover tegen een laag maandbedrag. Het instapabonnement is met de reader is € 4,50 per maand of € 54,- per jaar. Wie dit wil moet wel voor drie jaar tekenen (totaalprijs € 162,-). Wie de prijs van de KOBO met cover ziet, weet dat ie daar een scherpe deal heeft. Let op: het betreft hier een digital-only-abonnement. Dus gewoon lenen in de bibliotheek is niet mogelijk.

Verder is een digital-only-abonnement zonder reader voor € 3,75 per maand en er is een abonnement waarbij je ook kunt lenen in de bibliotheek voor € 8,25 per maand. Bestaande bibliotheekleden die willen opplussen naar de KOBO-reader krijgen een aantrekkelijk aanbod.

Alles bij elkaar een zeer doordacht geheel.

Assen

Ook Assen pakt flink uit met twee abonnementen. Kenmerkend voor Assen is dat beide abonnementen een combinatie zijn met het 'gewone' bibliotheeklidmaatschap. Het is niet mogelijk om alleen digitaal te lezen. Assen geeft aan dat ze hierover contact hebben gehad met de Koninklijke Bibliotheek. Dit is dan ook een kenmerkend verschil met het digital-only-abonnement van Rivierenland.

De prijzen in Assen zijn wat hoger dan die in Rivierenland als je alleen digitaal wil lezen. Het instapabonnement is € 6,85 per maand. Het grote abonnement van € 7,85 per maand kent alleen extra voordelen voor het lenen van gedrukte materialen. Voor digitaal lezen kies je dus voor het abonnement  van € 6,85.

Wie geen e-reader wil in Assen kan gewoon lid worden van de bibliotheek voor € 48,- per jaar (€ 4,- per maand).

Den Bosch
Ook Den Bosch kent een digital-only variant. Een abonnement waarmee je alleen e-books kunt lenen kost € 10,- per jaar (€ 0,83 per maand). Den Bosch kent geen combinatie met e-readers.

Krimpenerwaard
Er kan er echter maar één de goedkoopste zijn: en dat is Krimpenerwaard. Een digitaal abonnement is gewoon een webaccount. En dat kun je gratis aanmaken. € 0,- dus.

Voor iedereen in Nederland of alleen eigen werkgebied?
Grote vraag is: kan iedereen in Nederland lid worden of gelden deze tarieven alleen voor het eigen werkgebied. Ik heb geen navraag gedaan maar gekeken of de websites hierover uitsluitsel geven.

De Bibliotheek Assen biedt het abonnement aan voor alle Nederlanders. Dit geven zij aan in hun FAQ bij het abonnement. Enige voorwaarde is wel dat je je e-reader moet ophalen in Assen.

De Bibliotheek Rivierenland geeft aan de inwoners van de gemeente Buren niet mee kunnen doen. Dit doet vermoeden dat het aanbod is voorbehouden aan alleen Rivierenlanders. De website en de FAQ biedt echter geen uitsluitsel. Sterker nog, onder het kopje 'Voor wie?' staat als voorwaarde: Je kunt het E-reader- abonnement en het All-You-Can-Read-abonnement afsluiten als je meerderjarig bent en een Nederlandse bankrekening hebt.

De Bibliotheek Den Bosch geeft op de pagina waar je inschrijft niet aan dat je een inwoner van Den Bosch bent. Wel een mooie digitale inschrijving hebben die trouwens.

De Bibliotheek Krimpenerwaard is glashelder: dit is alleen voor de inwoners van ons werkgebied.

Elkaars concurrent?
Al deze aanbiedingen staan nog even los van de discussie of een 'digital-only'-abonnement mag volgens de WSOB. Maar het gebeurt en tegelijk wordt zichtbaar dat we niet gezamenlijk optrekken. Sterker nog: worden basisbibliotheken elkaars concurrent in de slag om digitale lezers?

Maar goed, ik zou ze vergelijken en een advies geven.Wie goedkoop wil lenen en al een e-reader heeft, moet lid worden in Den Bosch, tenzij je in het werkgebied van Krimpenerwaard zit. Alternatief is je tante uit Krimpenerwaard nog even mailen en vragen of zij voor jou lid wil worden.

Wie goedkoop een e-reader wil met digitale toegang, is bij Rivierenland het goedkoopste uit.

Fysiek en digitaal onlosmakelijk verbonden?
Tot slot: ik vind zelf de aanbieding van Assen het meest charmant. Veel bibliotheken zeggen dat fysiek en digitaal onlosmakelijk bij elkaar horen. Dan is de keus van Assen een logische: een e-reader cadeau maar wel lid van zowel de digitale bibliotheek als de fysieke bibliotheek.  Maar ja, Assen kiest ervoor om dit voor heel Nederland aan te bieden en in die zin vind ik het standpunt van Krimpenerwaard wel weer rechtvaardigen: alleen voor ons eigen werkgbebied.  Elk abonnment is niet alleen een aanbieding maar ook een standpunt in de discussie over digitaal lidmaatschap.

Dus burger: vraag niet hoe het kan, profiteer ervan. Ik verklaar het prijzenfestival rond digitale abonnementen voor geopend! En volgens mij kunnen we de landelijke commissie harmonisatie van digitale tarieven vast gaan optuigen. Ik meld me alvast aan.

Met dank aan de attendering van Patrick Heemstra via Twitter en Wim Keizer die in zijn nieuwsbrief een lijstje gaf van bibliotheken die een e-book-abonnement aanbieden.